Postopek : 2010/2770(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0420/2010

Predložena besedila :

B7-0420/2010

Razprave :

PV 07/07/2010 - 17
CRE 07/07/2010 - 17

Glasovanja :

PV 08/07/2010 - 6.5

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0283

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 123kWORD 74k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0419/2010
5.7.2010
PE442.018v01-00
 
B7-0420/2010

za zaključek razprave o izjavi podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 110(2) poslovnika


o Kirgizistanu


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paolo Bartolozzi, Cristian Dan Preda, Mario Mauro v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o Kirgizistanu  
B7‑0420/2010

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Kirgizistanu, zlasti tiste z dne 12. maja 2005, in svoje resolucije o razmerah v Kirgizistanu z dne 6. maja 2010,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. februarja 2008 o strategiji EU za Srednjo Azijo,

–   ob upoštevanju strategije Evropske unije za novo partnerstvo s Srednjo Azijo, ki je bila sprejeta na Evropskem svetu 21. in 22. junija 2007,

–   ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in Kirgizistanom, ki je začel veljati leta 1999,

–   ob upoštevanju Evropskega programa za preprečevanje nasilnih konfliktov, ki ga je Evropski svet sprejel v Göteborgu leta 2001,

–   ob upoštevanju izjav podpredsednice/visoke predstavnice Catherine Ashton o novih spopadih v Kirgizistanu dne 11. junija 2010 in o ustavnem referendumu z dne 28. junija 2010,

–   ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve z dne 14. junija 2010,

–   ob upoštevanju skupne izjave o razmerah v Kirgizistanu, ki so jo podali posebni odposlanec predsedujočega OVSE, posebni predstavnik ZN ter posebni predstavnik EU v Kirgizistanu dne 16. junija 2010,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je v izrazitem interesu EU, da Kirgizistan ostane mirna, demokratična in gospodarsko uspešna država; ker bo zavezanost Kirgizistana mednarodnemu pravu, pravni državi, človekovim pravicam, demokratičnim vrednotam in tržnemu gospodarstvu spodbujala varnost in stabilnost,

B.  ker se je EU zavezala, zlasti s svojo strategijo za Srednjo Azijo, da bo partnerica držav v tej regiji, in ker je sedaj nujno potrebno okrepljeno mednarodno sodelovanje in bo odziv EU vplival na njeno verodostojnost kot partnerico,

C. ker je po uradnih statističnih podatkih v spopadih umrlo okrog 300 ljudi, vendar je med drugim tudi voditeljica začasne vlade Rosa Otunbajeva izrazila bojazen, da je dejansko število lahko 2000; ker je bilo ranjenih na tisoče ljudi, veliko pa jih še vedno pogrešajo,

D. ker je Evropska komisija namenila 5 milijonov evrov za nujno medicinsko pomoč, humanitarno pomoč, neprehrambene izdelke, zaščito in psihološko pomoč za tiste, ki jih je prizadela kriza,

E.  ker so ZN objavili bliskovit poziv za 71 milijonov ameriških dolarjev, potrebnih za nujno pomoč,

F.  ker je na referendumu, ki je potekal 27. junija v mirnih razmerah z visoko udeležbo, več kot 90 % volivcev podprlo novo ustavo, ki uvaja ravnotežje med predsedniškimi in parlamentarnimi pristojnostmi, potrdilo Roso Otunbajevo kot začasno predsednico do 31. decembra 2011 in razrešilo ustavno sodišče; ker naj bi parlamentarne volitve potekale 10. oktobra 2010,

G. ker mora Evropska unija vedno delovati v skladu s svojo zavezo, da bo spoštovala človekove pravice, demokracijo in pravno državo v odnosih s tretjimi državami ter da bo spodbujala demokratične reforme,

1.  obsoja nedavno nasilje v južnem Kirgizistanu, v katerem so bile glavne žrtve pripadniki uzbeške etnične skupine; obžaluje izgubo človeških življenj in upa, da je za konflikt v Kirgizistanu možno najti miroljubno rešitev, ki bo temeljila na demokratičnih načelih, pravni državi in spoštovanju človekovih pravic;

2.  poziva začasne oblasti, naj storijo vse za ponovno vzpostavitev normalnih razmer in zagotovijo vse potrebne pogoje za varno in dostojanstveno prostovoljno vrnitev beguncev in notranje razseljenih oseb v svoje domove; poziva lokalne oblasti, naj sprejmejo učinkovite ukrepe za krepitev zaupanja in začnejo pristen dialog z etničnimi skupnostmi, ki živijo v južnem Kirgizistanu, da bi oblikovali verodostojen proces sprave;

3.  poudarja, da vrednote, ki se jim je zavezala Evropska unija, EU obvezujejo, da se na to trpljenje odzove celovito, tudi z uporabo več kot zgolj 5 milijonov evrov, zbranih doslej, ob upoštevanju bliskovitega poziva ZN za 71 milijonov ameriških dolarjev;

4.  poudarja, da morajo humanitarne ukrepe, namenjene za nujne potrebe, spremljati prizadevanja za stabilizacijo razmer in zmanjšanje znatnega tveganja ponovnega izbruha nasilja, kar ogroža tudi mir in varnost v drugih delih Ferganske doline, ki se razprostira v Uzbekistanu, Kirgizistanu in Tadžikistanu;

5.  ponovno poziva, da se je treba v politiki EU za Srednjo Azijo osredotočiti na varnost ljudi; ugotavlja, da na jugu Kirgizistana to med drugim pomeni tudi pomoč pri zagotavljanju fizične varnosti vseh etničnih skupin, podporo za obnovo uničenih domov in nadomestitev izgubljenega premoženja, boj proti diskriminaciji oblasti in v javnem življenju, zagotavljanje dostopa do verodostojnega sodnega postopka v okviru splošne krepitve pravne države in izboljšanje možnosti za iskanje zaposlitve in zaslužek, ki bi omogočal dostojno preživetje;

6.  poziva EU, naj svojo pomoč bolj osredotoči na lokalne razvojne projekte, ki izboljšujejo kakovost življenja prebivalcev; poudarja, da je kljub pogostemu tveganju, da bi se pomoč EU izgubila zaradi razširjene korupcije, pomanjkanja upravnih zmogljivosti in drugih problemov v regiji, to tveganje ponavadi veliko manjše pri lokalnih razvojnih projektih in je učinek teh projektov na splošno hitrejši in neposreden; ugotavlja, so zaradi tega lokalni razvojni projekti izredno pomembni za prizadevanja za stabilizacijo;

7.  pozdravlja miren potek ustavnega referenduma v Kirgizistanu 27. junija; poudarja, da je ponovna vzpostavitev ustavnega reda in pravne države nujna za dolgoročno stabilizacijo razmer v državi; poudarja, da bi morale naslednje parlamentarne volitve (predvidoma načrtovane za oktober 2010) zagotoviti ustavno podlago za vlado z visoko ravnijo legitimnosti in s široko podporo javnosti; zato poziva kirgiške oblasti, naj takoj sprejmejo odločne ukrepe, da bi pred bližnjimi parlamentarnimi volitvami odpravili te velike pomanjkljivosti, ki jih je opredelil Urad OVSE za demokratične ustanove in človekove pravice; z veseljem pričakuje vzpostavitev močnih medparlamentarnih povezav z bodočim kirgiškim parlamentom;

8.  poudarja skupen interes Kirgizistana, sosednjih držav, Rusije, Kitajske, EU, ZDA in ostale mednarodne skupnosti, da bi se preprečila destabilizacija in da se med nezadovoljnim in prestrašenim prebivalstvom ne bi širilo mnenje, da ekstremne ideologije ponujajo edino možnost za večji red in boljše življenje;

9.  izraža zaskrbljenost zaradi težav v procesu demokratizacije v Kirgizistanu, za katere se zdi, da izhajajo iz šibke začasne kirgiške vlade in močnih kriminalnih mrež v državi, vključno s tihotapci drog na jugu Kirgizistana; meni, da je oblikovanje političnega sistema, ki omogoča zastopanje različnih interesov in arbitražo med njimi, vendarle nujno za zmanjšanje napetosti in preprečevanje novih izbruhov nasilja, in da morajo EU in njene države članice dejavno podpirati demokratizacijo ter si prizadevati za zmanjšanje razlik med stališči mednarodnih akterjev, da bi se izboljšale možnosti za proces reform v Kirgizistanu;

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, parlamentom in vladam držav članic, začasni vladi Kirgizistana, generalnemu sekretarju Združenih narodov, generalnemu sekretarju OVSE in generalnemu sekretarju Sveta Evrope.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov