Πρόταση ψηφίσματος - B7-0434/2010Πρόταση ψηφίσματος
B7-0434/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Κιργιζία

5.7.2010

εν συνεχεία της δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Janusz Wojciechowski, Ryszard Czarnecki εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0419/2010

Διαδικασία : 2010/2770(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0434/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0434/2010
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0434/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Κιργιζία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Κιργιζία και την Κεντρική Ασία και ιδίως το ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2010,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της ΑΠ/ΥΕ Catherine Ashton, της 11ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τις νέες συγκρούσεις στην Κιργιζία και της 28ης Ιουνίου 2010 σχετικά με το συνταγματικό δημοψήφισμα,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 14ης Ιουνίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για τη νέα εταιρική σχέση με την Κεντρική Ασία, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 21/22 Ιουνίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ ΕΕ και Κιργιζίας η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1999,

–   έχοντας υπόψη το περιφερειακό έγγραφο στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη βοήθεια προς την Κεντρική Ασία για την περίοδο 2007-2013,  

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 11 Ιουνίου ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις στις νότιες πόλες Osh και Jalal-Abad και ότι η κατάσταση συνέχισε να κλιμακώνεται έως τις 14 Ιουνίου, οπότε εκατοντάδες ένοπλοι αναφέρεται ότι έκαναν επιδρομή στους δρόμους της πόλης, πυροβολώντας αμάχους και πυρπολώντας καταστήματα, επιλέγοντας τους στόχους τους ανάλογα με την εθνικότητα,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις αρχές της Κιργιζίας περίπου 300 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο στις συγκρούσεις αλλά ότι έχουν εκφραστεί φόβοι, μεταξύ άλλων από την επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης Rosa Otunbayeva, ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι μεγαλύτερος· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 2000 άνθρωποι τραυματίστηκαν ή νοσηλεύτηκαν και ότι πολλοί εξακολουθούν να αγνοούνται,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι λόγω της βίας 300.000 έχουν εκτοπισθεί στο εσωτερικό της χώρας ενώ 100.000 αναζήτησαν καταφύγιο στο γειτονικό Ουζμπεκιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Τασκένδης πρόσφερε ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες, με τη συνδρομή διεθνών οργανισμών, αλλά έκλεισε τα σύνορά της με την Κιργιζία στις 14 Ιουνίου κάνοντας λόγο για έλλειψη δυναμικότητας για υποδοχή περισσότερων ανθρώπων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσωρινή κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή και ότι οι δυνάμεις ασφαλείας οι οποίες όπως φαίνεται ορισμένες φορές δεν υπάκουαν σε διαταγές, δεν μπόρεσαν να αναλάβουν τον έλεγχο· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκκλήσεις της προσωρινής προέδρου Rosa Otunbayeva προς τον Ρώσο Πρόεδρο Medvedev και προς τον Οργανισμό Συμφώνου Συλλογικής Ασφαλείας για παροχή στρατιωτικής στήριξης για την αποκατάσταση της τάξης έλαβαν αρνητικές απαντήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει διαβιβαστεί αίτημα αποστολής διεθνούς αστυνομικής δύναμης, το οποίο εξετάζεται αυτή τη στιγμή από τον ΟΑΣΕ,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει 5 εκατ. ευρώ για την παροχή έκτακτης ιατρικής στήριξης, ανθρωπιστικής βοήθειας, μη επισιτιστικής βοήθειας, προστασίας και ψυχολογικής συνδρομής σε πρόσωπα που επλήγησαν από την κρίση· εκτιμώντας ότι αυτή δεν μπορεί να συγκριθεί με την επείγουσα έκκληση του ΟΗΕ για παροχή έκτακτης βοήθειας ύψους 71 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει σημαντικότερο ρόλο στην υποστήριξη της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί, ιδίως μέσω της Στρατηγικής της για την Κεντρική Ασία, να είναι εταίρος των χωρών της περιοχής· εκτιμώντας ότι τώρα απαιτείται επειγόντως πολύ μεγαλύτερη διεθνής δέσμευση και ότι η αντίδραση της ΕΕ θα έχει αντίκτυπο στην αξιοπιστία της ως εταίρου,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δημοψήφισμα που διεξήχθη υπό αρκετά ειρηνικές συνθήκες στις 27 Ιουνίου και με μεγάλο ποσοστό συμμετοχής, κατέληξε στην έγκριση, από ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των ψηφοφόρων, νέου συντάγματος που εξισορροπεί προεδρικές και κοινοβουλευτικές εξουσίες, στην επιβεβαίωση της Rosa Otunbayeva ως προσωρινής προέδρου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και στην απόλυση των μελών του Συνταγματικού Δικαστηρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι βουλευτικές εκλογές προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν στις 10 Οκτωβρίου 2010,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει σαφές ενδιαφέρον για μια ειρηνική, δημοκρατική και οικονομικά ευημερούσα Κιργιζία· εκτιμώντας ότι η προσήλωση της Κιργιζίας στο κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αξίες, καθώς και στην οικονομία της αγοράς, θα προωθήσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Κεντρική Ασία,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές χώρες της περιοχής της Κεντρικής Ασίας πλήττονται από φτώχεια, κακή διακυβέρνηση, έντονο αυταρχισμό και έλλειψη, ή και ολοκληρωτική απουσία, νόμιμων διαύλων για την έκφραση της δυσαρέσκειας και την επιδίωξη πολιτικής αλλαγής· εκτιμώντας κατά συνέπεια ότι υπάρχει ενδεχομένως γόνιμο έδαφος για παράνομα ριζοσπαστικά ισλαμιστικά κινήματα,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει, οποτεδήποτε είναι δυνατό, να τιμά τη δέσμευσή της σχετικά με την ένταξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στις συμφωνίες της με τρίτες χώρες και να προωθεί δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις μέσα από συνεκτικές πολιτικές που ενισχύουν την αξιοπιστία της ως περιφερειακού παράγοντα,

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις τραγικές, βίαιες συγκρούσεις που ξέσπασαν στη νότια Κιργιζία και εκφράζει τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες όλων των θυμάτων·

2.  καταδικάζει σθεναρά κάθε επίθεση και πράξη βίας και καλεί την προσωρινή κυβέρνηση να διενεργήσει αξιόπιστη, αμερόληπτη και ανεξάρτητη διερεύνηση των γεγονότων με τη βοήθεια διεθνών παραγόντων έτσι ώστε να προσαχθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη και να διευκρινισθούν οι καταγγελίες για συμμετοχή μελών των κιργιζιανών δυνάμεων ασφαλείας·

3.  καλεί τις προσωρινές αρχές να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να επανέλθει η κατάσταση στην ομαλότητα και να δημιουργηθούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε οι πρόσφυγες και οι εσωτερικά εκτοπισμένοι να μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια και αξιοπιστία στις εστίες τους· προτρέπει τις τοπικές αρχές να υιοθετήσουν αποτελεσματικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και να αρχίσουν γνήσιο διάλογο με όλες τις εθνοτικές συνιστώσες της νότιας Κιργιζίας, με στόχο να δημιουργηθεί μια αξιόπιστη διαδικασία συμφιλίωσης·

4.  υπογραμμίζει ότι οι αξίες τις οποίες έχει ενστερνιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση την υποχρεώνουν να απαντήσει ουσιαστικά σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, μεταξύ άλλων με διάθεση ποσού μεγαλύτερου από τα 5 εκατ. ευρώ που έχουν κινητοποιηθεί μέχρι στιγμής, που πρέπει να είναι σύμμετρο με την επείγουσα έκκληση των Ηνωμένων Εθνών για ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 71 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ·

5.  καλεί από την άποψη αυτή την Επιτροπή να εντείνει την ανθρωπιστική βοήθεια σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και να αρχίσει βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα προγράμματα ανοικοδόμησης κατεστραμμένων οικιών και αντικατάστασης απωλεσθέντων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και έργα επανένταξης σε συνεργασία με τις κιργιζιανές αρχές και άλλους χορηγούς ώστε να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για την επιστροφή των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων· επισύρει την προσοχή, από την άποψη αυτή, στη σημασία των τοπικών αναπτυξιακών έργων·

6.  προτρέπει το Συμβούλιο να αναλάβει την πρωτοβουλία και να ορίσει μια διεθνή διάσκεψη χορηγών για την Κιργιζία, στην οποία θα αντιμετωπιστούν τα ανθρωπιστικά προβλήματα και οι βασικές ανάγκες της Κιργιζίας και θα προσφερθεί η απαραίτητη βοήθεια για την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας·

