Propunere de rezoluţie - B7-0434/2010Propunere de rezoluţie
B7-0434/2010

PROPUNERE DE REZOLUŢIE privind situaţia din Kârgâzstan

5.7.2010

depusă pe baza declaraţiei Vicepreşedintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Janusz Wojciechowski, Ryszard Czarnecki în numele Grupului ECR

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0419/2010

Procedură : 2010/2770(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0434/2010
Texte depuse :
B7-0434/2010
Texte adoptate :

B7‑0434/2010

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la situaţia din Kârgâzstan

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluţiile sale anterioare referitoare la Kârgâzstan şi Asia Centrală şi, în special, cea din 06.05.10,

–   având în vedere Rezoluţia sa din 20 februarie 2008 privind o Strategie a UE pentru Asia Centrală,

–   având în vedere declaraţiile VP/IR Catherine Ashton privind noile confruntări din Kârgâzstan din 11 iunie 2010 şi referendumul constituţional din 28 iunie 2010,

–   având în vedere concluziile Consiliului pentru afaceri externe din 14 iunie 2010,

–   având în vedere Strategia UE pentru un nou parteneriat cu Asia Centrală, adoptată de Consiliul European la 21-22 iunie 2007,

–   având în vedere Acordul de parteneriat şi cooperare (APC) dintre UE şi Kârgâzstan, care a intrat în vigoare în 1999,

–   având în vedere Documentul de strategie regională al Comunităţii Europene privind asistenţa acordată Asiei Centrale în perioada 2007-2013,  

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, la 11 iunie, în oraşele din sud Osh şi Jalal-Abad au izbucnit confruntări violente, care au continuat, intensificându-se, până la 14 iunie, sute de persoane armate invadând străzile oraşului, ucigând civili şi incendiind magazine şi alegându-şi victimele pe bază etnică;

B.  întrucât, conform autorităţilor Kârgâze, aproximativ 300 de persoane şi-au pierdut viaţa în aceste conflicte, însă există temeri, exprimate inclusiv de către şeful guvernului interimar, Rosa Otunbayeva, că cifra reală este mult mai ridicată; întrucât mai mult de 2 000 de persoane au fost rănite sau internate în spital şu multe alte persoane sunt date dispărute;

C. întrucât se estimează că, datorită violenţelor, 300 000 de persoane au fost deplasate în interiorul ţării şi că alte 100 000 de persoane s-au refugiat în Uzbekistanul vecin; întrucât guvernul de la Tashkent a oferit, cu ajutorul organizaţiilor internaţionale, asistenţă umanitară refugiaţilor, însă şi-a închis frontiera cu Kârgâstanul la 14 iunie, invocând incapacitatea sa de a primi mai multe persoane;

D. întrucât guvernul interimar a declarat stare de urgenţă în regiune, iar forţele de ordine, care, se pare, nu au respectat uneori ordinele, au fost incapabile să preia controlul; întrucât apelurile lansate de către Preşedintele interimar Rosa Otunbayeva Preşedintelui rus Medvedev şi Organizaţiei Tratatului de Securitate Colectivă de acordare a unei asistenţe militare pentru restabilirea ordinei au primit răspunsuri negative; întrucât a fost adresată o cerere de trimitere a unei forţe de ordine internaţionale, iar această cerere este analizată, în prezent, de către OSCE;

E.  întrucât Comisia Europeană a alocat 5 milioane de euro pentru sprijin medical de urgenţă, ajutor umanitar, produse nealimentare, protecţie şi asistenţă psihologică pentru persoanele afectate de criză; întrucât această iniţiativă nu este comparabilă cu apelul-fulger (Flash Appeal) al ONU pentru un ajutor de urgenţă de 71 de milioane de dolari;

F.  întrucât UE ar trebui să-şi asume un rol mai important în ceea ce priveşte sprijinirea ţării; întrucât UE s-a angajat, în special prin Strategia sa privind Asia Centrală, să fie un partener al ţărilor din această regiune; întrucât, în momentul de faţă, este nevoie urgentă de un angajament internaţional mai important, iar reacţia UE va influenţa credibilitatea sa ca partener;

