Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0434/2010Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0434/2010

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a kirgizisztáni helyzetről

5.7.2010

az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője/a Bizottság alelnöke nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Janusz Wojciechowski, Ryszard Czarnecki  
az ECR képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0419/2010

Eljárás : 2010/2770(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0434/2010
Előterjesztett szövegek :
B7-0434/2010
Elfogadott szövegek :

B7‑0434/2010

az Európai Parlament állásfoglalása a kirgizisztáni helyzetről

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Kirgizisztánról és Közép-Ázsiáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különös tekintettel a 2010. május 6-i állásfoglalásra,

–   tekintettel a Közép-Ázsiára vonatkozó európai uniós stratégiáról szóló, 2008. február 20-i állásfoglalására,

–   tekintettel Catherine Ashton alelnök/főképviselőnek az újabb kirgizisztáni összecsapásokról szóló 2010. június 11-i nyilatkozatára, valamint az alkotmányos népszavazásról szóló 2010. június 28-i nyilatkozatára,

–   tekintettel a Külügyek Tanácsa 2010. június 14-i következtetéseire,

–   tekintettel az Európai Tanács által 2007. június 21–22-én elfogadott, a Közép-Ázsiával folytatandó új partnerségre vonatkozó EU-stratégiára,

–   tekintettel az EU és Kirgizisztán között 1999-ben hatályba lépett partnerségi és együttműködési megállapodásra,

–   tekintettel az Európai Közösség Közép-Ázsia számára a 2007–2013 időszakban nyújtandó támogatásra vonatkozó regionális stratégiai dokumentumára,  

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel az ország déli részén fekvő Os és Dzsalalabad városokban június 11-én erőszakos összecsapások törtek ki, amelyek 14-ig tovább fokozódtak, s ezek során a beszámolók szerint több száz fegyveres tombolt az utcákon, és célpontjaikat etnikai alapon megválasztva civilekre lőttek és üzleteket gyújtottak fel,

B.  mivel a kirgiz hatóságok szerint mintegy háromszázan vesztették életüket az összecsapások következtében, ugyanakkor elhangzottak olyan aggodalmak – többek között Roza Otunbajeva, az ideiglenes kormány vezetője részéről –, hogy a tényleges számok ennél magasabbak lehetnek; mivel több mint kétezren sebesültek meg vagy kerültek kórházba, és sokakat továbbra sem találnak,

C. mivel a becslések szerint az erőszak következtében háromszázezren kényszerültek lakóhelyük elhagyására, és százezren kerestek menedéket a szomszédos Üzbegisztánban, mivel a taskenti kormány a nemzetközi szervezetek közreműködésével humanitárius segítséget nyújtott a menekülteknek, ám június 14-én – a további befogadóképesség hiányára hivatkozva – lezárta határát Kirgizisztánnal,

D. mivel az ideiglenes kormány szükségállapotot hirdetett a térségben, a biztonsági erők pedig – amelyek a jelek szerint olykor nem engedelmeskedtek a parancsoknak – nem voltak képesek átvenni az irányítást; mivel Roza Otunbajeva ideiglenes elnök Medvegyev orosz elnökhöz és a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetéhez intézett, a rend helyreállításához nyújtandó katonai támogatásra irányuló kérését elutasították; mivel nemzetközi rendőri erő küldésére vonatkozó kérelmet továbbítottak az EBESZ felé, amely jelenleg is vizsgálja a kérést,

E.  mivel az Európai Bizottság 5 millió eurót különített el a sürgős orvosi ellátásra, humanitárius segélyre, nem élelmiszer jellegű segélyre, védelemre és pszichológiai segítségnyújtásra a válság által érintett személyek részére; mivel ez nem mérhető az ENSZ 71 millió dollár értékű gyorssegély iránti felhívásához,

F.  mivel az EU-nak sokkal nagyobb szerepet kell vállalnia az ország megsegítésében; mivel az EU elkötelezte magát, különösen a Közép-Ázsiára vonatkozó stratégiája révén, a régió országaival folytatott partnerség mellett; mivel most sokkal jelentősebb nemzetközi kötelezettségvállalásra van haladéktalanul szükség, és az EU által adott válasz kihatással lesz saját, partnerként való hitelességének megítélésére,

G. mivel a június 27-én meglehetősen békés körülmények között és magas részvétel mellett tartott népszavazás alkalmával a választók több mint 90%-a új, az elnöki és parlamenti hatalom egyensúlyát biztosító alkotmány, Roza Otunbajeva 2011. december 31-ig tartó átmeneti elnöksége és az alkotmánybíróság feloszlatása mellett döntött; mivel a parlamenti választásokat a tervek szerint 2010. október 10-én rendezik,

H. mivel az EU kifejezett érdeke egy békés, demokratikus és gazdaságilag virágzó Kirgizisztán létrejötte; mivel Kirgizisztán jogállamiság, emberi jogok és demokratikus értékek, valamint a piacgazdaság melletti elkötelezettsége elő fogja mozdítani a biztonságot és a stabilitást Közép-Ázsiában,

I.    mivel a közép-ázsiai régió számos országát sújtotta a szegénység, a rossz kormányzás, az erős önkényuralmi törekvések, valamint az elégedetlenség kifejezésére és a politikai változás elérésére szolgáló jogi csatornák hiánya, mivel ennek eredményeképpen különösen termékeny talaj kínálkozik a radikális iszlám mozgalmaknak,

J.   mivel a harmadik országokkal kötött megállapodásaiban az EU-nak minden lehetséges esetben fenn kell tartania elkötelezettségét az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság mellett, és következetes, regionális szerepét erősítő politikákon keresztül demokratikus reformokat kell előmozdítania,

1.  mélységes aggodalmát fejezi ki a Dél-Kirgizisztánban történt tragikus és erőszakos összecsapások miatt, és részvétét nyilvánítja valamennyi áldozat családjának;

2.  határozottan elítél minden támadást és erőszakos cselekményt, és felszólítja az ideiglenes kormányt, hogy nemzetközi szereplők bevonásával folytassa le az események hiteles, pártatlan és független kivizsgálását az elkövetők bíróság elé állítása, valamint a kirgiz biztonsági erők tagjainak részvételére vonatkozó vádak tisztázása érdekében,

3.  felszólítja az ideiglenes hatóságokat, hogy minden erőfeszítést tegyenek meg a helyzet normalizálása érdekében, és teremtsék meg a szükséges körülményeket ahhoz, hogy a menekültek és az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek önként, biztonságban és méltóságban visszatérhessenek otthonaikba; sürgeti a helyi hatóságokat, hogy hozzanak bizalomépítő intézkedéseket, és kezdjenek párbeszédet a Kirgizisztán déli részén élő valamennyi etnikai közösséggel a hiteles megbékélési folyamat elindítása céljából;

4.  hangsúlyozza, hogy azok az értékek, amelyek mellett az Európai Unió elkötelezte magát, arra kötelezik az Uniót hogy átfogó módon reagáljon erre a szenvedésre, többek között az eddig felszabadított, mindössze 5 millió eurónál nagyobb összeg elkülönítésével, amelynek arányban kell állnia az ENSZ 71 millió dolláros humanitárius gyorssegélyre vonatkozó felhívásával;

5.  felhívja e tekintetben a Bizottságot, hogy a nemzetközi szervezetekkel együttműködve fokozza a humanitárius segítségnyújtást, és a kirgiz hatóságokkal és más adományozókkal együttműködésben indítsa el a lerombolt lakóházak rövid és középtávú újjáépítési programjait, az elveszett értékek pótlását és a rehabilitációs projekteket annak érdekében, hogy kedvező feltételeket teremtsen a menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek visszatéréséhez; ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet a helyi fejlesztési tervek fontosságára;

