Päätöslauselmaesitys - B7-0359/2010Päätöslauselmaesitys
B7-0359/2010

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Korean niemimaan tilanteesta

14.6.2010

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, ALDE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0358/2010

Menettely : 2010/2685(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0359/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0359/2010
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0359/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma tilanteesta Korean niemimaalla

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Koreasta,

–   ottaa huomioon korkean edustajan Catherine Ashtonin lausunnon Korean tasavallan Cheonan-aluksen uppoamista koskevan raportin julkaisemisesta,

–   ottaa huomioon Korean tasavallan Cheonan-aluksen uppoamisen tutkimustuloksia koskevan raportin,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

Cheonan-aluksen uppoaminen

A. ottaa huomioon, että Etelä-Korean partiointialus Cheonan upposi 26. maaliskuuta 2010 kiistanalaisilla vesillä tapahtuneen hyökkäyksen seurauksena ja 46 miehistön jäsentä sai surmansa,

B.  ottaa huomioon, että alus halkesi kahtia vedenalaisen torpedon räjähtämisen aiheuttaman sokkiaallon ja kuplavaikutuksen voimasta lähellä Baegnyongin saarta ja kiistanalaista Koreoiden välistä merirajaa,

C. ottaa huomioon, että valtavat vauriot kaasuturbiinin läheisyydessä aiheuttivat laivan uppoamisen; ottaa huomioon, että aluksen toinen puoli oli ajautunut voimakkaan virtauksen vuoksi 7 kilometrin päähän hyökkäyspaikasta,

D. ottaa huomioon, että merenpohjasta 15. toukokuuta 2010 löydetyn CHT-02D-torpedon osissa oli hangulilla kirjoitettu merkintä, joka viittaa pohjoiskorealaisen raskaan torpedon malliin, jonka halkaisija on 21 tuumaa, paino 1,7 tonnia ja räjähteen nettopaino jopa 250 kiloa,

E.  ottaa huomioon, että muiden naapurimaiden kaikki sukellusveneet olivat joko omissa satamissaan tai niiden lähellä räjähdyksen tapahtumahetkellä,

F.  ottaa huomioon, että yhteisen siviili- ja sotilasasioiden tutkintaryhmän kansainvälinen työryhmä toteutti tutkinta- ja validointiprosessia käyttämällä tieteellisen ja objektiivisen tutkimuksen, johon liittyi puolueettomien valtioiden valvontakomitean riippumaton arvio ja josta ilmeni selviä kiistattomia todisteita siitä, että Korean tasavallan Cheonan-aluksen upotti vedenalainen räjähdys, jonka aiheutti pienestä pohjoiskorealaisesta sukellusveneestä ammuttu Pohjois-Koreassa valmistettu torpedo,

G. ottaa huomioon, että YK:n pääsihteeri on kuvaillut raportin tuloksia erittäin huolestuttaviksi,

H. ottaa huomioon, että Korean tasavallan hallitus on vaatinut julkista anteeksipyyntöä ja lupausta siitä, että Korean demokraattisen kansantasavallan viranomaiset eivät jatka provosointia,

I.   ottaa huomioon, että Pohjois-Korea kieltää kaiken vastuunsa tapahtuneesta ja syyttää Etelä-Koreaa tekaistuista väitteistä,

J.   ottaa huomioon, että tapahtuneen seurauksena Korean tasavalta on ilmoittanut suhteiden jäädyttämisestä ja on katkaissut muuten suhteensa Korean demokraattiseen kansantasavaltaan lukuun ottamatta humanitaarista apua ja KIC:in toimintaa; ottaa huomioon, että se on lisäksi ilmoittanut propaganda-lähetysten uudelleen aloittamisesta radion ja kovaäänisten välityksellä, mutta lähetyksiä on toistaiseksi lykätty;

K. ottaa huomioon, että vastauksena kauppasuhteiden jäädyttämiseen Pohjois-Korea on katkaissut kaikki suhteensa Etelä-Koreaan, ja se on uhannut ottaa kohteeksensa Etelä-Korean kovaäänisten lähetyspaikat, mikäli propagandalähetyksiä jatketaan, ja lisäksi se on uhannut totaalisella sodalla, mikäli sitä vastaan otetaan käyttöön uusia pakotteita,

L.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni tukee voimakkaasti Korean niemimaan ydinaseettomuutta ja kuuden osapuolen neuvottelujen käynnistämistä uudelleen tavoitteena edistää alueen rauhaa ja vakautta,

 

M. ottaa huomioon, että aiemmin Kiina on ollut vastahakoinen käyttämään painostuskeinoja, koska se on pelännyt rajansa takaa tulevaa pakolaisten virtaa,

N. ottaa huomioon, että Soul on virallisesti tuonut asian YK:n turvallisuusneuvostoon keskusteltavaksi, kun taas Pohjois-Korea on kirjoittanut YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajalle kieltäen kaiken osallisuutensa hyökkäykseen ja kannustaen neuvostoa auttamaan Pohjois-Koreaa toteuttamaan sen omia tutkimuksia,

Ihmisoikeudet

O. ottaa huomioon, että satelliittikuvien sekä Pohjois-Koreasta tulevien loikkareiden kertomusten perusteella on käynyt ilmi, että Pohjois-Korealla on kuusi keskitysleiriä, joissa on yli 150 000 poliittista vankia,

P.  ottaa huomioon, että leireillä pidettyjen poliittisten vankien perusihmisoikeuksia ei ole turvattu, heillä ei ole minkäänlaista yhteyttä ulkomaailmaan eikä mahdollisuutta terveydenhoitoon ja useat heistä kuolevat aliravitsemukseen tai hoidettavissa oleviin sairauksiin,

Q. ottaa huomioon, että Pohjois-Koreassa ei ole vapaita viestimiä kuten radiota, sanomalehtiä tai internetyhteyksiä, joten kansalaiset voivat saada ainoastaan hallituksen aloitteesta annettuja tai sen hyväksymiä tietoja, ja pohjoiskorealaiset eivät voi kertoa ihmisoikeustilanteesta juuri mitään muulle maailmalle; ottaa huomioon, että kansainväliset humanitaariset järjestöt ja ihmisoikeusjärjestöt eivät pääse Pohjois-Koreaan eivätkä saa mitään yhteyttä maan kansalaisiin,

R.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni on vahvasti kuolemanrangaistuksen lakkauttamisen kannalla ja pyrkii saamaan tälle periaatteelle maailmanlaajuisen hyväksynnän,

S.  ottaa huomioon, että 25. helmikuuta 2010 Korean tasavallan perustuslakituomioistuin päätti äänin viisi puolesta ja neljä vastaan, että kuolemantuomio on perustuslainmukainen; ottaa huomioon, että tuomarit kuitenkin painottivat, että kuolemantuomion jatkamisesta tai lakkauttamisesta pitäisi keskustella kansalliskokouksessa eikä perustuslakituomioistuimen oikeudenkäynnissä; ottaa huomioon, että perustuslakituomioistuin hyväksyi päätöksensä äänin viisi puolesta ja neljä vastaan, kun taas vuonna 1996 päätös hyväksyttiin äänin seitsemän puolesta ja kaksi vastaan,

T.  ottaa huomioon, että Korean tasavallassa on yli 55 vankia, joiden kuolemantuomio on vahvistettu, ja että Korean tasavallan viimeisin kuolemantuomio pantiin toimeen joulukuussa 1997; ottaa huomioon, että vastikään virkaan asettuneen ja itsekin vuonna 1980 kuolemaan tuomitun ja sittemmin armahdetun presidentin Kim Dae-jungin kaudella kuolemanrangaistuksen käyttö lopetettiin; ottaa myös huomioon, että viimeisen 13 vuoden ajan Korean tasavalta on kuulunut kuolemantuomion käytännössä lakkauttaneiden maiden joukkoon,

U. ottaa huomioon, että 18. joulukuuta 2007 YK:n yleiskokous hyväksyi laajalla enemmistöllä päätöslauselman, jossa vaadittiin kuolemantuomiota harjoittavia valtioita keskeyttämään teloitukset ja pyrkimään kuolemanrangaistuksen lakkauttamiseen, ja tämä vaatimus toistettiin toisessa 18. joulukuuta 2008 annetussa päätöslauselmassa,

1.  pahoittelee syvästi ihmishenkien menetyksiä SK Corvette Cheonan -aluksella ja ilmaisee myötätuntonsa Korean tasavallan hallitukselle, kuolleiden omaisille ja Korean kansalle solidaarisuuden ja ystävyyden hengessä;

2.  tuomitsee korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan tavoin hyökkäyksen ja pitää myönteisenä sitä, että Korean tasavalta on toiminut pidättyväisesti;

3.  antaa tunnustusta yhteisen tutkintaryhmän loppuraportin päätelmille ja tuomitsee jyrkästi upottamisen provosoivana tekona Korean niemimaan rauhaa ja vakautta vastaan;

4.  pahoittelee, että Kiinan kansantasavallan ja Venäjän federaation hallitukset eivät ole vielä ilmaisseet selkeästi kantaansa yhteisen tutkintaryhmän loppuraportin päätelmiin;