G. întrucât rezultatele referendumului care s-a desfăşurat, în condiţii destul de paşnice, la 27 iunie şi la care s-a înregistrat o înaltă rată de participare la vot au indicat că mai mult de 90% din votanţi sunt în favoarea unei noi constituţii care să echilibreze competenţele prezidenţiale şi parlamentare, a confirmării Rosei Otunbayeva în calitate de Preşedinte interimar până la 31 decembrie 2011 şi a dizolvării Curţii constituţionale; întrucât alegerile parlamentare sunt planificate pentru 10 octombrie 2010;

H. întrucât UE este clar interesată ca Kârgâzstan să fie un teritoriu paşnic, democratic şi prosper din punct de vedere economic; întrucât angajamentul Kârgâzstan de a respecta statul de drept, drepturile omului şi valorile democratice, precum şi cu privire la economia de piaţă, va promova securitatea şi stabilitatea în Asia Centrală;

I.    întrucât numeroase ţări din regiunea Asiei Centrale au suferit de pe urma sărăciei, relei guvernanţe, autoritarismului puternic şi a insuficienţei sau chiar a absenţei totale a căilor legale de exprimare a nemulţumirilor şi de acţiune în favoarea schimbărilor politice; întrucât, această situaţie poate crea condiţii propice pentru mişcări islamiste radicale clandestine;

J.   întrucât UE trebuie să îşi respecte, ori de câte ori este cu putinţă, angajamentul de a integra drepturile omului, democraţia şi statul de drept în acordurile sale cu state terţe şi de a promova reformele democratice prin intermediul unor politici coerente menite să îi consolideze credibilitatea în calitate de actor regional;

1.  îşi exprimă profunda îngrijorare cu privire la confruntările tragice şi violente care au izbucnit în sudul Kârgâzstanului şi prezintă condoleanţele sale familiilor tuturor victimelor;

2.  condamnă în mod ferm toate atacurile şi actele de violenţă şi invită guvernul interimar să realizeze, cu asistenţa actorilor internaţionali, o anchetă plauzibilă, imparţială şi independentă cu privire la evenimentele care au avut loc în vederea aducerii vinovaţilor în faţa justiţiei a clarificării acuzaţiilor de implicare a unor membri ai forţelor de securitate kârgâze;

3.  cere autorităţilor interimare să depună toate eforturile pentru a aduce situaţia la normal şi să creeze toate condiţiile necesare întoarcerii voluntare, sigure şi demne acasă a persoanelor refugiate şi deplasate în interiorul ţării; îndemnă autorităţile locale să adopte măsuri eficace de instaurare a unui climat de încredere şi să demareze un dialog veritabil cu toate grupurile etnice din sudul Kârgâzstanului în vederea dezvoltării unui proces de reconciliere credibil;

4.  subliniază că valorile la care aderă obligă Uniunea Europeană să reacţioneze la această suferinţă în mod comprehensiv, inclusiv prin alocarea unei sume mai mari decât cele 5 milioane de euro mobilizaţi până în prezent, sumă ce ar trebui să fie comensurabilă cu ajutorul umanitar de 71 de milioane de dolari din apelul-fulger al ONU;

5.  solicită, în acest context, Comisiei, să accelereze asistenţa umanitară în cooperare cu organizaţiile internaţionale şi să demareze programe pe termen scurt şi mediu de reconstrucţie a caselor distruse şi de înlocuire a bunurilor pierdute, precum şi proiecte de reabilitare în colaborare cu autorităţile kârgâze şi cu alţi donatori în vederea creării unor condiţii favorabile pentru întoarcerea persoanelor refugiate şi a persoanelor strămutate la nivel intern; atrage atenţia, în acest sens, asupra importanţei proiectelor de dezvoltare locală;

6.  îndeamnă Consiliul să preia iniţiativa organizării unei conferinţe a donatorilor internaţionali pentru Kârgâstan, în cadrul căreia să se abordeze problemele umanitare şi nevoile de bază ale Kârgâstanului şi să se acorde sprijinul necesar dezvoltării sustenabile a acestei ţări;

7.  subliniază că sprijinul umanitar, menit să răspundă nevoilor imediate, trebuie însoţit de eforturi de stabilizare a situaţiei şi de reducere şi prevenire a riscului important de noi violenţe, care reprezintă o ameninţare la adresa păcii şi securităţii şi în alte părţi ale Văii Ferghana, care ţine în acelaşi timp de Uzbekistan, Kârgâstan şi Tadjikistan;

8.  solicită din nou ca în centrul politicii UE privind Asia Centrală să fie plasată dimensiunea securităţii, definită în sens larg; indică faptul că, în regiunea de sud a Kârgâstanului, acest lucru implică, inter alia, asistenţa pentru garantarea securităţii interne a populaţiilor care aparţin tuturor celorlalte grupuri etnice;

9.  invită IR/VP şi statele membre să sprijine şi să contribuie în mod activ la desfăşurarea rapidă a unei misiunii de forţe de ordine a OSCE în scopul prevenirii răbufnirii unor noi violenţe, al stabilizării situaţiei din oraşele afectate de conflicte, al protejării victimelor şi a persoanelor celor mai vulnerabile, precum şi în scopul facilitării întoarcerii persoanelor refugiate şi a celor strămutate în interiorul ţării;

10. ia act de condiţiile paşnice de desfăşurarea a referendumului constituţional din 27 mai, precum şi de rezultatul acestuia, care creează premisele restaurării unei ordini constituţionale; cere Consiliului şi Comisiei să găsească modalităţi de a asista guvernul interimar al Kârgâstanului şi de a ajuta autorităţile să avanseze pe calea reformelor democratice şi a consolidării statului de drept, să combată discriminarea în viaţa publică, să asigure accesul la proceduri juridice credibile şi să îmbunătăţească viaţa oamenilor prin dezvoltare naţională şi acordarea unui statut cetăţenesc superior, în cooperare cu toate părţile interesate şi cu societatea civilă kârgâză;

11. solicită utilizarea pe scară largă a Instrumentului de stabilitate şi solicită Comisiei să pregătească propuneri de realocare de fonduri prin intermediul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, cu scopul de a garanta faptul că reacţia UE pe termen scurt şi pe termen mediu la noua situaţie din Kârgâzstan poate avea o amploare adecvată;

12. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la relatările referitoare la arestarea în Kârgâstan a unor apărători ai drepturilor omului şi invită autorităţile kârgâze să ia toate măsurile necesare pentru a garanta posibilitatea apărătorilor drepturilor omului de a-şi desfăşura fără oprelişti munca de promovare şi de protecţie a drepturilor omului;

13. atrage atenţia asupra faptului că evenimentele din Kârgâzstan influenţează şi sunt influenţate de evenimentele regionale şi internaţionale; este convins că, într-o anumită măsură, interesele Rusiei, ale Statelor Unite şi ale celorlalte mari puteri ar trebui să coincidă, în special în ceea ce priveşte Afganistanul şi intensificarea radicalismului islamic în regiune, inclusiv în Kârgâzstan; consideră că acest lucru ar trebui să permită limitarea concurenţei geopolitice şi căutarea de sinergii; consideră că succesul acestor demersuri ar avea efecte pozitive mai ample asupra relaţiilor internaţionale şi a securităţii internaţionale; prin urmare, solicită guvernului provizoriu din Kârgâzstan şi tuturor actorilor implicaţi să participe la asigurarea unei rute fără obstacole pentru aprovizionarea trupelor NATO şi a celorlalte trupe internaţionale aflate în misiune în Afganistan;

14. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Vicepreşedintei Comisiei/ Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, Consiliului, Comisiei şi OSCE.