6.  sürgeti a Tanácsot, hogy vállaljon vezető szerepet az adományozó országok Kirgizisztánnal foglalkozó nemzetközi konferenciájának megrendezésében, amely Kirgizisztán humanitárius problémáival és alapvető szükségleteivel foglalkozna, és biztosítaná az ország fenntartható fejlődéséhez szükséges segélyeket;

7.  hangsúlyozza, hogy a közvetlen szükségletek kielégítését célzó humanitárius válaszlépéseket olyan erőfeszítéseknek kell kísérniük, amelyek a helyzet stabilizálását szolgálják, és csökkentik az erőszak kiújulásának jelentős veszélyét, amely az Üzbegisztán, Kirgizisztán és Tádzsikisztán részét képező Fergana-völgy békéjét és biztonságát is fenyegeti;

8.  ismételten szorgalmazza a szélesebb értelemben vett biztonsági dimenzió középpontba állítását az EU közép-ázsiai politikájában; megállapítja, hogy Dél-Kirgizisztánban ez többek között az összes más etnikai csoporthoz tartozó személy belső biztonságának garantálásához biztosított segítségnyújtást jelenti;

9.  felhívja a főképviselőt/alelnököt és a tagállamokat, hogy az erőszak újbóli kitörésének megelőzése, az összecsapásokban érintett városokban fennálló helyzet stabilizálása, az áldozatok és a legveszélyeztetettebb személyek védelme, valamint a menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek visszatérésének elősegítése céljából nyújtsanak aktív támogatást és hozzájárulást az EBESZ rendőri misszió gyors felállításához;

10. tudomásul veszi az alkotmányról szóló, az alkotmányos rendhez való visszatérést lehetővé tévő május 27-i népszavazás békés lebonyolítását és eredményét; felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy találjanak módot arra, hogy segítséget nyújtsanak Kirgizisztán ideiglenes kormányának, és segítsék a hatóságokat abban, hogy az összes érdekelt féllel és a kirgiz civil társadalommal együttműködésben megvalósított nemzeti fejlesztés és a polgárok bevonása révén előrelépjenek a demokratikus reformok és a jogállamiság megerősítése útján, fellépjenek a diszkriminációval szemben a közéletben, biztosítsák a hozzáférést a hiteles jogi eljárásokhoz, és javítsák az emberek életminőségét;

11. szorgalmazza a stabilitási eszköz széles körű alkalmazását, és kéri a Bizottságot, hogy készítsen javaslatot a fejlesztési együttműködési eszközben rendelkezésre álló források átcsoportosítására annak érdekében, hogy az Európai Unió megfelelő rövid és középtávú választ tudjon adni a kirgizisztáni új fejleményekre;

12. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a hírek szerint emberi jogi aktivistákat tartóztattak le Kirgizisztánban, és felhívja a kirgiz hatóságokat, hogy hozzanak meg minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy az emberi jogok védelmezői akadálytalanul folytathassák az emberi jogok előmozdítását és védelmét szolgáló tevékenységüket;

13. felhívja a figyelmet arra, hogy a kirgizisztáni fejlemények befolyásolják a regionális és a nemzetközi eseményeket, és maguk is függnek azoktól; meggyőződése, hogy az orosz, az amerikai és egyéb nagyhatalmi érdekek között jelentős átfedés van, különösen ami Afganisztánt és az iszlám radikalizmusnak a régióban – többek között Kirgizisztánban – való terjedését illeti; úgy véli, hogy ez lehetőséget kínál arra, hogy a geopolitikai versengéssel felhagyva ezek az országok együttműködjenek; úgy véli, hogy egy ilyen jellegű sikernek jelentős pozitív hatása lenne a nemzetközi kapcsolatokra és a nemzetközi biztonsági helyzetre; ezért felhívja Kirgizisztán ideiglenes kormányát és más érintett szereplőket, hogy segédkezzenek a NATO és más nemzetközi csapatok afganisztáni küldetéséhez kapcsolódó akadálytalan utánpótlási útvonal biztosításában;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és az EBESZ-nek.