Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0364/2010Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0364/2010

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Korėjos pusiasalyje

14.6.2010

siekiant užbaigti diskusijas dėl Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0364/2010
Pateikti tekstai :
B7-0364/2010
Priimti tekstai :

B7‑0364/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Korėjos pusiasalyje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Korėjos pusiasalio,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl Korėjos Respublikos ir Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos (KLDR),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2010 m. kovo 26 d. nuskendo Pietų korėjos laivas „Cheonan“ ir tragiškai žuvo 46 žmonės,

B.  kadangi po šio incidento labai padidėjo įtampa Korėjos pusiasalyje,

C. kadangi tyrimą vykdė Pietų Korėjos kariuomenė, Jungtinės Valstijos, Australija, Švedija, Didžioji Britanija ir kadangi Šiaurės Korėja nesuteikė leidimo dalyvauti Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos (KLDR) ekspertams,

D. kadangi šiuo vienašaliu tyrimu nustatoma, kad Pietų Korėjos laivas nuskendo sprogus KLDR torpedai; ir kadangi KLDR paneigė, kad yra kaip nors prisidėjusi prie nuskendimo,

1.  nuoširdžiai apgailestauja dėl tragiškų netekčių, nusinešusių 46 gyvybes, nuskendus Pietų Korėjos laivui „Cheonan“ ir reiškia užuojautą žuvusiųjų šeimoms ir Korėjos žmonėms;

2.  palaiko idėją dalyvaujant abiems šalims atlikti nepriklausomą tyrimą su tikslu išaiškinti, kas atsakingas dėl incidento; šiuo atžvilgiu džiaugiasi dėl JT Saugumo Tarybos noro spręsti šį incidentą;

3.  yra labai susirūpinęs dėl po liūdno incidento padidėjusios įtampos Korėjos pusiasalyje ir šios įtampos pavojingų pasekmių regiono stabilumui;

4.  šiuo atžvilgiu prašo susijusias šalis, taip pat ir jų sąjungininkus susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų sustiprinti įtampą;

5.  pritaria taikiam, diplomatiniam ir politiniam padėties sprendimui ir džiaugiasi dėl pastangų, kuriomis siekiama palengvinti taikų ir visapusišką konflikto sprendimą Korėjos pusiasalyje;

6.  laikosi nuomonės, kad norint užtikrinti taiką ir stabilumą Korėjos pusiasalyje ir regione, gyvybiškai svarbus atviras Korėjos Respublikos ir Šiaurės Korėjos dialogas;

7.  pabrėžia, kad būtina vėl atnaujinti šešiašales derybas; pabrėžė, kad KLDR pareiškė norą esant konkrečioms aplinkybėms grįžti prie derybų; ragina tarptautinę bendruomenę, ypač JAV, apsvarstyti taikomų sankcijų atsisakymo klausimą ir, kaip pasitikėjimą stiprinančią priemonę, įgyvendinti Šiaurės Korėjai duotus pažadus dėl naftos gabenimo ir kitų aspektų; pabrėžia, kad kur kas lengviau būtų vesti derybas dėl branduolinės energijos atsisakymo, jei tuo pat metu vyktų derybos dėl 1953 m. Korėjos paliaubų pakeitimo nuolatiniais taikos susitarimais, kaip siūlė KLDR, bet nepritarė JAV;

8.  ragina Europos Komisiją išsaugoti esamas humanitarinės pagalbos programas ir ryšių su KLDR palaikymo šaltinius;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, JT Generaliniam Sekretoriui, Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos ir Korėjos Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.