Πρόταση ψηφίσματος - B7-0419/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0419/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με κατάσταση στην Κιργιζία

5.7.2010

εν συνεχεία της περάτωσης της συζήτησης επί της δήλωσης Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Heidi Hautala, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0419/2010

Διαδικασία : 2010/2770(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0419/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0419/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0419/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με κατάσταση στην Κιργιζία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του με θέμα την Κιργιζία και την Κεντρική Ασία, και συγκεκριμένα το ψήφισμα της 6ης Μαΐου 2005,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της ΑΠ/ΥΕ Catherine Ashton για τις νέες συγκρούσεις στην Κιργιζία στις 11 Ιουνίου 2010 και το συνταγματικό δημοψήφισμα της 28ης Ιουνίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 14ης Ιουνίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για μια νέα εταιρική σχέση με την Κεντρική Ασία, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 21/22 Ιουνίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Κιργιζίας, που τέθηκε σε ισχύ το 1999,

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο περιφερειακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τη βοήθεια προς την Κεντρική Ασία, για την περίοδο 2007-2013,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 11 Ιουνίου ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις στις πόλεις του Νότου Osh και Jalal-Abad και εξακολούθησαν να κλιμακώνονται έως τις 14 Ιουνίου, κατά τις οποίες, όπως αναφέρεται, εκατοντάδες ένοπλοι άνδρες κατέλαβαν τους δρόμους της πόλης, πυροβόλησαν αμάχους και πυρπόλησαν καταστήματα, επιλέγοντας τους στόχους τους ανάλογα με την εθνικότητα,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις αρχές της Κιργιζίας, περίπου 300 άτομα έχασαν τη ζωή τους κατά τις συγκρούσεις, αλλά ότι έχουν εκφραστεί φόβοι, μεταξύ άλλων και από την επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης, Rosa Otunbayeva, ότι ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να είναι υψηλότερος· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 2000 άτομα τραυματίστηκαν ή νοσηλεύτηκαν και πολλά άλλα εξακολουθούν να αγνοούνται,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, εξαιτίας της βίας, 300.000 άτομα έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας και 100.000 αναζήτησαν καταφύγιο στο γειτονικό Ουζμπεκιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Τασκένδης έδωσε ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες, με την αρωγή των διεθνών οργανώσεων, αλλά έκλεισε τα σύνορά της με την Κιργιζία στις 14 Ιουνίου, επικαλούμενη αδυναμία να υποδεχθεί περισσότερα άτομα,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσωρινή κυβέρνηση κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ότι οι δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες, όπως φαίνεται, ορισμένες φορές δεν υπάκουσαν στις διαταγές, δεν στάθηκαν ικανές να αναλάβουν τον έλεγχο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκκλήσεις τις οποίες απηύθυνε η προσωρινή Πρόεδρος Roza Otunbayeva προς τον ρώσο Πρόεδρο Medvedev και προς την Οργάνωση του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας για στρατιωτική στήριξη με στόχο την αποκατάσταση της τάξης έλαβαν αρνητικές απαντήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει διαβιβαστεί αίτημα για την αποστολή διεθνούς αστυνομικής δύναμης, το οποίο επί του παρόντος εξετάζεται από τον ΟΑΣΕ,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας για τα γεγονότα που συνέβησαν από τις 11 έως τις 14 Ιουνίου, οι συγκρούσεις υποκινήθηκαν από μέλη της φατρίας του εκδιωχθέντος Προέδρου Bakiyev σε συνεργία με ισλαμιστές ριζοσπάστες, Βόρειους Τατζίκους και Ταλιμπάν,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει 5 εκατομμύρια ευρώ για την παροχή έκτακτης ιατρικής βοήθειας, ανθρωπιστικής βοήθειας, μη διατροφικών ειδών, προστασίας και ψυχολογικής στήριξης για άτομα τα οποία έχουν πληγεί από την κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό αυτό θα πρέπει να συγκριθεί με την επείγουσα έκκληση του ΟΗΕ για παροχή 71 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ σε έκτακτη βοήθεια,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει σημαντικότερο ρόλο στη στήριξη της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί, ιδίως μέσω της στρατηγικής της για την Κεντρική Ασία, να αποτελέσει εταίρο των χωρών της περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται πλέον επειγόντως πολύ περισσότερη διεθνής δέσμευση και ότι η απόκριση της ΕΕ θα έχει αντίκτυπο στην αξιοπιστία της ως εταίρου,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα δημοψήφισμα που διενεργήθηκε υπό ειρηνικές συνθήκες στις 27 Ιουνίου με υψηλό ποσοστό συμμετοχής οδήγησε στην έγκριση, από το 90% και πλέον των ψηφοφόρων, ενός νέου Συντάγματος που εξισορροπεί τις βουλευτικές και προεδρικές εξουσίες, στην επιβεβαίωση της Rosa Otunbayeva ως προσωρινής Προέδρου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και στη διάλυση του Συνταγματικού Δικαστηρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει προγραμματιστεί η διενέργεια βουλευτικών εκλογών για τις 10 Οκτωβρίου 2010,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κεντρική Ασία χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από φτώχεια και πληθώρα σοβαρών απειλών κατά της ανθρώπινης ασφάλειας, καθώς και από κακή διακυβέρνηση, έντονο αυταρχισμό και έλλειψη νόμιμων διαύλων για την έκφραση της δυσαρέσκειας και την επιδίωξη πολιτικών αλλαγών· λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται η ανάγκη αποκατάστασης και αναβάθμισης της περιφερειακής συνεργασίας, προκειμένου να αναπτυχθεί μια κοινή προσέγγιση για τα προβλήματα και τις προκλήσεις στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να επιδιωχθεί μια περισσότερο κοινή προσέγγιση από τους περιφερειακούς και διεθνείς συντελεστές στα προβλήματα και τις προκλήσεις της περιοχής,

Ι.   εκτιμώντας ότι η ΕΕ πρέπει να τηρεί πάντα τη δέσμευσή της όσον αφορά την ένταξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στις συμφωνίες της με τρίτες χώρες και την ενθάρρυνση των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων μέσω συνεπών πολιτικών που ενισχύουν την αξιοπιστία της ως περιφερειακού παράγοντος,

1.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για τις τραγικές, βίαιες συγκρούσεις που ξέσπασαν στη Νότια Κιργιζία και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες όλων των θυμάτων·

2.  καταδικάζει σθεναρά όλες τις επιθέσεις και τις βιαιοπραγίες και καλεί την προσωρινή κυβέρνηση να διεξαγάγει πειστική, αμερόληπτη και ανεξάρτητη έρευνα για τα γεγονότα με την αρωγή διεθνών φορέων, προκειμένου οι δράστες να προσαχθούν στη δικαιοσύνη και να διαλευκανθούν οι ισχυρισμοί περί ανάμειξης μελών των κιργιζιανών δυνάμεων ασφαλείας·

3.  καλεί τις προσωρινές αρχές να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την αποκατάσταση της ομαλότητας και τη δημιουργία όλων των απαραίτητων συνθηκών ώστε οι πρόσφυγες και τα εσωτερικώς εκτοπισμένα άτομα να μπορέσουν εκουσίως να επιστρέψουν στις εστίες τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια· καλεί τις τοπικές αρχές να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και να ξεκινήσουν έναν αληθινό διάλογο με όλες τις εθνικές συνιστώσες της Νότιας Κιργιζίας, με στόχο την ανάπτυξη μιας αξιόπιστης διαδικασίας συμφιλίωσης·

4.  τονίζει ότι οι αξίες στις οποίες είναι προσηλωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση την υποχρεώνουν να αντιδράσει κατά τρόπο ολοκληρωμένο σε αυτά τα δεινά, μεταξύ δε άλλων παρέχοντας περισσότερα από τα 5 εκατ. ευρώ που έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι στιγμής, ποσό που θα πρέπει να είναι σύμμετρο με αυτό της επείγουσας έκκλησης του ΟΗΕ για την παροχή 71 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ σε ανθρωπιστική βοήθεια·

5.  καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή, σε συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς, να οργανώσει την ανθρωπιστική βοήθεια και να αρχίσει βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα προγράμματα ανοικοδόμησης των κατεστραμμένων σπιτιών και σχέδια επιστροφής των χαμένων περιουσιακών στοιχείων και σχέδια αποκατάστασης, σε συνεργασία με τις αρχές της Κιργιζίας και άλλους δωρητές, προκειμένου να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για την επιστροφή των προσφύγων και των εσωτερικώς εκτοπισμένων ατόμων· εφιστά την προσοχή, στο πλαίσιο αυτό, στη σημασία που έχουν τα σχέδια τοπικής ανάπτυξης·