7.  υπογραμμίζει ότι η ανθρωπιστική απάντηση, η οποία αποβλέπει στην αντιμετώπιση άμεσων αναγκών, πρέπει να συνοδεύεται από προσπάθειες για σταθεροποίηση της κατάστασης και μείωση και αποτροπή του σημαντικού κινδύνου νέας έξαρσης της βίας, που απειλεί επίσης την ειρήνη και την ασφάλεια σε άλλες περιοχές της κοιλάδας Ferghana, την οποία μοιράζονται το Ουζμπεκιστάν, η Κιργιζία και το Τατζικιστάν·

8.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για επικέντρωση σε μια ευρεία διάσταση ασφαλείας στην πολιτική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία· επισημαίνει ότι στη νότια Κιργιζία κάτι τέτοιο συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, να προσφερθεί βοήθεια ώστε να εξασφαλιστεί η εσωτερική ασφάλεια προσώπων που ανήκουν σε όλες τις άλλες εθνοτικές ομάδες·

9.  καλεί την ΥΕ/ΑΠ και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν και να συνεισφέρουν ενεργά στην ταχεία ανάπτυξη μιας αστυνομικής δύναμης του ΟΑΣΕ που θα αποβλέπει στην αποτροπή των νέων εκδηλώσεων βίας, τη σταθεροποίηση της κατάστασης στις πόλεις που επλήγησαν από τις συγκρούσεις, την προστασία των θυμάτων και των πιο ευάλωτων στρωμάτων και τη διευκόλυνση της επιστροφής προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων·

10. λαμβάνει υπό σημείωση την ειρηνική διεξαγωγή και το αποτέλεσμα του συνταγματικού δημοψηφίσματος της 27ης Μαΐου, το οποίο ανοίγει το δρόμο για επιστροφή στη συνταγματική τάξη· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να βρουν τρόπους για να βοηθήσουν την προσωρινή κυβέρνηση της Κιργιζίας και τις αρχές να προχωρήσουν στο δρόμο των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και της ενίσχυσης του κράτους δικαίου, να αντικρούσουν τις διακρίσεις στη δημόσια ζωή, να προσφέρουν πρόσβαση σε αξιόπιστες νομικές διαδικασίες και να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών με εθνική ανάπτυξη και ενδυνάμωση των πολιτών σε συνεργασία με όλους τους συμμέτοχους και με την κιργιζιανή κοινωνία των πολιτών·

11. ζητεί εκτενή χρήση του Μηχανισμού Σταθερότητας και ζητεί από την Επιτροπή να προετοιμάσει προτάσεις για τις επαναδιαθέσεις κεφαλαίων του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας ώστε να εξασφαλιστεί ότι τόσο η βραχυπρόθεσμη όσο και η μεσοπρόθεσμη απάντηση της ΕΕ στη νέα κατάσταση στη Κιργιζία θα είναι επαρκής·

12. εκφράζει την ανησυχία του για τις ειδήσεις σχετικά με συλλήψεις ορισμένων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κιργιζία και καλεί τις κιργιζιανές αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα μπορούν να εκτελούν ανεμπόδιστα το έργο τους για προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

13. επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι οι εξελίξεις στην Κιργιζία επηρεάζουν τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις και επηρεάζονται από αυτές· είναι πεπεισμένο ότι υπάρχουν αλληλοκαλύψεις μεταξύ ρωσικών, αμερικανικών και συμφερόντων άλλων μεγάλων δυνάμεων, ιδίως σε σχέση με το Αφγανιστάν και την αύξηση του ισλαμικού ριζοσπαστισμού στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Κιργιζίας· θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει δυνατότητα περιορισμού του γεωπολιτικού ανταγωνισμού και αναζήτηση συνεργιών· πιστεύει ότι η επιτυχία σε τούτο θα έχει ευρύτερα θετικά αποτελέσματα στις διεθνείς σχέσεις και τη διεθνή ασφάλεια· καλεί κατά συνέπεια την προσωρινή κυβέρνηση της Κιργιζίας και άλλους εμπλεκόμενους παράγοντες να βοηθήσουν στην εξασφάλιση ανεμπόδιστης οδού για τον ανεφοδιασμό των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και άλλων διεθνών στρατευμάτων σε σχέση με την αποστολή τους στο Αφγανιστάν·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και τον ΟΑΣΕ.