Procedūra : 2010/2685(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0362/2010

Iesniegtie teksti :

B7-0362/2010

Debates :

PV 16/06/2010 - 14
CRE 16/06/2010 - 14

Balsojumi :

PV 17/06/2010 - 7.13
CRE 17/06/2010 - 7.13

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 139kWORD 73k
14.6.2010
PE441.944v01-00
 
B7-0362/2010

iesniegts, noslēdzot debates par Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos / Komisijas priekšsēdētāja vietnieces paziņojumu

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par stāvokli Korejas pussalā


Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Gerald Häfner, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Korejas pussalā  
B7‑0362/2010

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Korejas pussalu,

–   ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijas Nr. 1718 (2006) un Nr. 1874 (2009),

–   ņemot vērā Padomes 2009. gada 22. decembra Lēmumu 2009/1002/KĀDP,

–   ņemot vērā augstās pārstāves Catherine Ashton paziņojumu par 2010. gada 20. maija ziņojuma publicēšanu par Korejas Republikas kuģa „Cheonan” nogrimšanu,

–   ņemot vērā Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas (KTDR) 2009. gada 7. novembra vispārējo salīdzinošo pārskatu,

–   ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes 2010. gada 25. marta rezolūciju „Cilvēktiesību stāvoklis Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā”,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā spriedze Korejas pussalā ir būtiski palielinājusies pēc Korejas Republikas kuģa „Cheonan” nogrimšanas 2010. gada 26. martā, kad dzīvību zaudēja 46 cilvēki;

B.  tā kā Korejas un starptautisko ekspertu kopīgās izmeklēšanas grupas secinājumi un Neitrālo valstu uzraudzības komitejas neatkarīgais novērtējums sniedz pārliecinošus pierādījumus, ka kuģi nogremdēja Ziemeļkorejā ražota torpēda,

C. tā kā pēc kopējās izmeklēšanas komitejas galīgā ziņojuma publikācijas Korejas Republika ir pārtraukusi visas attiecības ar Korejas Tautas Demokrātisko Republiku, izņemot humānās palīdzības piegādi bērniem un Kesonas Rūpnieciskā kompleksa darbības;

D. tā kā Korejas Tautas Demokrātiskā Republika ir noliegusi jebkādu saistību ar Korejas Republikas kuģa „Cheonan” nogrimšanu un draudējusi sākt karu, ja Korejas Republika veiks turpmākas sankcijas;

E.  tā kā Korejas Republikas valdība ir lūgusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomei izmeklēt šo gadījumu un pieņemt attiecīgus starptautiskus pasākumus pret KTDR un ir paziņojusi, ka tā neatgriezīsies pie sešu pušu sarunām tik ilgi, kamēr pret KTDR netiks pieņemti attiecīgi pasākumi;

F.  tā kā Ķīnas Tautas Republika un Krievijas Federācija vēl nav paudušas stingru nostāju par kopējās izmeklēšanas grupas galīgo ziņojumu un secinājumiem;

G. tā kā Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas bruņotie spēki vēl vienā agresijas aktā 2010. gada 4. jūnijā uz ĶTR un KTDR robežas nogalināja trīs Ķīnas pilsoņus;

H. tā kā ES stingri atbalsta Korejas pussalas atbrīvošanu no kodolieročiem un sešu pušu sarunu atsākšanu, kas ir būtisks process, lai reģionā panāktu mieru un stabilitāti;

I.   tā kā satelītuzņēmumi un vairāku Ziemeļkorejas pārbēdzēju stāstītais liecina, ka Ziemeļkorejā ir sešas politiskās koncentrācijas nometnes ar vairāk nekā 150 000 politieslodzīto, un, tiem pievienojot pārējo kategoriju ieslodzītos, piemēram, piespiedu repatriētos no Ķīnas, ieslodzījuma vietās atrodas vairāk nekā 200 000 cilvēku;

J.   tā kā, piemērojot vainu pēc piederības, tiek apcietinātas veselas ģimenes, tostarp bērni un veci cilvēki, un tā ka šie cilvēki piedzīvo briesmīgākos cilvēktiesību pārkāpumus, spīdzināšanu, badu un tiem jāveic smags darbs, un pēc aculiecinieku teiktā aptuveni 100 000 cilvēku visdrīzāk jau ir gājuši bojā, bieži vien no spēku izsīkuma vai neārstētām slimībām;

K. tā kā joprojām nav zināms, kur atrodas simtiem bezvēsts pazudušo, tostarp aptuveni 30 Eiropas sieviešu, kurus iespējams ir nolaupījušas Ziemeļkorejas varas iestādes;

L.  tā kā liela daļa iedzīvotāju sistemātiski cieš badu un tiem pastāvīgi ir vajadzīgs starptautiskais pārtikas atbalsts,

1.  pauž dziļu nožēlu par Korejas Republikas kuģa „Cheonan” bojāgājušajiem un draudzības un solidaritātes garā izsaka līdzjūtību viņu ģimenēm, Korejas tautai un Korejas Republikas iestādēm;

2.  atzīst kopējās izmeklēšanas grupas galīgo ziņojumu par kuģa nogrimšanu Ziemeļkorejas torpēdas dēļ un stingri nosoda kuģa nogremdēšanu kā provokatīvu aktu, lai apdraudētu miera un stabilitātes procesu Korejas pussalā;

3.  pauž atbalstu Korejas Republikas valdības lēmumam šo jautājumu nodot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomei;

4.  aicina Ķīnas Tautas Republiku un Krievijas Federāciju kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes biedres rūpīgi izskatīt kopējās izmeklēšanas grupas galīgo ziņojumu un secinājumus;

5.  uzsver, ka ir jāatgriežas pie sešu pušu sarunām, lai panāktu Korejas pussalas atbrīvošanu no kodolieročiem;

6.  uzskata, ka Korejas Republikas un Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas atvērtība dialogam ir ārkārtīgi svarīga miera un stabilitātes panākšanai Korejas pussalā;

7.  aicina KTDR valdību visām sabiedrības grupām nodrošināt piekļuvi ēdienam un citām pamatvajadzībām, pārtraukt piemērot vainu pēc piederības, atbrīvot desmitiem tūkstošus politieslodzīto, pārtraukt nāvessodu izpildi un ārpustiesas slepkavības, piespiedu darbu un spīdzināšanu un ļaut tās iedzīvotājiem brīvi ieceļot valstī un izceļot no tās;

8.  aicina ES iecelt ES īpašo pārstāvi Ziemeļkorejas jautājumos, lai nodrošinātu pastāvīgu uzmanību un koordināciju Eiropas Savienībā un ar galvenajiem sadarbības partneriem, piemēram, Amerikas Savienotajām Valstīm un Dienvidkoreju; mudina ES atbalstīt starptautiskos centienus sniegt Ziemeļkorejas bēgļiem patvērumu ES dalībvalstīs;

9.  aicina Drošības padomes locekļus izveidot ANO Izmeklēšanas komiteju, lai aplēstu agrākos un tagadējos cilvēktiesību pārkāpumus Ziemeļkorejā un noteiktu, cik lielā mērā šie pārkāpumi un ļaunprātīgas rīcības nesodīšana ir uzskatāma par noziegumu pret cilvēci un izskatāma starptautiskā tiesā;

10. aicina Ķīnas Tautas Republiku pārtraukt Ziemeļkorejas bēgļu atpakaļizraidīšanu uz KTDR, ļaut ANO Cilvēktiesību komisijai neierobežoti piekļūt tām personām, kurām izdevies bēgt no KTDR, sekmēt viņu pārcelšanos trešās valstīs un piešķirt ar Ķīnas pilsoņiem precētām Ziemeļkorejas pilsonēm pastāvīgo iedzīvotāju statusu;

11. aicina Eiropas Komisiju saglabāt pašreizējās humānās palīdzības programmas Korejas Tautas Demokrātiskajai Republikai un sakaru kanālus ar to, jo šīs palīdzības programmas tieši ietekmē KTDR iedzīvotāju dzīves apstākļus;

12. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, dalībvalstīm, Korejas Republikas un Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas valdībām un ANO ģenerālsekretāram.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika