Návrh usnesení - B7-0364/2010Návrh usnesení
B7-0364/2010

  NÁVRH USNESENÍ            o situaci na Korejském poloostrově

  14. 6. 2010

  předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Evropské komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
  v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

  Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL

  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B7-0364/2010
  Předložené texty :
  B7-0364/2010
  Přijaté texty :

  B7‑0364/2010

  Usnesení Evropského parlamentu   o situaci na Korejském poloostrově

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na svá předchozí usnesení o Korejském poloostrově,

  –   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o Korejské republice a Korejské lidově demokratické republice,

  –   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

  A. vzhledem k tomu, že se dne 26. března 2010 potopila jihokorejská korveta Čchonan, na níž tragicky zahynulo 46 osob,

  B.  vzhledem k tomu, tento incident dramaticky vyostřil napětí na Korejském poloostrově,

  C. vzhledem k vojenskému vyšetřování vedenému Jižní Koreou, USA, Austrálií, Švédskem a Velkou Británií a vzhledem ke skutečnosti, že Jižní Korea nepovolila odborníkům KLDR účast na tomto vyšetřování,

  D. vzhledem k závěrům tohoto jednostranného vyšetřování, podle nichž se jihokorejské plavidlo potopilo v důsledku výbuchu způsobeného torpédem KLDR; vzhledem k tomu, že KLDR odmítla jakýkoli podíl na potopení uvedeného plavidla,

  1.  hluboce lituje tragické smrti 46 osob na palubě jihokorejské korvety Čchonan a vyjadřuje soustrast rodinám obětí a korejskému lidu;

  2.  podporuje myšlenku nezávislého vyšetřování za účasti obou stran s cílem vyjasnit, kdo za tento incident nese odpovědnost; v tomto ohledu vítá, že je Rada bezpečnosti OSN ochotna zabývat se touto nehodou;

  3.  je velmi znepokojen vystupňovaným napětím na Korejském poloostrově kvůli tomuto smutnému incidentu a jeho nebezpečnými důsledky pro stabilitu regionu;

  4.  v této souvislosti žádá všechny zúčastněné strany i jejich spojence, aby se zdržely jakýchkoli akcí, které by mohly toto napětí ještě zhoršit;

  5.  zavazuje se k mírovému, diplomatickému a politickému řešení situace a vítá veškeré úsilí na podporu mírového a důsledného urovnání konfliktu na Korejském poloostrově;

  6.  zastává názor, že pro mír a stabilitu Korejského poloostrova a tohoto regionu je zásadní, aby Korejská republika a Severní Korea byly ochotny vést dialog;

  7.  zdůrazňuje, že je nutné oživit šestistranné rozhovory; konstatuje, že KLDR oznámila, že za určitých okolností je připravena obnovit rozhovory; naléhavě žádá mezinárodní společenství, a zejména USA, aby zvážily zrušení uvalených sankcí a aby v zájmu vybudování vzájemné důvěry splnily své sliby vůči Severní Koreji, pokud jde dodávky nafty a jiné aspekty; zdůrazňuje, že rozhovorům o jaderném odzbrojení by nesmírně pomohlo, kdyby probíhaly současně s rozhovory o nahrazení dohody o korejském příměří z roku 1953 stálými mírovými ujednáními, jak bylo navrženo KLDR, avšak zamítnuto USA;

  8.  vyzývá Evropskou komisi, aby pokračovala ve stávajících programech humanitární pomoci a udržovala formy komunikace s KLDR;

  9.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi OSN a vládám a parlamentům Korejské lidově demokratické republiky a Korejské republiky.