Návrh uznesenia - B7-0364/2010Návrh uznesenia
B7-0364/2010

NÁVRH UZNESENIA o situácii na Kórejskom polostrove

14.6.2010

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL

Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0364/2010
Predkladané texty :
B7-0364/2010
Prijaté texty :

B7‑0364/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na Kórejskom polostrove

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kórejskom polostrove,

–   so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov o Kórejskej republike (KR) a Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže 26. marca 2010 sa potopila juhokórejská korveta Cheonan, pričom tragicky zahynulo 46 osôb,

B.  keďže od tohto incidentu sa napätie na Kórejskom polostrove výrazne zvýšilo,

C. keďže udalosť vyšetrovali ozbrojené sily Južnej Kórey, USA, Austrálie, Švédska a Veľkej Británie a keďže Južná Kórea neumožnila účasť odborníkom KĽDR,

D. keďže na základe tohto jednostranného vyšetrovania bol vyvodený záver, že juhokórejská loď sa potopila v dôsledku výbuchu spôsobeného torpédom KĽDR; a keďže KĽDR poprela akúkoľvek účasť na potopení lode,

1.  hlboko ľutuje tragickú stratu 46 ľudských životov na palube juhokórejskej korvety Cheonan a vyjadruje sústrasť rodinám mŕtvych a kórejskému ľudu;

2.  podporuje myšlienku uskutočniť nezávislé vyšetrovanie, do ktorého budú zapojené obe strany, s cieľom objasniť zodpovednosť za incident; v tejto súvislosti víta vôľu Bezpečnostnej rady OSN uvedený incident riešiť;

3.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zvýšeným napätím, ktoré vzniklo po smutnom incidente, a nad nebezpečnými dôsledkami tohto napätia pre stabilitu regiónu;

4.  v tejto súvislosti žiada zúčastnené strany a ich spojencov, aby sa zdržali akýchkoľvek opatrení, ktoré by mohli napätú situáciu ešte zhoršiť;

5.  vyjadruje svoj záväzok presadzovať mierové, diplomatické a politické riešenie situácie a víta všetky snahy uľahčiť mierové a komplexné riešenie konfliktu na Kórejskom polostrove;

6.  domnieva sa, že otvorenosť voči dialógu medzi Kórejskou republikou a Severnou Kóreou má mimoriadny význam pre mier a stabilitu na Kórejskom polostrove a v regióne;

7.  zdôrazňuje nutnosť obnoviť šesťstranné rozhovory; poznamenáva, že KĽDR prejavila ochotu vrátiť sa za určitých okolností k rozhovorom; naliehavo žiada medzinárodné spoločenstvo, a najmä USA, aby zvážili zrušenie sankcií, ktoré boli uvalené, a v rámci opatrení na vytvorenie dôvery splnili svoje sľuby Severnej Kórei v súvislosti s dodávkami ropy a inými aspektmi; zdôrazňuje, že rozhovorom o jadrovom odzbrojení by nesmierne pomohlo, keby súčasne s nimi prebiehali rozhovory o nahradení kórejského prímeria z roku 1953 trvalou mierovou dohodou, akú navrhla KĽDR, ale odmietli USA;

8.  vyzýva ES, aby zachovala existujúce programy humanitárnej pomoci a komunikačné kanály s KĽDR;

9.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, generálnemu tajomníkovi OSN a vládam a parlamentom Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a Kórejskej republiky.