Postup : 2010/2685(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0359/2010

Predkladané texty :

B7-0359/2010

Rozpravy :

PV 16/06/2010 - 14
CRE 16/06/2010 - 14

Hlasovanie :

PV 17/06/2010 - 7.13
CRE 17/06/2010 - 7.13

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0236
P7_TA(2010)0237

NÁVRH UZNESENIA
PDF 136kWORD 82k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0358/2010
14.6.2010
PE441.941v01-00
 
B7-0359/2010

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii na Kórejskom polostrove


Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na Kórejskom polostrove  
B7‑0359/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kórei,

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej k uverejneniu správy o potopení lode Kórejskej republiky Cheonan,

–   so zreteľom na správu s názvom Výsledky vyšetrovania v prípade potopenia lode Kórejskej republiky Cheonan,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

Potopenie lode Cheonan

A.  keďže 26. marca 2010 sa po útoku v sporných vodách potopila juhokórejská hliadková loď Cheonan, pričom zahynulo 46 námorníkov,

B.  keďže plavidlo sa rozlomilo v dôsledku nárazovej vlny a bublinového efektu, ktoré spôsobil podmorský výbuch torpéda v pobrežných vodách ostrova Baegnyong neďaleko spornej námornej hranice medzi oboma Kóreami,

C.  keďže loď sa potopila v dôsledku rozsiahleho poškodenia v priestore, kde sa nachádzala plynová turbína; keďže druhá časť lode sa kvôli veľmi silnému prúdu našla vo vzdialenosti 7 kilometrov od miesta útoku,

D.  keďže časti torpéda CHT-02D vytiahnuté 15. mája 2010 z morského dna mali označenie v kórejskej abecede hangul a zodpovedali severokórejskému prevedeniu tohto ťažkého torpéda s priemerom 21 palcov, hmotnosťou 1,7 tony a čistou hmotnosťou výbušnej látky až 250 kg,

E.  keďže všetky ponorky ostatných susedných krajín boli v čase incidentu buď na svojich základniach, alebo neďaleko nich,

F.  keďže vyšetrovanie vedené medzinárodným tímom spoločnej civilno-vojenskej vyšetrovacej skupiny prostredníctvom šetrenia a preverovania vykonávaného vedeckým a objektívnym prístupom spolu s nezávislým hodnotením dozorného výboru neutrálnych štátov prinieslo jasné a nesporné dôkazy, že loď Kórejskej republiky Cheonan bola potopená v dôsledku vonkajšieho podmorského výbuchu spôsobeného torpédom vyrobeným v Severnej Kórei a vystreleným z malej severokórejskej ponorky,

G.  keďže generálny tajomník OSN označil výsledky správy za značne znepokojujúce,

H.  keďže vláda Kórejskej republiky požaduje od orgánov KĽDR verejné ospravedlnenie a sľub, že nebudú nasledovať žiadne ďalšie provokácie,

I.  keďže Severná Kórea odmieta akúkoľvek zodpovednosť za incident a obviňuje Južnú Kóreu z výmyslov,

J.  keďže v dôsledku incidentu Kórejská republika oznámila, že prerušuje všetky vzťahy s KĽDR s výnimkou humanitárnej pomoci a operácií KIC, a ohlásila tiež obnovenie vysielania propagandy prostredníctvom rádia a ampliónov, ale to bolo zatiaľ odložené,

K.  keďže v reakcii na prerušenie obchodných vzťahov ukončila Severná Kórea všetky vzťahy s Južnou Kóreou a pohrozila ničením juhokórejských ampliónov, ak budú pokračovať vo vysielaní propagandy, a v prípade prijatia ďalších sankcií voči KĽDR pohrozila vyhlásením vojny,

L. keďže EÚ dôrazne podporuje odstránenie jadrových zbraní z Kórejského polostrova, ako aj obnovenie šesťstranných rokovaní, ktoré považuje za nevyhnutný proces vedúci k dosiahnutiu mieru a stability v regióne,

 

M.  keďže Čína sa v minulosti zdráhala vyvíjať nátlak, pretože sa obávala prílivu utečencov cez hranice,

N.  keďže Soul túto vec formálne predložil na diskusiu Bezpečnostnej rade OSN, zatiaľ čo Severná Kórea zaslala predsedovi Bezpečnostnej rady OSN list, v ktorom odmietla akúkoľvek zodpovednosť za útok a vyzvala radu, aby jej pomohla uskutočniť vlastné vyšetrovanie,

Ľudské práva

O.  keďže na základe satelitných snímok a rôznych správ severokórejských prebehlíkov sa zistilo, že Severná Kórea má šesť politických koncentračných táborov, kde je zadržiavaných viac ako 150 000 politických väzňov,

P.  keďže politickí väzni zadržiavaní v táboroch sú zbavení základných ľudských práv a nemajú žiadny kontakt s vonkajším svetom, keďže mnohí umierajú na podvýživu a liečiteľné choroby a nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti,

Q.  keďže v Severnej Kórei nie sú žiadne slobodné komunikačné prostriedky ako rádio, noviny a prístup k internetu, čo znamená, že k obyvateľstvu sa dostanú len informácie schválené alebo poskytnuté vládou a Severokórejčania nemôžu zvyšku sveta poskytnúť takmer žiadne informácie o situácii v oblasti ľudských práv; keďže medzinárodné humanitárne organizácie a organizácie pre ľudské práva nemajú prístup do Severnej Kórey ani k jej obyvateľstvu,

R.  keďže Európska únia je pevne odhodlaná presadzovať zrušenie trestu smrti a snaží sa dosiahnuť všeobecné prijatie tejto zásady,

S.  keďže Ústavný súd Kórejskej republiky 25. februára 2010 rozhodol väčšinou 5 hlasov proti 4, že trest smrti je ústavný, no sudcovia zároveň zdôraznili, že o otázke či zachovať alebo zrušiť trest smrti by sa malo rokovať na pôde národného zhromaždenia, a nie v rámci ústavných konaní, keďže ústavný súd prijal toto rozhodnutie pomerom hlasov 5 za a 4 proti a keďže rozhodnutie v roku 1996 bolo prijaté pomerom 7 hlasov za a 2 proti,

T.  keďže v Kórejskej republike je väznených viac ako 55 osôb s potvrdeným rozsudkom trestu smrti, keďže posledná poprava v Kórejskej republike sa uskutočnila v decembri 1997; keďže na začiatku úradovania prezidenta Kim Te-džunga, ktorý bol sám v roku 1980 odsúdený na smrť a následne omilostený, sa trest smrti prestal uplatňovať, a keďže počas posledných 13 rokov patrila Kórejská republika ku skupine krajín, ktoré tento trest v praxi nevykonávali,

U.  keďže 18. decembra 2007 Valné zhromaždenie OSN veľkou väčšinou prijalo rezolúciu vyzývajúcu krajiny, ktoré uplatňujú trest smrti, aby na jeho vykonávanie uvalili moratórium s cieľom zrušiť tento trest, pričom jej obsah bol opätovne potvrdený v druhej rezolúcii prijatej 18. decembra 2008,

1.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tragickou stratou životov na palube juhokórejskej korvety Cheonan a v duchu solidarity a priateľstva vyslovuje sústrasť vláde Kórejskej republiky, rodinám zosnulých a kórejskému ľudu;

2.  pripája sa k odsúdeniu útoku vyjadrenému vysokou predstaviteľkou/podpredsedníčkou Komisie a oceňuje zdržanlivosť, ktorú prejavila Kórejská republika;

3.  berie na vedomie výsledky záverečnej správy spoločnej vyšetrovacej skupiny a dôrazne odsudzuje potopenie lode ako provokatívny čin proti mieru a stabilite na Kórejskom polostrove;

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vlády ČĽR a Ruskej federácie stále nezaujali jednoznačné stanovisko k výsledkom záverečnej správy spoločnej vyšetrovacej skupiny;

5.  vyzýva obe strany, aby zachovali zdržanlivosť, využili všetky prostriedky na zlepšenie vzťahov medzi oboma Kóreami a zvýšili úsilie o podporu trvalého mieru a bezpečnosti na Kórejskom polostrove;

6.  vyzýva Čínu ako regionálnu mocnosť, stáleho člena bezpečnostnej rady a hlavného obchodného spojenca Severnej Kórey, aby uplatnila primeraný vplyv na Severnú Kóreu a pokúsila sa zabezpečiť, že sa konflikt nebude ďalej zhoršovať;

7.  víta vyhlásenie Čínskej ľudovej republiky, že je „pripravená spolupracovať s USA“, a nebáda obe krajiny, aby spolupracovali tak, že zachovajú stabilitu na Kórejskom polostrove;

8.  vyjadruje podporu predloženiu tejto veci Bezpečnostnej rade OSN zo strany vlády Kórejskej republiky;

9.  vyzýva krajiny, ktoré sa zúčastňujú na šesťstranných rozhovoroch o odzbrojení, aby pokračovali v spolupráci s cieľom zabezpečiť obnovenie rokovaní o ukončení severokórejského jadrového programu;

Ľudské práva

10. vyzýva EÚ, aby vymenovala osobitného zástupcu EÚ pre Severnú Kóreu, a zabezpečila tak trvalú pozornosť a koordináciu s cieľom pomôcť pri riešení otázky ľudských práv v Severnej Kórei v rámci Európskej únie aj s kľúčovými partnermi, ako sú Spojené štáty, Japonsko, Švajčiarsko, Čínska ľudová republika a Kórejská republika;

11. požaduje vytvorenie vyšetrovacieho výboru OSN, ktorý by posudzoval minulé i súčasné porušenia ľudských práv v Severnej Kórei s cieľom určiť, do akej miery môžu tieto porušenia a beztrestnosť spojená so zneužívaním predstavovať zločiny proti ľudskosti a podliehať medzinárodnému právu;

12. vyzýva členské štáty Európskej únie, aby spolupracovali so Spojenými štátmi a ďalšími medzinárodnými partnermi s cieľom zabezpečiť: 1) že neustále a závažné porušovanie ľudských práv v Severnej Kórei sa bude riešiť, 2) že sa bude vyvíjať nátlak na Čínu, aby uznala a chránila severokórejských utečencov a 3) že sa dospeje k dohode o presídlení severokórejských utečencov;

13. vyzýva členské štáty a kandidátske krajiny Európskej, aby zabezpečili ochranu a presadzovanie základných práv pracovníkov pre severokórejských pracovníkov priamo alebo nepriamo zamestnávaných európskymi spoločnosťami v Európe a mimo nej vrátane Ruska, Blízkeho východu a Ázie;

14. uznáva, že Kórejská republika od roku 1998 nevykonala žiadne popravy, čo z nej de facto robí abolicionistickú krajinu; víta zlepšenia, pokiaľ ide o ochranu a podporu ľudských práv v krajine; vyzýva Kórejskú republiku, aby krajinám v regióne a na celom svete vyslala dôrazné posolstvo, že ľudské práva sú všeobecne platné;

15. pripomína svoj všeobecne odmietavý postoj k trestu smrti, ktorý je v rozpore s moderným systémom trestného súdnictva a na rozdiel od široko rozšíreného presvedčenia neznižuje mieru zločinnosti;

16. nabáda Kórejskú republiku, aby zaviedla právne moratórium na všetky popravy, kým parlament neschváli zákon o zrušení trestu smrti; existujúci výrazný a pozitívny príspevok Kórey k podpore ľudských práv na Kórejskom polostrove a na celom svete preukazuje, že má s EÚ spoločné hodnoty;

17. zdôrazňuje svoje presvedčenie, že EÚ a Kórejská republika musia posilniť svoju politickú, hospodársku, vedeckú, kultúrnu a celkovú spoluprácu vytvorením lepších podmienok pre oveľa širšiu výmenu študentov a mladých politikov;

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Komisie, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, predsedovi Rady, vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín, generálnemu tajomníkovi OSN, vláde Kórejskej republiky a Kórejskému národnému výboru pre ľudské práva.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia