Предложение за резолюция - B7-0361/2010Предложение за резолюция
B7-0361/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението на Корейския полуостров

14.6.2010

за приключване на разискванията по изявление на заместник- председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Christian Ehler, Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0358/2010

Процедура : 2010/2685(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0361/2010
Внесени текстове :
B7-0361/2010
Приети текстове :

B7‑0361/2010

Резолюция на Европейския парламент относно положението на Корейския полуостров

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Корейския полуостров,

–   като взе предвид Резолюции № 1718(2006) и № 1874(2009) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации,

–   като взе предвид Решение 2009/1002/CFSP на Съвета от 22 декември 2009 г.,

–   като взе предвид изявлението на върховния представител Катрин Аштън по повод публикуването на доклада за потъването на кораба „Cheonan“ на Република Корея на 20 май 2010 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че напрежението на Корейския полуостров драматично нарасна след потъването на кораба „Cheonan“ на Република Корея на 26 март 2010 г., при което трагично загинаха 46 души,

Б.  като има предвид, че заключенията от работата на групата за съвместно разследване, съставена от корейски и международни експерти, както и независимата оценка на намиращия се на Корейския полуостров Надзорен комитет на неутралните нации представляват убедително доказателство за факта, че потъването на кораба е било причинено от торпедо севернокорейско производство,

В.  като има предвид, че правителството на Република Корея се въздържа да отправя обвинения към която и да е страна преди представянето на окончателния доклад и заключенията за работата на групата за съвместно разследване,

Г.  като има предвид, че след публикуването на окончателния доклад на групата за съвместно разследване правителството на Република Корея спря всички свои отношения с Корейската народнодемократична република с изключение на хуманитарната помощ за децата и работата на индустриалния комплекс „Кесонг“,

Д. като има предвид, че правителството на Корейската народно-демократична република отхвърли всякакво участие в потопяването на кораба „Cheonan“ на Република Корея и заплаши с открити военни действия в случай на налагане на по-нататъшни санкции от Република Корея,

Е.  като има предвид, че правителството на Република Корея хвърли вината за потопяването на кораба върху Корейската народнодемократична република и поиска от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации да разследва случая и да излезе с подходящи международни мерки срещу КНДР,

Ж. като има предвид, че правителството на Република Корея изиска публично извинение от Корейската народнодемократична република и обещание, че няма да има по-нататъшни враждебни действия или провокации,

З.  като има предвид, че правителството на Република Корея заяви, че няма да се участва отново в шестстранните преговори, преди да бъдат взети подходящи мерки спрямо Корейската народнодемократична република,

И. като има предвид, че международната общност изрази съчувствието си за трагичната загуба на човешки живот и подкрепата си за народа и правителството на Република Корея,

Й. като има предвид, че правителствата на Китайската народна република и Руската федерация още не са заели ясна позиция по окончателния доклад и заключенията от работата на групата за съвместно разследване,

К. като има предвид, че въоръжените сили на Корейската народнодемократична република продължават провокативните и безразсъдни военни действия, като например убийството на трима китайски граждани на границата между КНР и КНДР на 4 юни 2010 г.,

Л. като има предвид, че ЕС подкрепя твърдо освобождаването на Корейския полуостров от ядрено оръжие, като възобновяването на шестстранните преговори е съществен процес за мир и стабилност в региона,

1.  изразява дълбоко съжаление за трагичната загуба на човешки живот на борда на кораба „Cheonan“ на Република Корея и предава съчувствието си на семействата на загиналите, на корейския народ и на органите на властта на Република Корея в дух на солидарност и приятелство;

2.  приветства правителството на Република Корея за въздържаността му да обвини за потъването която и да е страна преди заключенията на окончателния доклад на групата за съвместно разследване;

3.  отбелязва заключенията на окончателния доклад на групата за съвместно разследване относно потъването на кораба вследствие на севернокорейско торпедо и твърдо осъжда потопяването като провокационен акт срещу мира и стабилността на Корейския полуостров;

4.  изразява подкрепата си за факта, че правителството на Република Корея отнесе въпроса до Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации;

5.  призовава правителствата на Китайската народна република и Руската федерация, като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, да разгледат подробно окончателния доклад и заключенията от работата на групата за съвместно разследване;

6.  подчертава необходимостта от възобновяване на шестстранните преговори като средство за освобождаване на Корейския полуостров от ядрено оръжие;

7.  изразява становището, че откритият диалог между Република Корея и Корейската народнодемократична република е от жизнено значение за мира и стабилността на Корейския полуостров;

8.  приканва Европейската комисия да продължи съществуващите хуманитарна помощ, програми и канали за комуникация с Корейската народнодемократична република, тъй като тези програми за помощ са пряко свързани с условията на живот на хората в КНДР;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на държавите-членки, на правителствата на Република Корея и Корейската народнодемократична република и на генералния секретар на ООН.