6.  ζητεί από το Συμβούλιο να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης χορηγών για την Κιργιζία, η οποία θα εξετάσει τα ανθρωπιστικά προβλήματα και τις βασικές ανάγκες της Κιργιζίας και θα παράσχει την απαραίτητη βοήθεια για την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας·

7.  υπογραμμίζει ότι η ανθρωπιστική απόκριση, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών, πρέπει να συνοδεύεται από προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασης και τη μείωση και πρόληψη του σοβαρού κινδύνου για νέο κύκλο βίας, κάτι που αποτελεί απειλή και για την ειρήνη και σταθερότητα σε άλλα μέρη της Κοιλάδας Ferghana, την οποία μοιράζονται το Ουζμπεκιστάν, η Κιργιζία και το Τατζικιστάν·

8.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του όπως η πολιτική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία εστιάσει στο θέμα της ανθρώπινης ασφάλειας· σημειώνει ότι, στη Νότια Κιργιζία, κάτι τέτοιο σημαίνει, μεταξύ άλλων, να υπάρξει συμβολή ώστε να διασφαλιστεί η φυσική ασφάλεια της εθνότητας των Ουζμπέκων, καθώς και των λαών που ανήκουν σε όλες τις άλλες εθνοτικές ομάδες·

9.  καλεί την ΥΕ/ΑΠ και τα κράτη μέλη να στηρίξουν και να συμβάλουν ενεργά στην ταχεία ανάπτυξη αστυνομικής αποστολής του ΟΑΣΕ με στόχο να προληφθεί το ξέσπασμα νέας βίας, να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στις πόλεις που έχουν πληγεί από τις συγκρούσεις, να προστατευθούν τα θύματα και τα πιο ευάλωτα άτομα και να διευκολυνθεί η επιστροφή των προσφύγων και των εσωτερικώς εκτοπισμένων ατόμων·

10. σημειώνει την ειρηνική διεξαγωγή και την έκβαση του συνταγματικού δημοψηφίσματος της 27ης Μαΐου, το οποίο προλειαίνει το έδαφος για την επιστροφή στη συνταγματική τάξη· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξεύρουν τρόπους για να συνδράμουν την προσωρινή κυβέρνηση της Κιργιζίας και να βοηθήσουν τις αρχές να προχωρήσουν στο δρόμο των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και της ενδυνάμωσης του κράτους δικαίου, να αντιμετωπίσουν τις διακρίσεις στη δημόσια ζωή, να παρέχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες νομικές διαδικασίες και να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων με την εθνική ανάπτυξη και τη χειραφέτηση των πολιτών, σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και με την κοινωνία των πολιτών της Κιργιζίας·

11. ζητεί την εκτεταμένη χρήση του Μέσου Σταθερότητας και ζητεί από την Επιτροπή να ετοιμάσει προτάσεις ανακατανομής των πόρων του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας για να εξασφαλιστεί ότι τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα η ανταπόκριση της ΕΕ στη νέα κατάσταση στην Κιργιζία θα είναι επαρκής·

12. εκφράζει την ανησυχία του για τις αναφορές περί συλλήψεων ορισμένων υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κιργιζία και καλεί τις αρχές της Κιργιζίας να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να ασκούν το έργο τους για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς κανένα εμπόδιο·

13. τονίζει ότι οι εξελίξεις στην Κιργιζία επηρεάζουν αλλά και επηρεάζονται από τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις· είναι πεπεισμένο ότι υπάρχει μεγάλες επικαλύψεις μεταξύ των συμφερόντων της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων, ειδικότερα σε σχέση με το Αφγανιστάν και με την εξάπλωση του ισλαμικού ριζοσπαστισμού στην περιοχή, περιλαμβανομένης και της Κιργιζίας· θεωρεί ότι τούτο θα πρέπει να καταστήσει δυνατό τον περιορισμό της γεωπολιτικής αρμοδιότητας και την αναζήτηση συνεργειών για τη σταθεροποίηση της περιοχής· πιστεύει ότι στην περίπτωση που τούτο επιτευχθεί, θα υπάρξουν ευρύτερα θετικά αποτελέσματα στις διεθνείς σχέσεις και τη διεθνή ασφάλεια·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στον ΟΑΣΕ.