Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0364/2010

Předložené texty :

B7-0364/2010

Rozpravy :

PV 16/06/2010 - 14
CRE 16/06/2010 - 14

Hlasování :

PV 17/06/2010 - 7.13
CRE 17/06/2010 - 7.13

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 121kWORD 73k
14. 6. 2010
PE441.946v01-00
 
B7-0364/2010

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Evropské komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


           o situaci na Korejském poloostrově


Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu   o situaci na Korejském poloostrově  
B7‑0364/2010

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Korejském poloostrově,

–   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o Korejské republice a Korejské lidově demokratické republice,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že se dne 26. března 2010 potopila jihokorejská korveta Čchonan, na níž tragicky zahynulo 46 osob,

B.  vzhledem k tomu, tento incident dramaticky vyostřil napětí na Korejském poloostrově,

C. vzhledem k vojenskému vyšetřování vedenému Jižní Koreou, USA, Austrálií, Švédskem a Velkou Británií a vzhledem ke skutečnosti, že Jižní Korea nepovolila odborníkům KLDR účast na tomto vyšetřování,

D. vzhledem k závěrům tohoto jednostranného vyšetřování, podle nichž se jihokorejské plavidlo potopilo v důsledku výbuchu způsobeného torpédem KLDR; vzhledem k tomu, že KLDR odmítla jakýkoli podíl na potopení uvedeného plavidla,

1.  hluboce lituje tragické smrti 46 osob na palubě jihokorejské korvety Čchonan a vyjadřuje soustrast rodinám obětí a korejskému lidu;

2.  podporuje myšlenku nezávislého vyšetřování za účasti obou stran s cílem vyjasnit, kdo za tento incident nese odpovědnost; v tomto ohledu vítá, že je Rada bezpečnosti OSN ochotna zabývat se touto nehodou;

3.  je velmi znepokojen vystupňovaným napětím na Korejském poloostrově kvůli tomuto smutnému incidentu a jeho nebezpečnými důsledky pro stabilitu regionu;

4.  v této souvislosti žádá všechny zúčastněné strany i jejich spojence, aby se zdržely jakýchkoli akcí, které by mohly toto napětí ještě zhoršit;

5.  zavazuje se k mírovému, diplomatickému a politickému řešení situace a vítá veškeré úsilí na podporu mírového a důsledného urovnání konfliktu na Korejském poloostrově;

6.  zastává názor, že pro mír a stabilitu Korejského poloostrova a tohoto regionu je zásadní, aby Korejská republika a Severní Korea byly ochotny vést dialog;

7.  zdůrazňuje, že je nutné oživit šestistranné rozhovory; konstatuje, že KLDR oznámila, že za určitých okolností je připravena obnovit rozhovory; naléhavě žádá mezinárodní společenství, a zejména USA, aby zvážily zrušení uvalených sankcí a aby v zájmu vybudování vzájemné důvěry splnily své sliby vůči Severní Koreji, pokud jde dodávky nafty a jiné aspekty; zdůrazňuje, že rozhovorům o jaderném odzbrojení by nesmírně pomohlo, kdyby probíhaly současně s rozhovory o nahrazení dohody o korejském příměří z roku 1953 stálými mírovými ujednáními, jak bylo navrženo KLDR, avšak zamítnuto USA;

8.  vyzývá Evropskou komisi, aby pokračovala ve stávajících programech humanitární pomoci a udržovala formy komunikace s KLDR;

9.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi OSN a vládám a parlamentům Korejské lidově demokratické republiky a Korejské republiky.

Právní upozornění - Ochrana soukromí