Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0364/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0364/2010

Keskustelut :

PV 16/06/2010 - 14
CRE 16/06/2010 - 14

Äänestykset :

PV 17/06/2010 - 7.13
CRE 17/06/2010 - 7.13

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 111kWORD 61k
14.6.2010
PE441.946v01-00
 
B7-0364/2010

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Korean niemimaan tilanteesta


Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Korean niemimaan tilanteesta  
B7‑0364/2010

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Korean niemimaasta,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Korean tasavallasta ja Korean demokraattisesta kansantasavallasta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että eteläkorealainen Cheonan-korvetti upposi 26. maaliskuuta 2010 ja vei mukanaan 46 ihmishenkeä,

B.  ottaa huomioon, että tapahtuman jälkeen jännitteet Korean niemimaalla ovat lisääntyneet dramaattisesti,

C. ottaa huomioon, että Etelä-Korean, Yhdysvaltojen, Australian, Ruotsin ja Ison-Britannian sotilasasiantuntijat ovat tutkineet tapausta ja että Etelä-Korea ei ole sallinut Korean demokraattisen kansantasavallan asiantuntijoiden osallistua tutkimukseen,

D. ottaa huomioon, että tämän yksipuolisen tutkimuksen tuloksena todettiin, että eteläkorealainen alus upposi Korean demokraattisen kansantasavallan ampumasta torpedosta aiheutuneen räjähdyksen seurauksena; ottaa huomioon, että Korean demokraattinen kansantasavalta on kiistänyt osallisuutensa aluksen uppoamiseen,

1.  pahoittelee syvästi 46 ihmishengen menetystä Korean tasavallan Cheonan-korvetilla ja ilmaisee myötätuntonsa kuolleiden omaisille ja Korean kansalle;

2.  kannattaa ajatusta riippumattomasta tutkimuksesta, jonka tekemiseen osallistuisivat molemmat osapuolet, jotta tapahtumasta vastuussa olevat tahot saataisiin selville; pitää tämän vuoksi myönteisenä YK:n turvallisuusneuvoston aikomusta käsitellä tapausta;

3.  on syvästi huolissaan siitä, että jännitteet ovat lisääntyneet Korean niemimaalla tämän surullisen tapahtuman johdosta, ja siitä, että näillä jännitteillä voi olla kohtalokkaita seurauksia alueen vakaudelle;

4.  pyytää tämän vuoksi osapuolia sekä niiden liittolaisia pidättymään kaikista toimista, jotka saattaisivat pahentaa jännitteitä;

5.  kannattaa tilanteen rauhanomaista, diplomaattista ja poliittista ratkaisemista ja pitää myönteisenä kaikkia pyrkimyksiä, joilla edistetään Korean niemimaan konfliktin rauhanomaista ja kokonaisvaltaista ratkaisemista;

6.  katsoo, että Korean tasavallan ja Pohjois-Korean välisen vuoropuhelun avoimuus on äärimmäisen tärkeää Korean niemimaan ja koko alueen rauhan ja vakauden kannalta;

7.  korostaa, että on välttämätöntä elvyttää kuuden osapuolen neuvottelut; toteaa, että Korean demokraattinen kansantasavalta on ilmoittanut olevansa halukas palaamaan neuvottelupöytään erityisolosuhteissa; kehottaa kansainvälistä yhteisöä, ja etenkin Yhdysvaltoja, harkitsemaan asetetuista pakotteista luopumista ja luottamuksen lisäämiseksi pitämään kiinni Pohjois-Korealle antamistaan öljytoimituksia ja muita seikkoja koskevista lupauksista; korostaa, että ydinaseista riisumista koskevia neuvotteluja auttaisi suunnattomasti se, että samaan aikaan käytäisiin neuvotteluja, joissa pyrittäisiin korvaamaan Korean vuoden 1953 aselepo pysyvillä rauhanjärjestelyillä Pohjois-Korean ehdotuksen mukaisesti, jota Yhdysvallat on kuitenkin vastustanut;

8.  kehottaa komissiota jatkamaan humanitaarisen avun ohjelmia ja ylläpitämään muita viestintäkanavia Korean demokraattisen kansantasavallan kanssa;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja YK:n pääsihteerille sekä Korean demokraattisen kansantasavallan ja Korean tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö