Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0431/2010Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0431/2010

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a kazettás bombákról szóló egyezmény (CCM) 2010. augusztus 1-jei hatálybalépéséről és az EU szerepéről

5.7.2010

a Bizottság alelnökének/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Johannes Cornelis van Baalen, Elizabeth Lynne az ALDE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0413/2010

Eljárás : 2010/2772(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0431/2010
Előterjesztett szövegek :
B7-0431/2010
Elfogadott szövegek :

B7‑0431/2010

Az Európai Parlament állásfoglalása a kazettás bombákról szóló egyezmény (CCM) 2010. augusztus 1-jei hatálybalépéséről és az EU szerepéről

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a 2008. május 19–30-i dublini diplomáciai konferencián 107 ország által elfogadott, a kazettás bombákról szóló egyezményre,

–   tekintettel az ENSZ főtitkárának 2008. május 30-i üzenetére, amelyben ösztönzi „a tagállamokat, hogy késlekedés nélkül írják alá és ratifikálják ezt a fontos egyezményt” és kijelenti, hogy várja „annak gyors életbelépését”,

–   tekintettel a kazettás bombákról szóló egyezményre vonatkozó, 2008. november 20-i állásfoglalására (P6_TA(2008)0565),

–   tekintettel az európai biztonsági stratégia és a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról szóló, 2010. március 10-i állásfoglalására (P7_TA(2010)0061),

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a kazettás bombákról szóló egyezmény Oslóban, majd New Yorkban az ENSZ-nél 2008. december 3-tól áll nyitva aláírásra, és a harmincadik ratifikációt követő hatodik hónap első napján, azaz 2010. augusztus 1-jén lép hatályba,

B.  mivel a kazettás bombákról szóló egyezmény tiltani fogja a kazettás bombák mint külön fegyverkategória használatát, gyártását, felhalmozását és szállítását,

C. mivel a kazettás bombákról szóló egyezmény a részt vevő államokat az ilyen bombakészletek megsemmisítésére fogja kötelezni,

D. mivel a kazettás bombákról szóló egyezmény új humanitárius szabványokat fog meghatározni az áldozatoknak nyújtott segítség tekintetében, és arra fogja kötelezni az államokat, hogy eltakarítsák a konfliktusokból visszamaradt, fel nem robbant kazettás bombákat,

E.  mivel eddig húsz EU-tagállam írta alá, 11 ratifikálta, 7 pedig nem írta alá és nem is ratifikálta a kazettás bombákról szóló egyezményt,

F.  mivel a kazettás bombákról szóló egyezmény 2010. augusztus 1-jei hatálybalépését követően az egyezményhez való csatlakozáshoz több követelményt kell teljesíteni, mivel ezen időpont után az államoknak már egy egylépcsős folyamatban kell csatlakozniuk az egyezményhez,

G. mivel a legtöbb európai uniós tagállam és a civil szervezetek nagymértékű támogatása döntő jelentőségűnek bizonyult a kazettás bombákról szóló egyezmény oslói folyamatának sikeres lezárásában,

H. mivel ha mind a 27 EU-tagállam aláírja és ratifikálja a kazettás bombákról szóló egyezményt annak 2010. augusztus elsejei hatálybalépését megelőzően, az határozott politikai jelzést adna a kazettás bombáktól mentes világ megteremtésére és a válogatás nélkül pusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelemre vonatkozó európai uniós célkitűzések támogatására,

1.  sürgeti valamennyi uniós tagállamot, hogy sürgősen, még 2010. augusztus 1. előtt írja alá és ratifikálja a kazettás bombákról szóló egyezményt (CCM), ideértve azokat az államokat, amelyek még nem írták alá, valamint azokat, amelyek már aláírták, ám még nem ratifikálták, figyelemmel arra, hogy a CCM 2010. augusztus 1-jén hatályba lép, és ezen időpont után az államoknak már egy egylépcsős folyamatban kell csatlakozniuk az egyezményhez;

2.  sürgeti a kazettás bombákról szóló egyezményt aláíró valamennyi uniós tagállamot, hogy mivel az egyezmény 21. cikke erre kötelezi őket, a kétoldalú tárgyalásokat, a hadseregek közötti párbeszédet és a multilaterális fórumokat is beleértve ragadjanak meg minden lehetőséget arra, hogy az egyezmény mielőbbi aláírására és ratifikálására buzdítsák azokat az államokat, amelyek nem aláíró felei a CCM-nek;

3.  felhívja valamennyi uniós tagállamot, hogy ne tegyen olyan lépéseket, amelyek megkerülhetik vagy veszélyeztethetik a kazettás bombákról szóló egyezményt és annak rendelkezéseit; felhívja különösen az EU valamennyi tagállamát, hogy ne fogadja el, ne támogassa és következésképpen ne ratifikálja az egyes hagyományos fegyverekről szóló egyezmény (CCW) – a kazettás bombák használatát engedélyező – olyan esetleges jegyzőkönyvét, amely nincs összhangban a kazettás bombákról szóló egyezmény e bombák használatát tiltó 1. és 2. cikkével; felhívja a Tanácsot és az uniós tagállamokat, hogy a CCW soron következő, 2010. augusztus 30. és szeptember 3. között, Genfben tartandó ülésén ennek megfelelően járjanak el;

4.  sürgeti azokat az uniós tagállamokat, amelyek még nem részes felei az egyezménynek, hogy hozzanak ideiglenes intézkedéseket, többek között vezessenek be moratóriumot a kazettás bombák használatára, gyártására és szállítására vonatkozóan, továbbá sürgősen kezdjék meg kazettásbomba-készleteik megsemmisítését;

5.  sürgeti valamennyi államot, hogy vegyen részt a részes felek 2010. november 8. és 12. között, Vientiánban megrendezendő első találkozóján (1MSP) Laoszban, amely a világ kazettás bombákkal legjobban fertőzött országa;

6.  sürgeti az uniós tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket az egyezmény végrehajtására, ideértve a készletek megsemmisítését, a bombamentesítés elvégzését és az áldozatoknak történő segítségnyújtást, valamint járuljanak hozzá az egyezmény többi állam általi végrehajtásának finanszírozásához vagy a végrehajtáshoz különböző formában nyújtott segítséghez;

7.  sürgeti az egyezményt aláíró uniós tagállamokat, hogy fogadjanak el annak végrehajtását célzó nemzeti szintű jogszabályokat;

8.  felhívja az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt az Unió CCM-hez való csatlakozása érdekében, amire a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta már sor kerülhet;

9.  felhívja az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az első felülvizsgálati konferenciára közös álláspontról szóló tanácsi határozat formájában stratégiát dolgozzanak ki;

10. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a harmadik országokkal kötött megállapodásokba a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozására vonatkozó egységes záradék mellett egységes záradékként illesszék be a kazettás bombák tilalmát is;

11. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a közösségi segítségnyújtási programokba iktassák be a kazettás bombák elleni küzdelmet annak érdekében, hogy a harmadik országokat támogassák a készletek megsemmisítésében és a humanitárius segítségnyújtásban;

12. sürgeti az uniós tagállamokat, hogy az ezen állásfoglalás keretében vállalt erőfeszítések tekintetében átláthatóan járjanak el, és tevékenységeikről nyilvánosan számoljanak be;

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az uniós tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának és a Kazettásbomba-ellenes Koalíciónak.