Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0424/2010

Předložené texty :

B7-0424/2010

Rozpravy :

PV 07/07/2010 - 17
CRE 07/07/2010 - 17

Hlasování :

PV 08/07/2010 - 6.5

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 122kWORD 70k
5. 7. 2010
PE442.022v01-00
 
B7-0424/2010

na závěr rozpravy k prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Kyrgyzstánu


Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Kyrgyzstánu  
B7‑0424/2010

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Kyrgyzstánu a Střední Asii,

–   s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Kyrgyzstánem, která vstoupila v platnost v roce 1999,

–   s ohledem na regionální strategický dokument Evropského společenství pro pomoc Střední Asii na období 2007–2013,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že bývalý prezident Kurmanbek Bakijev, jenž se poprvé ujal úřadu prezidenta v červenci 2005, byl v loňských volbách, které byly podle nezávislých pozorovatelů poznamenány rozsáhlými podvody, znovu zvolen prezidentem na další funkční období; vzhledem k tomu, že počáteční demokratické jednání Bakijeva vystřídaly autoritativní a represivní způsoby vlády a jeho režim byl mnohými vnímán jako zkorumpovaný a poznamenaný zneužíváním úřední moci,

B.  vzhledem k tomu, že předchozí vláda se zpožďovala s výplatou mezd a důchodů o měsíce; vzhledem k tomu, že lidé kolem bývalého prezidenta Bakijeva současně převedli miliony dolarů na účty v offshore bankách,

C. vzhledem k tomu, že při zásahu kyrgyzských ozbrojených sil proti občanům protestujícím proti prudkému zvýšení cen elektřiny a topení dne 7. dubna bylo zabito 84 osob a zraněno více než 500 osob,

D. vzhledem k tomu, že přibližně 2000 osob bylo zabito v bojích mezi Kyrgyzy a Uzbeky na jihu Kyrgyzstánu v červnu 2010,

E.  vzhledem k tomu, že nejen politická situace, ale také sociální a ekonomická situace v Kyrgyzstánu je i nadále nestabilní; vzhledem k tomu, že se Kyrgyzstán bohužel do značné míry vyznačuje chudobou a množstvím vážných hrozeb pro bezpečnost lidí,

F.  vzhledem k tomu, že se dne 27. června konalo referendum o nové ústavě a dočasná vedoucí představitelka Roza Otunbajevová byla uvedena do úřadu jakožto prezidentka a že sestaví vládu,

G. vzhledem k tomu, že EU je v Kyrgyzstánu přítomna především jako poskytovatel pomoci,

H. vzhledem k tomu, že své vojenské základny mají v této zemi USA i Rusko; vzhledem k tomu, že po rozhodnutí parlamentu zrušit vojenskou základnu USA americká vláda podstatným způsobem zvýšila platby a dosáhla tak prodloužení existence základny do léta 2010; vzhledem k tomu, že Bakijevova vláda zintenzívnila nová jednání s USA o dlouhodobé dohodě; vzhledem k tomu, že vojenská základna USA v Kyrgyzstánu má velký význam pro vojenské zásobování jednotek v Afghánistánu,

I.   vzhledem k tomu, že vláda Ruské federace schválila hospodářskou pomoc Kyrgyzstánu ve výši 50 milionů USD spolu s dodávkami benzínu a nafty,

1.  je hluboce znepokojen situací v Kyrgyzstánu a vyjadřuje soustrast rodinám všech obětí tragických událostí;

2.  žádá důkladné vyšetření zmíněných událostí; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby všechny osoby odpovědné za hromadné násilí byly souzeny ve spravedlivém procesu a aby oběti a jejich rodiny získaly pomoc a odškodnění;

3.  vyzývá všechny mezinárodní činitele, aby prokázali zdrženlivost a vyvarovali se jakýchkoli zásahů do vnitřních záležitostí Kyrgyzstánu a aby respektovali jeho nezávislá práva; vyzývá k uzavření všech zahraničních vojenských základen v regionu, zejména základen, jichž využívají ozbrojené síly USA pro válku v Afghánistánu;

4.  naléhavě vyzývá vládu, aby učinila vše, co je v jejích silách, pro udržení míru na jihu Kyrgyzstánu;

5.  podporuje úsilí kyrgyzských obyvatel o zlepšení své životní úrovně; znovu připomíná, že to byli právě kyrgyzští obyvatelé, kdo nesl následky zvyšování nákladů na bydlení a privatizace klíčových průmyslových podniků ve prospěch úzké skupiny oligarchů; odsuzuje represivní opatření bývalé vlády, která zakázala internetové stránky, internetový portál společnosti Stan a akce na protest proti tomu a zatýkala představitele opozice;

6.  bere na vědomí výsledky referenda o nové ústavě, které se uskutečnilo dne 27. června, a vyhlášení nových všeobecných voleb na 10. října;

7.  naléhavě žádá vládu, aby se ze všech sil snažila vytvořit podmínky pro účinný a transparentní systém, který může omezit dominantní postavení skupiny vlivných politiků a podnítit politický, sociální a hospodářský rozvoj; zdůrazňuje, že úsilí je nyní nutno zaměřit na zlepšení života obyvatel pomocí rozvoje státu a posilování postavení občanů;

8.  zdůrazňuje, že je nutné pomoci Kyrgyzstánu překonat jeho sociální a hospodářské problémy; žádá Komisi, aby připravila návrhy na přerozdělení prostředků z nástroje pro rozvojovou spolupráci, které zajistí, aby EU byla schopna na novou situaci v Kyrgyzstánu reagovat v krátkodobém i střednědobém horizontu v odpovídajícím rozsahu; zdůrazňuje, že zvláštní pozornost by měla být věnována řešení problémů v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a zásobování vodou;

9.  vítá snahy o svolání mezinárodní konference pod záštitou OSN, která by se zaměřila na humanitární problémy a základní potřeby Kyrgyzstánu a která by poskytla nezbytnou pomoc pro dosažení udržitelného rozvoje v této zemi; vyzývá Komisi a Radu, aby zahájily nový program pomoci pro Kyrgyzstán;

10. vítá skutečnost, že OBSE, které v současnosti předsedá Kazachstán, se zapojuje do procesu urovnávání konfliktu a stabilizace v regionu;

11. vyzývá svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, OBSE a parlamentům Ruské federace, Spojených států a Kazachstánu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí