Návrh uznesenia - B7-0361/2010Návrh uznesenia
B7-0361/2010

NÁVRH UZNESENIA o situácii na Kórejskom polostrove

14.6.2010

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Christian Ehler, Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene poslaneckého klubu PPE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0358/2010

Postup : 2010/2685(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0361/2010
Predkladané texty :
B7-0361/2010

B7‑0361/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na Kórejskom polostrove

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia týkajúce sa Kórejského polostrova,

–   so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1718 (2006) a 1874 (2009),

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/1002/SVV z 22. decembra 2009,

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej k uverejneniu správy o potopení lode Kórejskej republiky Cheonan 20. mája 2010,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže na Kórejskom polostrove sa dramaticky zvýšilo napätie v nadväznosti na tragické potopenie lode Cheonan Kórejskej republiky 26. marca 2010, ktoré si vyžiadalo 46 ľudských životov,

B.  keďže závery spoločnej vyšetrovacej skupiny zloženej z kórejských a medzinárodných odborníkov, spolu s nezávislým hodnotením, ktoré o Kórejskom polostrove predložil tzv. dozorný výbor neutrálnych štátov, obsahujú presvedčivé dôkazy o tom, že plavidlo bolo potopené torpédom severokórejskej výroby,

C. keďže vláda Kórejskej republiky upustila od obvinenia ktorejkoľvek strany až do predloženia záverečnej správy a záverov spoločnej vyšetrovacej skupiny,

D. keďže v nadväznosti na uverejnenie záverečnej správy spoločnej vyšetrovacej skupiny prerušila vláda Kórejskej republiky všetky vzťahy s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou, s výnimkou poskytovania humanitárnej pomoci pre deti a prevádzky priemyselného komplexu Keasong,

E.  keďže vláda Kórejskej ľudovodemokratickej republiky poprela akékoľvek zapojenie do potopenia lode Cheonan Kórejskej republiky a v prípade uplatnenia ďalších sankcií zo strany Kórejskej republiky pohrozila otvoreným vojenským konfliktom,

F.  keďže vláda Kórejskej republiky obvinila z potopenia lode Kórejskú ľudovodemokratickú republiku a požiadala Bezpečnostnú radu OSN, aby prípad vyšetrila a navrhla príslušné medzinárodné opatrenia proti KĽDR,

G. keďže vláda Kórejskej republiky požiadala Kórejskú ľudovodemokratickú republiku o verejné ospravedlnenie a sľub, že nebude vyvíjať žiadne ďalšie nepriateľské aktivity, či provokácie,

H. keďže vláda Kórejskej republiky vyhlásila, že sa nevráti k šesťstranným rokovaniam, kým sa neprijmú príslušné opatrenia proti Kórejskej ľudovodemokratickej republike,

I.   keďže medzinárodné spoločenstvo vyslovilo sústrasť s tragickou stratou ľudských životov a vyjadrilo podporu obyvateľom a vláde Kórejskej republiky,

J.   keďže vlády Čínskej ľudovej republiky a Ruskej federácie doteraz nezaujali jednoznačné stanovisko k záverečnej správe a k záverom spoločnej vyšetrovacej skupiny,

K. keďže ozbrojené sily Kórejskej ľudovodemokratickej republiky naďalej vyvíjali provokatívne a bezohľadné ozbrojené aktivity – jednou z nich bolo napríklad zabitie troch čínskych občanov na hranici medzi ČĽR a KĽDR 4. júna 2010,

L.  keďže EÚ dôrazne podporuje odstránenie jadrových zbraní z Kórejského polostrova, ako aj obnovenie šesťstranných rokovaní, ktoré považuje za nevyhnutný proces vedúci k dosiahnutiu mieru a stability v regióne,

1.  vyslovuje hlboké poľutovanie nad tragickou stratou životov osôb na lodi Kórejskej republiky Cheonan a v duchu solidarity a priateľstva vyslovuje sústrasť rodinám zabitých osôb a občanom a orgánom Kórejskej republiky;

2.  oceňuje zdržanlivosť vlády Kórejskej republiky, ktorá upustila od obvinenia ktorejkoľvek strany za potopenie plavidla až do predloženia záverečnej správy spoločnej vyšetrovacej skupiny,

3.  berie na vedomie závery záverečnej správy spoločnej vyšetrovacej skupiny, ktoré sa týkajú potopenia plavidla severokórejským torpédom, a potopenie dôrazne odsudzuje ako akt provokácie proti mieru a stabilite na Kórejskom polostrove;

4.  vyjadruje podporu postúpeniu tejto veci Bezpečnostnej rade OSN zo strany vlády Kórejskej republiky;

5.  vyzýva vlády Čínskej ľudovej republiky a Ruskej federácie, ako stálych členov Bezpečnostnej rady OSN, aby záverečnú správu a závery spoločnej vyšetrovacej skupiny podrobne preskúmali;

6.  zdôrazňuje potrebu vrátiť sa k šesťstranným rokovaniam ako prostriedku odstránenia jadrových zbraní na Kórejskom polostrove;

7.  domnieva sa, že otvorenosť voči dialógu medzi Kórejskou republikou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou má mimoriadny význam pre mier a stabilitu na Kórejskom polostrove;

8.  vyzýva Európsku komisiu, aby zachovala súčasné programy humanitárnej pomoci a komunikačné kanály s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou, pretože tieto programy pomoci priamo súvisia so životnými podmienkami obyvateľov KĽDR;

9.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, členským štátom, vládam Kórejskej republiky a Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a generálnemu tajomníkovi OSN.