Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0364/2010

Teksty złożone :

B7-0364/2010

Debaty :

PV 16/06/2010 - 14
CRE 16/06/2010 - 14

Głosowanie :

PV 17/06/2010 - 7.13
CRE 17/06/2010 - 7.13

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 124kWORD 71k
14.6.2010
PE441.946v01-00
 
B7-0364/2010

zamykający debatę na temat oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji na Półwyspie Koreańskim


Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz w imieniu grupy politycznej GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Półwyspie Koreańskim  
B7‑0364/2010

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Półwyspu Koreańskiego,

–   uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Republiki Korei oraz Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w dniu 26 marca 2010 r. zatonęła południowokoreańska korweta „Cheonan”, co spowodowało tragiczną śmierć 46 osób,

B.  mając na uwadze, że od czasu tego incydentu drastycznie wzrosło napięcie stosunków na Półwyspie Koreańskim,

C. mając na uwadze, że południowokoreańskie, amerykańskie, australijskie, szwedzkie i brytyjskie wojsko przeprowadziło dochodzenie i mając na uwadze, że Korea Południowa nie pozwoliła na udział ekspertów z Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w tym śledztwie,

D. mając na uwadze, że jednostronne dochodzenie wykazało, iż południowokoreański okręt zatonął w wyniku wybuchu spowodowanego przez torpedę Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej; mając również na uwadze, że Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna zaprzeczyła wszelkiemu udziałowi w zatopieniu statku,

1.  głęboko ubolewa z powodu tragicznej śmierci 46 osób przebywających na pokładzie południowokoreańskiej korwety „Cheonan” i wyraża swoje współczucie dla rodzin ofiar i Koreańczyków;

2.  popiera pomysł przeprowadzenia niezależnego śledztwa z udziałem obu stron w celu wyjaśnienia, kto odpowiada za ten incydent; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje wolę Rady Bezpieczeństwa ONZ w odniesieniu do zbadania zdarzenia;

3.  wyraża głębokie zaniepokojenie zaognieniem sytuacji na Półwyspie Koreańskim w wyniku przykrego incydentu oraz niebezpiecznymi konsekwencjami tych napięć dla stabilności regionu;

4.  w związku z tym zwraca się do zaangażowanych w sprawę stron, jak również do ich sprzymierzeńców, o zaniechanie wszelkich działań, które mogłyby zaostrzyć sytuację;

5.  wyraża swoje zaangażowanie w poszukiwania pokojowego, dyplomatycznego i politycznego rozwiązania omawianej sytuacji i z zadowoleniem przyjmuje wszelkie starania na rzecz ułatwienia pokojowego i kompleksowego rozwiązania konfliktu na Półwyspie Koreańskim;

6.  wyraża pogląd, iż otwartość na dialog pomiędzy Republiką Korei a Koreą Północną ma kluczowe znaczenie dla pokoju i stabilności na Półwyspie Koreańskim i w regionie;

7.  podkreśla znaczenie wznowienia rozmów sześciostronnych; zwraca uwagę, że Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna zasygnalizowała chęć powrotu do rozmów pod określonymi warunkami; zaleca społeczności międzynarodowej, a zwłaszcza Stanom Zjednoczonym, rozważenie odstąpienia od nałożonych sankcji oraz, w ramach budowanie zaufania, wypełnienie obietnic względem Korei Północnej w odniesieniu do dostaw ropy oraz innych kwestii; podkreśla, że ogromnym wsparciem dla rozmów na temat redukcji zbrojeń jądrowych byłyby równoczesne rozmowy na temat zastąpienia koreańskiego zawieszenia broni z 1953 r. stałymi porozumieniami pokojowymi, zgodnie z propozycją Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej odrzuconej jednak przez Stany Zjednoczone;

8.  wzywa Komisję Europejską do zachowania istniejących programów pomocy humanitarnej oraz kanałów pozwalających na porozumiewanie się z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, sekretarzowi generalnemu ONZ, a także rządom i parlamentom Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej oraz Republiki Korei.

 

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności