Propunere de rezoluţie - B7-0486/2010Propunere de rezoluţie
B7-0486/2010

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la situația râului Iordan, în special a zonei Iordanului inferior

1.9.2010

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B7-0452/2010
în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0484/2010

Procedură : 2010/2775(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0486/2010
Texte depuse :
B7-0486/2010
Texte adoptate :

B7‑0486/2010

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația râului Iordan, în special a zonei Iordanului inferior

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Orientul Mijlociu,

–   având în vedere Tratatul de Pace din 1994 încheiat între Statul Israel și Regatul Hașemit al Iordaniei,

–   având în vedere Declarația comună a reuniunii la nivel înalt privind Mediterana, desfășurată la 13 iulie 2008 la Paris,

–   având în vedere Recomandarea din 14 martie 2010 a Comitetului ad hoc privind energia, mediul și apa al Adunării Parlamentare Euro-Mediteraneene referitoare la situația din Valea Iordanului,

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât râul Iordan și, în special, Iordanul inferior, reprezintă în Orientul Mijlociu și nu numai un peisaj cultural cu semnificație universală și extrem de important din punct de vedere istoric, simbolic, religios, ecologic, agricol și economic;

B.  întrucât Iordanul a fost distrus în urma exploatării excesive, a poluării și a lipsei de gestionare la nivel regional; întrucât circa 98% din resursele de apă dulce ale râului au fost deviate de către Israel, Iordania și Siria, aceasta ducând la pierderea a 50% din biodiversitate;

C. întrucât construcția unor noi stații de tratare a apelor uzate având ca obiectiv eliminarea poluanților periculoși reprezintă o realizare importantă; întrucât, dacă aducțiunea unor resurse de apă dulce către Iordanul inferior nu coincide cu funcționarea acestor stații, porțiuni mari ale râului ar putea să sece până la sfârșitul lui 2011;

D. întrucât reabilitarea râului Iordan și, în special, a zonei Iordanului inferior, este de cea mai mare importanță pentru comunitățile locale israeliene, iordaniene și palestiniene, care se confruntă cu aceleași provocări legate de apă, oferind avantaje imense în domeniul economic și în privința consolidării încrederii; întrucât o cooperare activă între guvernele și comunitățile locale în cauză poate reprezenta o contribuție majoră la eforturile de pace în regiune;

E.  întrucât finanțarea din partea UE contribuie la eforturile de reducere a problemelor de mediu existente în zona Iordanului inferior,

1.  atrage atenția asupra distrugerii râului Iordan și a zonei Iordanului inferior în special și își exprimă îngrijorarea cu privire la această situație;

2.  solicită autorităților din țările în cauză să coopereze și să reabiliteze râul Iordan, elaborând și implementând politici axate pe obținerea de rezultate tangibile în gestionarea cererii de apă pentru gospodării și agricultură, în conservarea resurselor de apă și în gestionarea apelor uzate și a efluenților agricoli și industriali, precum și să garanteze că Iordanul inferior este alimentat cu o cantitate suficientă de apă dulce;

3.  salută cooperarea dintre comunitățile locale israeliene, iordaniene și palestiniene care se confruntă cu aceleași provocări legate de apă în zona Iordanului inferior; invită Israelul și Iordania să își onoreze pe deplin angajamentele asumate prin Tratatul de Pace cu privire la reabilitarea râului Iordan;

4.  salută inițiativa Ministerului Mediului din Israel de a elabora un plan de referință pentru dezvoltarea teritoriului în zona Iordanului inferior; îndeamnă Guvernul Iordaniei și Autoritatea Palestiniană să lanseze inițiative similare în vederea adoptării de planuri de referință pentru reabilitarea de secțiuni ale râului care curg pe teritoriul lor respectiv; remarcă faptul că aceste planuri de referință ar putea reprezenta o bază pentru un plan regional general de reabilitare și de protejare a zonei Iordanului inferior;

5.  salută aplicarea unor metode și tehnologii avansate de gospodărire a apelor în zona Iordanului inferior, în special în Israel, și încurajează transferarea acestor metode și tehnologii către toate țările din regiune; solicită comunității internaționale, inclusiv Uniunii Europene, să își intensifice eforturile vizând asigurarea unui sprijin financiar și tehnic suplimentar pentru proiectele din acest domeniu;

6.  invită Consiliul, Comisia și statele membre ale UE să încurajeze și să sprijine un plan general vizând rectificarea situației critice a râului Iordan și furnizarea în continuare de sprijin tehnic și financiar pentru reabilitarea Iordanului, în special a zonei Iordanului inferior, și în cadrul Uniunii pentru Mediterana;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, reprezentantului Cvartetului în Orientul Mijlociu, Knessetului și guvernului israelian, parlamentului și guvernului Iordaniei, parlamentului și guvernului Libanului, Președintelui Autorității Naționale Palestiniene, Consiliului Legislativ Palestinian și guvernului și parlamentului Siriei.