Förslag till resolution - B7-0358/2010Förslag till resolution
B7-0358/2010

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen på Koreahalvön

  14.6.2010

  till följd av ett uttalande av vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
  i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

  Charles Tannock för ECR-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0358/2010

  Förfarande : 2010/2685(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B7-0358/2010
  Ingivna texter :
  B7-0358/2010

  B7‑0358/2010

  Europaparlamentets resolution om situationen på Koreahalvön

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Nordkorea,

   

  –   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A. Den 26 mars 2010 sjönk det sydkoreanska krigsfartyget Cheonan efter en explosion. 46 människor omkom.

  B.  En internationell expertgrupp från Sydkorea, Storbritannien, USA, Australien och Sverige genomförde en utredning av Cheonans förlisning.

  C. I den internationella utredningen fastställdes det klart och tydligt att Nordkorea bar ansvaret för förlisningen, och som bevis angavs de torpedrester som hittades under utredningen och som matchade en nordkoreansk CHT-02D-torped.

  D. Handlingen har framkallat ett utbrett internationellt fördömande av Nordkorea.

  E.  Europeiska unionens höga representant har fördömt sänkningen av Cheonan som en avskyvärd och djupt oansvarig handling.

  F.  Kinas regering har hittills inte fördömt sänkningen av Cheonan.

  G. Sydkorea har fortsatt att sända humanitärt bistånd till Nordkorea trots den svåra diplomatiska situationen.

  H. Sydkorea har hänskjutit frågan till FN:s säkerhetsråd.

  I.   I juni 2010 var det tio år sedan samtalen mellan den nordliga och sydliga delen av Koreahalvön inleddes.

  J.   Nordkoreas regering fortsätter att kränka det nordkoreanska folkets mänskliga rättigheter och använder sig även av tortyr och summariska avrättningar.

  K. Nordkorea påstås vara ett centrum för penningförfalskning.

  L.  Nordkorea fortsätter att utveckla sitt kärnvapenprogram.

  M. Genom resolution 1928 (2010) av den 7 juni 2010 från FN:s säkerhetsråd utvidgas mandatet för den expertpanel som följer upp sanktionerna mot Nordkorea fram till den 12 juni 2011.

  1.  Europaparlamentet uppmanar Nordkoreas regering att erkänna och be om ursäkt för sänkningen av det sydkoreanska fartyget Cheonan.

  2.  Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet att fortsätta påtryckningarna på Nordkorea för att förmå landet att leva upp till sina åtaganden enligt internationell rätt.

  3.  Europaparlamentet uppmanar Kinas regering att ta sitt ansvar som ständig medlem i FN:s säkerhetsråd och använda sitt betydande ekonomiska inflytande på Nordkorea för att minska spänningarna på Koreahalvön.

  4.  Europaparlamentet uppmanar bestämt Kinas regering att använda sitt inflytande till förmån för ett återupptagande av sexpartssamtalen.

  5.  Europaparlamentet lovordar den roll som USA:s militära styrkor spelar genom sin närvaro i Sydkorea för att uppnå stabilitet i regionen.

  6.  Europaparlamentet lovordar Sydkoreas regering för dess återhållsamma och avvägda reaktion på resultatet av den internationella utredningen, trots att 46 sydkoreanska sjömän förlorat sina liv.

  7.  Europaparlamentet lovordar Sydkoreas regering för beslutet att fortsätta att sända humanitärt bistånd till Nordkorea.

  8.  Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet att fortsätta påtryckningarna på Nordkoreas regering för att få ett slut på kränkningarna av det nordkoreanska folkets mänskliga rättigheter.

  9.  Europaparlamentet välkomnar FN:s säkerhetsråds beslut att utvidga mandatet för expertpanelen, och uppmanar Nordkoreas regering att avbryta sitt kärnvapenprogram.

  10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Nordkoreas regering, Sydkoreas regering och Kinas regering.