Rezolūcijas priekšlikums - B7-0361/2010Rezolūcijas priekšlikums
B7-0361/2010

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Korejas pussalā

14.6.2010

iesniegts, noslēdzot debates par Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos / Komisijas priekšsēdētāja vietnieces paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Christian Ehler, Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0358/2010

Procedūra : 2010/2685(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0361/2010
Iesniegtie teksti :
B7-0361/2010
Pieņemtie teksti :

B7‑0361/2010

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Korejas pussalā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Korejas pussalu,

–   ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijas Nr. 1718 (2006) un Nr. 1874 (2009),

–   ņemot vērā Padomes 2009. gada 22. decembra Lēmumu 2009/1002/KĀDP,

–   ņemot vērā augstās pārstāves Catherine Ashton paziņojumu par 2010. gada 20. maija ziņojuma publicēšanu par Korejas Republikas kuģa „Cheonan” nogrimšanu,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā spriedze Korejas pussalā ir būtiski palielinājusies pēc Korejas Republikas kuģa „Cheonan” nogrimšanas 2010. gada 26. martā, kurā dzīvību zaudēja 46 cilvēki;

B.  tā kā Korejas un starptautisko ekspertu kopīgās izmeklēšanas grupas secinājumi un Neitrālo valstu uzraudzības komitejas neatkarīgais novērtējums sniedz pārliecinošus pierādījumus, ka kuģi nogremdēja Ziemeļkorejā ražota torpēda;

C. tā kā Korejas Republikas valdība atturējās no kāda vainošanas līdz brīdim, kad kopējā izmeklēšanas grupa nāca klajā ar galīgo ziņojumu un secinājumiem;

D. tā kā pēc kopējās izmeklēšanas komitejas galīgā ziņojuma publikācijas Korejas Republika ir pārtraukusi visas attiecības ar Korejas Tautas Demokrātisko Republiku, izņemot humānās palīdzības piegādi bērniem un Kesonas Rūpnieciskā kompleksa darbības;

E.  tā kā Korejas Tautas Demokrātiskā Republika ir noliegusi jebkādu saistību ar Korejas Republikas kuģa „Cheonan” nogrimšanu un draudējusi sākt karu, ja Korejas Republika veiks turpmākas sankcijas;

F.  tā kā Korejas Republikas valdība par kuģa nogremdēšanu ir vainojusi Korejas Tautas Demokrātisko Republiku un lūgusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomei izmeklēt šo gadījumu un pieņemt attiecīgus starptautiskus pasākumus pret KTDR;

G. Korejas Republikas valdība no Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas ir pieprasījusi publisku atvainošanos un solījumu, ka šādas naidīgas darbības un provokācijas vairs neatkārtosies;

H. tā kā Korejas Republikas valdība ir paziņojusi, ka tā neatgriezīsies pie sešu pušu sarunām tik ilgi, kamēr pret KTDR netiks pieņemti attiecīgi pasākumi;

I.   tā kā starptautiskā sabiedrība ir izteikusi līdzjūtību bojāgājušajiem un paudusi atbalstu Korejas Republikas iedzīvotājiem un valdībai;

J.   tā kā Ķīnas Tautas Republika un Krievijas Federācija vēl nav paudušas stingru nostāju par kopējās izmeklēšanas grupas galīgo ziņojumu un secinājumiem;

K. tā kā Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas bruņotie spēki ir turpinājuši veikt provocējošus un bezatbildīgus militāros aktus, piemēram, 2010. gada 4. jūnijā uz ĶTR un KTDR robežas nogalinot trīs Ķīnas pilsoņus;

L.  tā kā ES stingri atbalsta Korejas pussalas atbrīvošanu no kodolieročiem un sešu pušu sarunu atsākšanu, kas ir būtisks process, lai reģionā panāktu mieru un stabilitāti,

1.  pauž dziļu nožēlu par Korejas Republikas kuģa „Cheonan” bojāgājušajiem un draudzības un solidaritātes garā izsaka līdzjūtību nogalināto ģimenēm, Korejas tautai un Korejas Republikas iestādēm;

2.  atzinīgi vērtē Korejas Republikas valdības atturēšanos kuģa nogrimšanā vainot kādu līdz brīdim, kad kopējā izmeklēšanas grupa nāca klajā ar galīgo ziņojumu un secinājumiem;

3.  atzīst kopējās izmeklēšanas grupas galīgo ziņojumu par kuģa nogrimšanu Ziemeļkorejas torpēdas dēļ un stingri nosoda kuģa nogremdēšanu kā provokāciju, lai apdraudētu miera un stabilitātes procesu Korejas pussalā;

4.  pauž atbalstu Korejas Republikas valdības lēmumam šo jautājumu nodot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomei;

5.  aicina Ķīnas Tautas Republiku un Krievijas Federāciju kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes biedres rūpīgi izskatīt kopējās izmeklēšanas grupas galīgo ziņojumu un secinājumus;

6.  uzsver, ka ir jāatgriežas pie sešu pušu sarunām, lai panāktu Korejas pussalas atbrīvošanu no kodolieročiem;

7.  uzskata, ka Korejas Republikas un Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas atvērtība dialogam ir ārkārtīgi svarīga miera un stabilitātes panākšanai Korejas pussalā;

8.  aicina Eiropas Komisiju saglabāt pašreizējās humānās palīdzības programmas Korejas Tautas Demokrātiskajai Republikai un sakaru kanālus ar to, jo šīs palīdzības programmas tieši ietekmē KTDR iedzīvotāju dzīves apstākļus;

9.  uzdot priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, dalībvalstīm, Korejas Republikas un Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas valdībām un ANO ģenerālsekretāram.