Procedură : 2010/2771(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0428/2010

Texte depuse :

B7-0428/2010

Dezbateri :

PV 07/07/2010 - 18
CRE 07/07/2010 - 18

Voturi :

PV 08/07/2010 - 6.6
CRE 08/07/2010 - 6.6

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0284

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 140kWORD 98k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0412/2010
5.7.2010
PE442.026v01-00
 
B7-0428/2010

depusă pe baza declaraţiilor Vicepreşedintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la o abordare bazată pe drepturi în contextul acţiunilor UE împotriva HIV/SIDA


Gabriele Zimmer, Bairbre de Brún, Marisa Matias în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluţia Parlamentului European referitoare o abordare bazată pe drepturi în contextul acţiunilor UE împotriva HIV/SIDA  
B7‑0428/2010

Parlamentul European,

 având în vedere viitoarea a XVIII-a Conferinţă internaţională privind SIDA: „Aici şi acum”, care se va desfăşura la Viena în perioada 18-23 iulie 2010,

 

 având în vedere Declaraţia ONU de angajament privind HIV/SIDA, intitulată „O acţiune globală în faţa unei crize globale” şi adoptată de Adunarea Generală a ONU din 27 iunie 2001, în cea de-a 26-a sesiune specială,

 

 având în vedere reuniunea la nivel înalt cu privire la HIV/SIDA din 2 iunie 2006 din cadrul sesiunii speciale a Adunării Generale a ONU (UNGASS) şi declaraţia politică adoptată cu ocazia acelei reuniuni,

 

 având în vedere Declaraţia de la Abuja din 27 aprilie 2001 privind HIV/SIDA, tuberculoza şi alte boli infecţioase similare, precum şi Poziţia comună a Africii la reuniunea la nivel înalt a UNGASS din 2006 şi Apelul pentru acţiune accelerată în vederea accesului universal la serviciile pentru HIV şi SIDA, tuberculoză şi malarie în Africa, semnat la Abuja la 4 mai 2006 de Uniunea Africană,

 

 având în vedere Rezoluţia sa din 6 iulie 2006 intitulată „HIV/SIDA: Este timpul să trecem la fapte”, Rezoluţia din 24 aprilie 2007 privind combaterea HIV/SIDA în Uniunea Europeană şi în ţările învecinate, 2006-2009, şi Rezoluţia din 20 noiembrie 2008 referitoare la HIV/SIDA: diagnosticarea și tratamentul în fază timpurie,

 

 având în vedere concluziile Consiliului din noiembrie 2009 privind progresele înregistrate de Programul european de acţiune privind combaterea HIV/SIDA, a malariei şi a tuberculozei prin acţiuni externe (2007-2011),

 

 având în vedere raportul ONUSIDA din 2009 privind epidemia mondială de SIDA,

 

 având în vedere cadrul de rezultate al ONUSIDA, 2009-2011,

 

 având în vedere Raportul ONU din 2010 privind Obiectivele de dezvoltare ale mileniului,

 

 având în vedere Rezoluţia sa din 15 iunie 2010 referitoare la progresele realizate în vederea atingerii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului: revizuire intermediară în vederea pregătirii pentru reuniunea la nivel înalt a ONU din septembrie 2010,

 

 având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

 

A. întrucât numărul persoanelor seropozitive continuă să crească, iar estimările arată că, la nivel mondial, 33,4 milioane de persoane sunt infectate cu HIV/SIDA, dintre care, lucru foarte îngrijorător, 2,7 milioane au fost infectate în 2008;

 

B. întrucât HIV/SIDA rămâne una dintre cauzele principale de mortalitate la nivel mondial, reprezentând două milioane de decese în 2008, şi se estimează că va continua să fie o cauză majoră de mortalitate prematură la nivel mondial în următoarele decenii;

 

C. întrucât, până la sfârşitul lui 2009, s-a estimat că 5 milioane de persoane din ţările cu venituri mici şi medii au primit tratament antiretroviral - o creştere de 10 ori în cinci ani, fără precedent în istoria sănătăţii publice;

 

D. întrucât numărul de noi infectări continuă să depăşească răspândirea tratamentului, două treimi dintre persoanele care aveau nevoie de tratament nebeneficiind de acesta în 2009, ceea ce înseamnă că 10 milioane de oameni nu au avut acces la un tratament eficient care le era necesar;

 

E. întrucât Africa Subsahariană rămâne regiunea cea mai afectată, cu 22,4 milioane de persoane infectate cu HIV/SIDA, 71% din noile cazuri de infectare fiind înregistrate în 2008;

 

F. întrucât există dovezi concludente că prevenirea HIV/SIDA este un mijloc eficace de a reduce numărul infectărilor;

 

G. întrucât există deficienţe programatice majore în privinţa implicării persoanelor infectate cu HIV/SIDA în acţiuni preventive;

 

H. întrucât femeile şi tinerele reprezintă în continuare un grup afectat în mod disproporţionat de HIV/SIDA, femeile reprezentând aproximativ 60% din cazurile de infecţie cu HIV/SIDA în Africa Subsahariană şi din cazurile de HIV/SIDA în general, iar HIV/SIDA continuă să fie principala cauză a mortalităţii şi îmbolnăvirii în rândul femeilor la vârsta de reproducere;;

 

I. întrucât există dovezi din ce în ce mai concludente privind nivelul ridicat al infecţiilor şi al riscurilor în rândul persoanelor cu un comportament sexual de risc, în aproape toate regiunile şi în ţările cu epidemii generalizate, şi există o deficienţă comună în a prioritiza şi a finanţa programele de prevenire destinate acestor populaţii;

 

J. întrucât, din cauza stigmatului asociat cu HIV/SIDA, aproximativ 30% din persoanele infectate nu sunt la curent cu faptul că sunt seropozitive, iar studiile sugerează că infecţia nediagnosticată facilitează transmiterea constantă a HIV/SIDA şi măreşte probabilitatea de mortalitate prematură în rândul persoanelor seropozitive;

 

K. întrucât comportamentul homosexual este încă foarte stigmatizat, în special în Africa Subsahariană, unde 31 de ţări consideră o infracţiune relaţiile homosexuale între adulţi care consimt, patru ţări sancţionează această infracţiune cu pedeapsa capitală, iar altele prevăd sancţiuni penale care depăşesc 10 de ani de închisoare, şi întrucât această stigmatizare împiedică munca de prevenire a infecţiei cu HIV/SIDA;

 

L. întrucât incriminarea penală a utilizatorilor de droguri ilegale în numeroase ţări împiedică accesul acestora la servicii de prevenire, de tratament, de îngrijire şi sprijin legate de HIV/SIDA, facilitând transmiterea bolii prin utilizarea de droguri injectabile;

 

M. întrucât un număr de 106 ţări afirmă că aplică legi şi politici care prezintă obstacole semnificative în calea unei reacţii eficace la problema HIV/SIDA;

 

N. întrucât un se estimează că 17,5 milioane de copii şi-au pierdut unul sau ambii părinţi din cauza HIV/SIDA în 2008 - majoritatea acestor copii locuiesc în Africa Subsahariană - şi suferă în numeroase cazuri de stigmatizare şi discriminare, fiindu-le refuzat accesul la servicii de bază, cum ar fi educaţia şi adăpostul, situaţie care le măreşte vulnerabilitatea la infectarea cu HIV/SIDA,

 

O. întrucât nu s-a acordat atenţia cuvenită relaţiei dintre HIV/SIDA şi dizabilităţi, deşi persoanele cu dizabilităţi se regăsesc în rândurile populaţiilor cheie, riscând într-o măsură mai mare expunerea la HIV/SIDA;

 

P. întrucât o abordare centrată pe drepturi în reacţia la HIV/SIDA este esenţială pentru a contribui la stoparea epidemiei,

 

1.  solicită Comisiei şi Consiliului să îşi îndeplinească angajamentele şi să îşi intensifice eforturile de a aborda problema HIV/SIDA ca o prioritate de sănătate publică la nivel mondial, acordând un loc central drepturilor omului în prevenirea şi tratamentul acestei boli şi în îngrijirea şi asistenţa acordată persoanelor afectate, inclusiv în cadrul programelor UE de cooperare pentru dezvoltare;

 

2.  solicită Comisiei şi Consiliului să promoveze acţiuni de dezincriminare penală a transmisiei şi expunerii HIV/SIDA(1), inclusiv prin încurajarea recunoaşterii HIV/SIDA ca dizabilitate în sensul legislaţiei actuale şi viitoare privind nediscriminarea;

 

3.  solicită Comisiei şi Consiliul să promoveze cele mai bune practici şi politici în cadrul dialogului politic la nivel naţional şi internaţional cu privire la reacţiile centrate pe drepturi la problema HIV/SIDA:

 

–  prin asigurarea promovării, protecţiei şi respectării drepturilor omului în cazul persoanelor seropozitive şi al altor grupuri-cheie;

 

 prin sprijinirea revizuirii şi modificării actelor legislative care obstrucţionează programele şi serviciile eficace şi bazate pe dovezi în materie de HIV/SIDA, în special cele destinate grupurilor-cheie;

 

 prin plasarea drepturilor omului în centrul deciziilor privind alocarea de fonduri pentru a reacţiona la problema HIV/SIDA în interiorul şi în afara Uniunii Europene;

 

 printr-o politică de programe în materie de HIV, care să se adreseze persoanelor seropozitive şi altor grupuri-cheie şi care să vizeze oferirea mai multor posibilităţi persoanelor şi comunităţilor pentru a combate HIV, reducerea riscului de infectare şi a vulnerabilităţii la această boală şi atenuarea impactului negativ al HIV/SIDA;

 

 prin facilitarea şi promovarea unei participări consistente a populaţiilor cheie în conceperea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor de prevenire, tratament, îngrijiri şi asistenţă HIV/SIDA;

 

 prin facilitarea accesului universal la îngrijiri medicale, atât în privinţa prevenirii, tratamentelor, îngrijirilor şi asistenţei legate de infectarea cu HIV/SIDA, cât şi în privinţa celorlalte servicii medicale;

 

 prin facilitarea accesului la educaţie şi la un loc de muncă pentru persoanele infectate cu HIV/SIDA şi pentru alte populaţii cheie;

 

 prin asigurarea faptului că monitorizarea viitoare a progresului în combaterea HIV/SIDA cuprinde indicatori care vizează direct şi evaluează aspectul drepturilor omului în raport cu HIV/SIDA;

 

 prin respectarea principiilor celor trei C (consimţământ informat, confidenţialitate şi consiliere) în testarea pentru HIV/SIDA şi în cadrul altor servicii conexe;

 

 prin combaterea stigmatizării şi a discriminării persoanelor seropozitive şi a altor grupuri-cheie şi prin protejarea drepturilor lor la siguranţă şi protecţie în faţa abuzurilor şi a violenţei;

 

 prin promovarea şi facilitarea unei participări mai extinse a persoanelor seropozitive şi a altor grupuri-cheie la combaterea HIV/SIDA;

 

 prin oferirea de informaţii obiective şi neutre cu privire la această boală;

 

 oferind oamenilor puterea, abilităţile, cunoştinţele şi resursele necesare pentru a evita infectarea cu HIV/SIDA;

 

4.  solicită Comisiei Europene şi statelor membre să abordeze în special nevoile femeilor în contextul prevenirii, tratamentului şi îngrijirii în cazul HIV/SIDA, ca măsuri esenţiale pentru încetinirea epidemiei, în special prin extinderea accesului la programele de îngrijiri medicale în domeniul sănătăţii sexuale şi reproductive, testarea HIV/SIDA şi serviciile de consiliere şi prevenire fiind integrate pe deplin în acestea, precum şi prin schimbarea factorilor socioeconomici subiacenţi care sporesc riscul de infectare cu HIV/SIDA, cum ar fi inegalităţile dintre femei şi bărbaţi, sărăcia, lipsa oportunităţilor economice şi educaţionale, lipsa protecţiei juridice şi în materie de drepturi ale omului;

 

5.  solicită Comisiei şi statelor membre să sprijine participarea persoanelor cu handicap la acţiunile întreprinse împotriva HIV/SIDA şi integrarea drepturilor lor ale omului în planurile şi politicile strategice naţionale referitoare la HIV/SIDA, pentru a garanta că aceste persoane au acces la servicii HIV/SIDA care să fie adaptate nevoilor lor şi echivalente cu serviciile disponibile pentru alte comunităţi;

 

6.  solicită Comisiei şi statelor membre să sprijine programele de reducere a efectelor negative pentru deţinuţi şi pentru utilizatorii de droguri injectabile;

 

7.  solicită Comisiei să sprijine guvernele naţionale şi să coimplice societatea civilă pentru a găsi o soluţie, în cadrul reacţiei la nivel naţional la problema HIV/SIDA, la audienţa redusă a programelor care vizează reducerea stigmatizării şi a discriminării şi creşterea accesului la justiţie;

 

8.  solicită Comisiei şi Consiliului să lucreze cu UNAIDS şi cu alţi parteneri pentru a îmbunătăţi indicatorii folosiţi pentru măsurarea progreselor la nivel global şi naţional, precum şi la nivelul programelor, în ceea ce priveşte reducerea stigmatizării şi discriminării, inclusiv prin indicatori specifici pentru populaţii-cheie;

 

9.  solicită Comisiei şi Consiliului să sprijine munca recent înfiinţatei Comisii mondiale pentru HIV şi drept, pentru a asigura funcţionalitatea legislaţiei în sensul combaterii efective a HIV/SIDA;

 

10.  solicită Comisiei şi Consiliului să invite Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene să adune dovezi suplimentare cu privire la situaţia din perspectiva drepturilor omului a persoanelor seropozitive şi a altor populaţii-cheie din Europa dintr-o perspectivă de gen, ţinând seama, în special, de vulnerabilitatea acestora la discriminarea multiplă şi transsectorială;

 

11.  invită toate statele membre şi Comisia să aloce cel puţin 20% din finanţarea destinată dezvoltării pentru asistenţa sanitară de bază şi educaţie, să crească contribuţiile la Fondul mondial de luptă împotriva SIDA, tuberculozei şi malariei şi să mărească finanţarea pentru alte programe destinate consolidării sistemelor de sănătate şi a sistemelor comunitare;

 

12.  solicită statelor membre şi Comisiei să pună capăt reducerii îngrijorătoare a finanţării în domeniul sănătăţii şi drepturilor sexuale şi reproductive în ţările în curs de dezvoltare şi să sprijine politicile privind tratamentul infecţiilor cu transmitere sexuală şi furnizarea de produse destinate sănătăţii reproductive, precum medicamente esenţiale pentru supravieţuire şi contraceptive, inclusiv prezervative;

 

13.  solicită UE să continue să acţioneze, pe lângă sprijinul bugetar, printr-o combinaţie de instrumente financiare la nivel mondial şi naţional, precum şi prin organizaţii şi mecanisme relevante, care şi-au demonstrat eficienţa în ceea ce priveşte abordarea din perspectiva drepturilor omului a HIV/SIDA, în special organizaţii ale societăţii civile şi organizaţii ale comunităţilor;

 

14.  recomandă adoptarea Instrumentelor operaţionale pentru promovarea şi protejarea exercitării tuturor drepturilor omului de persoanele lesbiene, homosexuale, bisexuale şi transsexuale redactat de Grupul de lucru pentru drepturile omului al Consiliului şi solicită Consiliului şi Comisiei să pună în aplicare recomandările acestuia;

 

15.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, Programului Comun al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind HIV/SIDA, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi organizatorilor celei de-a XVIII-a Conferinţe internaţionale privind SIDA.

(1)

În conformitate cu Sinteza politică privind incriminarea transmiterii HIV, guvernele ar trebui să limiteze punerea sub acuzare la cazurile de transmitere intenţionată, adică cele în care o persoană ştie că este seropozitivă, acţionează deliberat pentru a transmite HIV şi reuşeşte să-l transmită.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate