Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0364/2010

Ingivna texter :

B7-0364/2010

Debatter :

PV 16/06/2010 - 14
CRE 16/06/2010 - 14

Omröstningar :

PV 17/06/2010 - 7.13
CRE 17/06/2010 - 7.13

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 115kWORD 61k
14.6.2010
PE441.946v01-00
 
B7-0364/2010

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om situationen på Koreahalvön


Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen på Koreahalvön  
B7‑0364/2010

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Koreahalvön,

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Sydkorea och Nordkorea,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 26 mars 2010 sjönk den sydkoreanska korvetten Cheonan, vilket ledde till den tragiska förlusten av 46 människoliv.

B.  Sedan denna incident har spänningarna på Koreahalvön ökat dramatiskt.

C. En utredning har utförts av militären i Sydkorea, USA, Australien, Sverige och Storbritannien. Sydkorea tillät inte experter från Nordkorea att delta.

D. I denna ensidiga utredning kommer man fram till att det sydkoreanska fartyget sjönk till följd av en explosion orsakad av en nordkoreansk torped, men Nordkorea har förnekat all inblandning i förlisningen.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt den tragiska förlusten av 46 människoliv på den sydkoreanska korvetten Cheonan och uttrycker sin medkänsla med offrens familjer och det koreanska folket.

2.  Europaparlamentet stöder förslaget att utföra en oberoende utredning med båda parters deltagande för att klargöra ansvarsfrågan. Parlamentet gläder sig i detta avseende över att FN:s säkerhetsråd vill utreda frågan.

3.  Europaparlamentet är djupt bekymrat över de tilltagande spänningarna på Koreahalvön efter denna trista incident och de farliga konsekvenser som dessa kan få för stabiliteten i regionen.

4.  Europaparlamentet uppmanar därför de berörda parterna och deras allierade att avstå från alla åtgärder som skulle kunna förvärra spänningarna.

5.  Europaparlamentet stöder en fredlig, diplomatisk och politisk lösning på situationen och välkomnar alla insatser som syftar till att främja en fredlig och övergripande lösning på konflikten på Koreahalvön.

6.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att Sydkorea och Nordkorea är öppna för dialog för att fred och stabilitet ska kunna uppnås på Koreahalvön och i regionen.

7.  Europaparlamentet betonar att sexpartssamtalen måste komma i gång på nytt, och noterar att Nordkorea tillkännagivit sin vilja att under vissa omständigheter återgå till samtalen. Parlamentet uppmanar bestämt det internationella samfundet, särskilt USA, att överväga att häva de sanktioner som utfärdats och att som en förtroendeskapande åtgärd uppfylla sina löften till Nordkorea i fråga om bland annat oljeleveranser. Parlamentet betonar att det skulle vara till stor hjälp för diskussionerna om en kärnvapennedrustning om det samtidigt fördes diskussioner om att ersätta vapenstilleståndet i Korea från 1953 med permanenta fredsavtal, något som föreslagits av Nordkorea men tillbakavisats av USA.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätthålla befintliga humanitära biståndsprogram och kommunikationskanaler med Nordkorea.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, FN:s generalsekreterare och Nordkoreas och Sydkoreas regeringar och parlament.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy