Návrh usnesení - B7-0366/2010Návrh usnesení
B7-0366/2010

NÁVRH USNESENÍ o situaci na Korejském poloostrově

14. 6. 2010

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Adrian Severin, George Sabin Cutaş, David Martin, Peter Simon za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0358/2010

Postup : 2010/2685(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0366/2010
Předložené texty :
B7-0366/2010
Přijaté texty :

B7‑0366/2010

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Korejském poloostrově

Evropský parlament,

–   s ohledem na předchozí usnesení o Korejském poloostrově,

–   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) a 1874 (2009),

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/1002/SVV ze dne 22. prosince 2009,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové o zveřejnění zprávy o potopení jihokorejské lodi Čchonan ze dne 20. května 2010,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že napětí na Korejském poloostrově od potopení lodi Korejské republiky Čchonan dne 26. března 2010, při němž přišlo tragicky o život 46 osob, se výrazně vyostřilo,

B.  vzhledem k tomu, že závěry společné vyšetřovací skupiny složené z korejských a mezinárodních odborníků společně s nezávislým posudkem dozorčího výboru neutrálních národů působícího na Korejském poloostrově podávají nezvratné důkazy o tom, že loď byla potopena torpédem severokorejské výroby,

C. vzhledem k tomu, že vláda Korejské republiky se před zveřejněním závěrečné zprávy a výsledků vyšetřování společné vyšetřovací skupiny zdržela přisoudit vinu kterékoli straně,

D. vzhledem k tomu, že po zveřejnění závěrečné zprávy společné vyšetřovací komise vláda Korejské republiky přerušila veškeré styky s Korejskou lidově demokratickou republikou s výjimkou poskytování humanitární pomoci dětem a činnosti v průmyslovém komplexu Kaesong,

E.  vzhledem k tomu, že vláda Korejské lidově demokratické republiky odmítla jakoukoli účast na potopení jihokorejské lodi Čchonan a pohrozila otevřenou válkou v případě, že by Korejská republika uplatnila další sankce,

F.  vzhledem k tomu, že vláda Korejské republiky viní z potopení lodi Korejskou lidově demokratickou republiku (KLDR) a požádala Radu bezpečnosti OSN, aby případ prošetřila a proti KLDR zahájila odpovídající mezinárodní postupy ,

G. vzhledem k tomu, že vláda Korejské republiky požaduje po Korejské lidově demokratické republice veřejnou omluvu a slib, že již nedojde k žádným dalším nepřátelským činům nebo provokacím,

H. vzhledem k tomu, že vláda Korejské republiky prohlásila, že nebude pokračovat v šestistranných hovorech do té doby, než budou proti Korejské lidově demokratické republice přijata vhodná opatření,

I.   vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství vyjádřilo politování nad tragickou ztrátou životů a podporu lidem a vládě Korejské republiky,

J.   vzhledem k tomu, že vlády Čínské lidové republiky a Ruské federace zatím nezaujaly jednoznačné stanovisko k závěrečné zprávě a závěrům vyšetřování společné vyšetřovací skupiny,

K. vzhledem k tomu, že ozbrojené síly Korejské lidově demokratické republiky pokračují v provokativních a nezodpovědných vojenských akcích, jako je např. zabití tří čínských občanů na hranici mezi ČLR a KLDR dne 4. června 2010,

L.  vzhledem k tomu, že EU jednoznačně podporuje jaderné odzbrojení na Korejském poloostrově a domnívá se, že je nezbytné, aby byly obnoveny šestistranné rozhovory, které jsou zásadní v procesu zachování míru a stability v regionu,

1.  hluboce lituje tragické ztráty životů osob, které byly na palubě jihokorejské lodi Čchonan, a v duchu solidarity a přátelství vyjadřuje soustrast rodinám obětí, korejskému lidu a orgánům Korejské republiky;

2.  schvaluje, že vláda Korejské republiky nepřisoudila vinu za potopení lodi žádné straně, dokud se neobeznámila s výsledky závěrečné zprávy společné vyšetřovací skupiny;

3.  bere na vědomí výsledky závěrečné zprávy společné vyšetřovací skupiny, které poukazují na to, že k potopení lodi došlo vinou torpéda severokorejské výroby, a potopení lodi důrazně odsuzuje jako provokativní čin narušující mír a stabilitu na Korejském poloostrově;

4.  souhlasí s tím, že vláda Korejské republiky předala tuto záležitost Radě bezpečnosti OSN;

5.  vyzývá vlády Čínské lidové republiky a Ruské federace jako stálé členy Rady bezpečnosti OSN, aby podrobně prozkoumaly závěrečnou zprávu a závěry vyšetřování společné vyšetřovací skupiny,

6.  zdůrazňuje, že je nezbytné vrátit se k šestistranným rozhovorům, má-li se dokončit jaderné odzbrojení na Korejském poloostrově;

7.  zastává názor, že pro mír a stabilitu Korejského poloostrova je nezbytně důležité, aby Korejská republika a Korejská lidově demokratická republika byly ochotny vést dialog;

8.  žádá Komisi, aby pokračovala ve stávajících programech humanitární pomoci a udržovala zavedené formy komunikace s Korejskou lidově demokratickou republikou, neboť tyto programy pomoci přímo ovlivňují životní podmínky obyvatel KLDR;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, členským státům, vládě Korejské republiky a Korejské lidově demokratické republiky a generálnímu tajemníkovi OSN.