5.  kehottaa molempia osapuolia toimimaan pidättyväisesti ja pyrkimään kaikin keinoin parantamaan Koreoiden välisiä suhteita ja edistämään pysyvää rauhaa ja turvallisuutta Korean niemimaalla;

6.  kehottaa Kiinaa, joka on alueen suurvalta, turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen ja Pohjois-Korean pääasiallinen kauppakumppani, vaikuttamaan asianmukaisella tavalla Pohjois-Koreaan ja pyrkimään takaamaan, ettei konflikti pahene entisestään;

7.  pitää myönteisinä Kiinan kansantasavallan ilmoituksia siitä, että maa on valmis yhteistyöhön Yhdysvaltojen kanssa, ja kannustaa molempia maita toimimaan siten, että ne säilyttävät tasapainon Korean niemimaalla;

8.  ilmaisee tukensa sille, että Korean tasavallan hallitus vie asian YK:n turvallisuusneuvostoon;

9.  kehottaa kuuden osapuolen aseidenriisuntaneuvotteluihin osallistuvia maita jatkamaan yhteistyötä taatakseen, että keskustelut Pohjois-Korean ydinohjelman lakkauttamisesta jatkuvat;

Ihmisoikeudet

10. kehottaa Euroopan unionia nimittämään Pohjois-Korean erityisedustajan, joka varmistaa pysyvän huomion ja koordinoinnin Pohjois-Korean ihmisoikeuskysymysten ratkaisun edistämiseksi sekä Euroopan unionissa että avainkumppaneiden kuten Yhdysvaltojen, Japanin, Sveitsin, Kiinan kansantasavallan ja Korean tasavallan kanssa;

11. kehottaa perustamaan YK:n tutkintakomission arvioimaan menneitä ja nykyisiä ihmisoikeusloukkauksia Pohjois-Koreassa, jotta voidaan määritellä, missä määrin näitä loukkauksia ja rankaisemattomuutta yhdistettynä hyväksikäyttöön voidaan pitää rikoksina ihmisyyttä vastaan ja voidaanko niitä käsitellä kansainvälisissä tuomioistuimissa;

12. Kehottaa Euroopan unionin jäsenvaltioita työskentelemään Yhdysvaltojen ja muiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa 1) taatakseen, että Pohjois-Korean jatkuviin ja vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin puututaan, 2) painostaakseen Kiinaa tunnustamaan Pohjois-Korean pakolaiset ja suojelemaan heitä ja 3) sopiakseen Pohjois-Korean pakolaisten uudelleen asuttamisesta;

13. kehottaa Euroopan unionin jäsenvaltioita ja ehdokasmaita takaamaan niiden pohjoiskorealaisten työntekijöiden perusoikeuksien suojelun ja edistämisen, jotka työskentelevät suoraan tai välillisesti eurooppalaisille yrityksille Euroopassa tai sen ulkopuolella, myös Venäjällä, Lähi-idässä ja Aasiassa;

14. panee tyytyväisenä merkille, ettei Korean tasavalta ole vuoden 1998 jälkeen pannut toimeen lainkaan teloituksia, joten maa on käytännössä lakkauttanut kuolemanrangaistuksen; pitää myönteisenä maassa ihmisoikeuksien suojelussa ja edistämisessä saavutettua kehitystä; kehottaa Korean tasavaltaa välittämään hyvin vahvaa viestiä alueen ja koko maailman maille siitä, että ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia;

15. toistaa vastustavansa yleisesti kuolemanrangaistusta, joka ei sovi nykyaikaiseen rikosoikeudelliseen järjestelmään ja joka ei vähennä rikoksia, toisin kuin yleensä kuvitellaan;

16. kehottaa Korean tasavaltaa toteuttamaan kaikkien teloitusten oikeudellisen keskeyttämisen, kunnes parlamentti on hyväksynyt kuolemanrangaistuksen lakkauttavan lain; toteaa, että Korean nykyinen vahva ja myönteinen osallistuminen ihmisoikeuksien edistämiseen Korean niemimaalla ja koko maailmassa osoittaa sen arvojen samanlaisuutta EU:n arvojen kanssa;

17. painottaa, että EU:n ja Korean tasavallan on vahvistettava yhteistyötään politiikan, talouden, tieteen ja kulttuurin aloilla ja yleisesti luomalla paremmat olosuhteet opiskelijoiden ja nuorten poliitikkojen laajemmalle vaihdolle;

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission puheenjohtajalle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvoston puheenjohtajalle, jäsenvaltioiden sekä ehdokasmaiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Korean tasavallan hallitukselle sekä Korean kansalliselle ihmisoikeuskomissiolle (NHRCK).