Eljárás : 2010/2728(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0375/2010

Előterjesztett szövegek :

B7-0375/2010

Viták :

PV 15/06/2010 - 6
CRE 15/06/2010 - 6

Szavazatok :

PV 17/06/2010 - 7.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0230

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 128kWORD 77k
4.6.2010
PE441.975v01-00
 
B7-0375/2010

B7‑0314/2010 – O-0080/2010. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez

az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján


Az uniós statisztikai adatok minőségéről és a Bizottság (Eurostat) kibővített ellenőrzési jogköréről


Sharon Bowles, Othmar Karas a Gazdasági és Monetáris Bizottság nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az uniós statisztikai adatok minőségéről és a Bizottság (Eurostat) kibővített ellenőrzési jogköréről  
B7‑0375/2010

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)53 végleges),

–   tekintettel a Bizottság javaslatára (COM(2005)71 végleges – 2005/0013(CNS)),

–   tekintettel az Európai Központi Bank (EKB) 2010. március 31-i véleményére (CON/2010/28),

–   tekintettel a költségvetési hiányra és az államadósságra vonatkozó görög statisztikákról szóló bizottsági jelentésre (COM(2010)0001 végleges),

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A7-0227/2009),

–   tekintettel a Bizottság számára az uniós statisztikai adatok minőségéről és a Bizottság (Eurostat) kibővített ellenőrzési jogköréről feltett 2010. június 4-i kérdésre (O-0080/2010 – B7-0314/2010),

–   tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a Bizottság (Eurostat) ezidáig nem rendelkezett az európai statisztikai adatok javításához szükséges vizsgálati jogkörrel,

B.  mivel a legutóbbi események rámutattak, hogy a megbízható adatok előfeltétele egy rendesen működő statisztikai rendszer, mivel hiányzik a közös szabályoknak való megfelelés és egy erősebb statisztikai irányítás felé történő előrelépés iránti politikai akarat,

C. mivel Görögország esete egyértelműen mutatja, hogy az Unió nem rendelkezik minőségi költségvetési statisztikával: egyértelműen kiderül ugyanis, hogy 2005 óta az előrelépés nem volt elegendő ahhoz, hogy a görög költségvetési adatok minősége elérje a többi tagállam által elért szintet,

D. mivel már a 2005-ös bizottsági javaslat is felhív arra, hogy szélesíteni kell a Bizottság (Eurostat) ellenőrzési hatáskörét és a statisztikai adtokkal kapcsolatosan közösen megállapított minimumkövetelményeket kell felállítani,

E.  mivel 2005-ben számos kulcspozícióban lévő tagállam ellenezte az Eurostat hatáskörének megerősítését, bár egyértelmű volt, hogy a szabályok és azok végrehajtása nem megfelelő,

F.  mivel mindenki egyetért azzal, hogy a jelenlegi helyzeten változtatni kell, és hogy a Bizottságra (Eurostatra) nagyobb vizsgálati jogkört kell ruházni, mivel úgy tűnik, hiányzik – különösen a Tanácsban – a kellő politikai akarat a Bizottság (Eurostat) jogkörének megerősítéséhez szükséges lépések megtételéhez,

G. mivel hiányoznak a nemzeti statisztikák átfogó és részletes áttekintéséhez szükséges emberi erőforrások, és ezt a problémát mind uniós, mind nemzeti szinten meg kell oldani,

H. mivel bebizonyosodott, hogy a társadalombiztosítási alapokkal, a kórházi hátralékokkal és a kormányok és az állami vállalatok közötti tranzakciókkal kapcsolatos megbízható adatok kulcsfontosságúak,

1.  felhívja a Tanácsot a statisztika területén tett politikai kötelezettségvállalások tiszteletben tartásának biztosítására, valamint a bizottsági javaslat (COM(2010)0053 végleges), illetve az EKB és a Parlament által benyújtott, vonatkozó módosítások teljes mértékű elfogadására;

2.  felhívja a Tanácsot, hogy erősítse meg a Bizottság (Eurostat) szerepét és függetlenségét;

3.  felhívja a Tanácsot és a tagállamokat annak elfogadására, hogy a Bizottságnak (Eurostatnak) olyan felelősséggel kell rendelkeznie, hogy a statisztikai adatok ellenőrzése végett előre be nem jelentett vizsgálatokat folytathasson a tagállamokban;

4.  Görögország esete fényében a Bizottság javaslatát a a szükséges minimumnak tekinti; hangsúlyozza, hogy a jelentéstételi kötelezettséget minden tagállamban meg kell erősíteni, és a jelentéseknek tartalmazniuk kell mindennemű, mérlegen kívüli tétellel kapcsolatos előzetes tevékenység részleteit;

5.  felhívja a tagállamokat, hogy vessenek véget a mérlegen kívüli tétellel kapcsolatos adósságstruktúrák bárminemű használatának; felhívja a Bizottságot, hogy javasoljon kötelező erejű jogi intézkedéseket, amelyekkel kötelezheti a tagállamokat, hogy vessenek véget a mérlegen kívüli tétellel kapcsolatos adósságstruktúrák bárminemű használatának;

6.  felhívja a Bizottságot, hogy közölje, milyen erőforrásokra és személyzetre van szüksége közép- és hosszú távon a nemzeti statisztikák hatékony és valós ellenőrzéséhez;

7.  felhívja a figyelmet a tagállamok körében meglévő azon tendenciára, hogy bizonyos kötelezettségeket nem vezetnek be a mérlegükbe, különösen az olyan jövőbeli kifizetések vonatkozásában, amelyek az állami szféra nyugdíjainak és a közszolgáltatások lízingjére vagy kínálatátára a magánszektorral kötött hosszú távú szerződések kifizetéséhez szükségesek; felhív egy olyan megoldásra, amely biztosítja az ilyen kötelezettségek következetes és nyílt kimutatását a nemzeti statisztikákban;

8.  felhívja az EKB-t, hogy szorosan működjön együtt a Bizottsággal (Eurostattal) a tagállami statisztikák következetességének biztosítása érdekében;

9.  felhívja a Bizottságot (Eurostatot), hogy tegyen meg minden tőle telhetőt a metodológiai hiányosságok és a nem megfelelő adminisztrációs problémák megelőzése érdekében, hogy a görög esetből okulva azok ne forduljanak elő újra a tagállamokban;

10. felhívja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy tájékoztassák a Bizottságot (Eurostatot) standardizált és nemzetközileg elfogadott számviteli módszereken alapuló államháztartási adataikról;

11. felhívja a tagállamokat, hogy tájékoztassák a Bizottságot (Eurostatot) és a nemzeti statisztikai hivatalokat a szükséges hozzáférésről és forrásokról annak érdekében, hogy a lehetséges alapadatokon valódi ellenőrzéseket végezhessen;

12. felhívja a már az euróövezethez tartozó, illetve oda felvételüket kérő tagállamokat, hogy tegyék lehetővé az EKB számára, hogy előre be nem jelentett vizsgálatokat végezhessen és felhatalmazhassa személyzetét a statisztikákhoz való hozzáférésre;

13. felhívja a tagállamokat, hogy határozzanak meg egyértelmű felelősségi köröket a statisztikai adatok megállapítása és összeállítása vonatkozásában; személyes felelősséggel járó egyértelmű nemzeti felelősségi körök a Bizottság (Eurostat) számára végzett munka szükséges követelményét képezik;

14. felhívja a Bizottságot, hogy vegye szigorúbban az Európai Statisztikai Gyakorlati Szabályzatot, amely megerősíti a nemzeti statisztikai hivatalok és a Bizottság (Eurostat) függetlenségét, integritását és elszámoltathatóságát, annak előmozdítása végett, hogy az európai statisztika valamennyi előállítója a minőség optimizálása érdekében a legjobb nemzetközi statisztikai elveket, módszereket és gyakorlatokat alkalmazza;

15. felhívja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy fenntartás nélkül fogadják el a Bizottság (Eurostat) által végzett konzultációs és beható ellenőrző látogatások szükségességét, hogy ezáltal fokozza a közölt adatok ellenőrzését és folyamatosan biztosítsa az adatok minőségét;

16. felhívja a Tanácsot, hogy növelje az OLAF tevékenységének a támogatását, amelyet a Parlament létfontosságúnak tekint az Európai Unió – és így az uniós polgárok – pénzügyi érdekeinek védelmében, valamint az európai intézmények jó hírnevének megőrzésében játszott szerepe tekintetében; ezért úgy véli, hogy a személyzet számát növelő és a személyzet jelenlegi magas minőségének megőrzését biztosító humánerőforrás-stratégiát kell kialakítani;

17. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy független tanácsadóként szorosabban vonja be az európai statisztikairányítási tanácsadó bizottságot; az európai statisztikairányítási tanácsadó bizottság részt vehet a Bizottság (Eurostat) tagállamokba tett látogatásain;

18. hangsúlyozza, hogy a pontos statisztika és az Eurostatnak eljuttatott összesített statisztikai adatok megbízhatóságának korszerű ellenőrzése nélkülözhetetlen alapkövetelménye a felügyelet hatékonyságának;

19. hangsúlyozza, hogy az EUROSTAT hatáskörét bővíteni kell;

20. úgy véli, hogy a hozzáférhető és átlátható statisztikai információnak a strukturális alapokhoz való hozzájutás előfeltételének kell lennie;

21. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Tanácsnak, az eurócsoport elnökének és az Európai Központi Banknak.

 

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat