Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0486/2010Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0486/2010

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a Jordán-folyó helyzetéről, különös tekintettel a folyó alsó szakaszára

1.9.2010

a B7‑0452/2010. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda a PPE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0484/2010

Eljárás : 2010/2775(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0486/2010
Előterjesztett szövegek :
B7-0486/2010
Elfogadott szövegek :

B7‑0426/2010

Az Európai Parlament állásfoglalása a Jordán-folyó helyzetéről, különös tekintettel a folyó alsó szakaszára

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Közel-Keletről szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel az Izrael Állam és a Jordán Hásimita Királyság között megkötött 1994-es békeszerződésre,

–   tekintettel a földközi-tengeri térséggel foglalkozó, 2008. július 13-i párizsi csúcstalálkozó együttes nyilatkozatára,

–   tekintettel az Euromediterrán Parlamenti Közgyűlés energiával, környezetvédelemmel és vízgazdálkodással foglalkozó ad hoc bizottságának a Jordán-völgyben kialakult helyzettel kapcsolatos, 2010. március 14-i ajánlására,

–   tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a Jordán-folyó és különösen annak alsó szakasza egyetemes jelentőségű kultúrtáj, amely nagy történelmi, szimbolikus, vallási, környezeti, mezőgazdasági és gazdasági jelentőséggel bír a Közel-Keleten és azon túl is,

B.  mivel a Jordán-folyót tönkretette a túlzott vízkivonás, a szennyezés és a regionális szemléletű irányítás hiánya; mivel becslések szerint Izrael, Jordánia és Szíria a folyó édesvízhozamának mintegy 98%-át eltereli, melynek következtében a biodiverzitás 50%-ban odaveszett,

C. mivel a legveszélyesebb szennyezők eltávolítását célzó új szennyvíztisztító telepek megépítése jelentős eredmény; mivel 2011 végére a folyó valószínűleg hosszú szakaszokon kiszárad, amennyiben a telepek működtetésével párhuzamosan nem engednek édesvizet a Jordán-folyó alsó szakaszába,

D. mivel a Jordán-folyó rehabilitációja, különös tekintettel a folyó alsó szakaszának vidékére, alapvető jelentőséggel bír az izraeli, jordániai és palesztin helyi közösségek számára, amelyek ugyanazokkal a kihívásokkal néznek szembe a vízgazdálkodás terén, valamint hatalmas előnyökkel jár a gazdaság és a bizalomépítés szempontjából; mivel a kormányok és az érintett helyi közösségek közötti aktív együttműködés jelentős mértékben hozzájárulna a regionális béke megteremtésére irányuló erőfeszítésekhez,

E.  mivel a Jordán-folyó alsó szakaszán tapasztalható környezetvédelmi kihívások enyhítésére irányuló erőfeszítésekhez uniós források is hozzájárultak,

1.  felhívja a figyelmet a Jordán-folyó és különösen annak alsó szakasza pusztulására, és mély aggodalmának ad hangot a helyzet alakulásával kapcsolatban;

2.  felszólítja az érintett országok hatóságait, hogy működjenek együtt a Jordán-folyó rehabilitációja érdekében, olyan politikák kidolgozásán és megvalósításán keresztül, melyek kézzel fogható eredmények elérését célozzák a háztartási és a mezőgazdasági vízigény-gazdálkodás, a vízvédelem, valamint a települési, a mezőgazdasági és az ipari szennyvíz kezelése terén, továbbá annak biztosítására, hogy kellő mennyiségű édesvíz folyjon a Jordán-folyó alsó szakaszába;

3.  üdvözli a vízgazdálkodás terén a Jordán-folyó alsó szakaszán hasonló kihívásokkal küszködő izraeli, jordániai és palesztin helyi közösségek közötti együttműködést; felszólítja Izraelt és Jordániát, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben a békeszerződésükben a Jordán-folyó rehabilitációjával kapcsolatban tett kötelezettségvállalásokat;

4.  üdvözli az Izraeli Környezetvédelmi Minisztériumnak a Jordán-folyó alsó szakaszára vonatkozó általános tájfejlesztési terv kidolgozására irányuló kezdeményezését; sürgeti a jordán kormányt és a Palesztin Hatóságot, hogy tegyenek hasonló kezdeményezéseket a saját területüket átszelő folyószakaszok rehabilitációjára vonatkozó általános tervek elfogadása céljából; megjegyzi, hogy az ilyen általános tervek egy, a Jordán-folyó alsó szakasza egész területének rehabilitációjára és védelmére vonatkozó, átfogó regionális terv alapjaiul szolgálhatnak;

5.  üdvözli, hogy a Jordán-folyó alsó szakaszának területén, különösen Izraelben fejlett vízgazdálkodási módszereket és technológiákat alkalmaznak, és ösztönzi e módszerek és technológiák átadását a régió valamennyi országának; felszólítja a nemzetközi közösséget – ideértve az Európai Uniót – az e területen megvalósuló projektek számára nyújtott további pénzügyi és technikai támogatások biztosítására irányuló erőfeszítések elmélyítésére;

6.  felszólítja a Tanácsot, a Bizottságot és az EU tagállamait, hogy ösztönözzék és támogassák egy, a Jordán-folyó pusztulását orvosló átfogó terv kialakítását, valamint arra, hogy többek között az „Unió a Mediterrán Térségért” kezdeményezés keretében továbbra is biztosítsanak pénzügyi és technikai támogatást a folyó – és különösen annak alsó szakasza – rehabilitációjára;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a Kvartett közel-keleti megbízottjának, a Knesszetnek és az izraeli kormánynak, Jordánia parlamentjének és kormányának, Libanon parlamentjének és kormányának, a Palesztin Hatóság elnökének, a Palesztin Törvényhozó Tanácsnak, valamint Szíria parlamentjének és kormányának.