Postopek : 2010/2775(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0486/2010

Predložena besedila :

B7-0486/2010

Razprave :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Glasovanja :

PV 09/09/2010 - 5.4

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0314

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 120kWORD 68k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0484/2010
1.9.2010
PE446.566v01-00
 
B7-0486/2010

k vprašanju za ustni odgovor B7‑0452/2010

v skladu s členom 115(5) poslovnika


o razmerah na reki Jordan s posebnim poudarkom na območju njenega spodnjega toka


Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides), Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah na reki Jordan s posebnim poudarkom na območju njenega spodnjega toka  
B7‑0486/2010

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju prejšnjih resolucij o Bližnjem vzhodu,

–   ob upoštevanju mirovnega sporazuma iz leta 1994 med državo Izrael in Hašemitsko kraljevino Jordanijo,

–   ob upoštevanju skupne izjave pariškega vrha za Sredozemlje z dne 13. julija 2008,

–   ob upoštevanju priporočila z dne 14. marca 2010 o razmerah v Jordanski dolini, ki ga je oblikoval začasni odbor za energijo, okolje in vodo Evro-sredozemske parlamentarne skupščine,

–   ob upoštevanju členov 115(5) in 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je reka Jordan, zlasti njen spodnji tok, kulturna krajina univerzalne vrednosti z velikim zgodovinskim, simboličnim, verskim, okoljskim, kmetijskim in gospodarskim pomenom na Bližnjem vzhodu in širše,

B.  ker je bila reka Jordan opustošena zaradi prekomernega izkoriščanja, onesnaževanja in pomanjkljivega regionalnega upravljanja; ker so Izrael, Jordanija in Sirija preusmerile približno 98 % sladkovodnih virov te reke, kar je povzročilo 50-odstotno izgubo biotske raznovrstnosti,

C. ker je izgradnja novih čistilnih naprav za odstranjevanje najnevarnejših onesnaževal iz vode zelo pomemben dosežek; ker bodo do konca leta 2011 dolgi odseki reke Jordan verjetno popolnoma izsušeni, če se v spodnji tok reke ne usmerijo sladkovodni viri, kar bi moralo sovpadati z delovanjem teh naprav,

D. ker je sanacija reke Jordan, zlasti območja njenega spodnjega toka, bistvena za izraelske, jordanske in palestinske lokalne skupnosti, ki se soočajo z enakimi izzivi glede oskrbe z vodo, poleg tega pa prinaša izjemne koristi za gospodarstvo in ustvarjanje zaupanja; ker dejavno sodelovanje med zadevnimi vladami in lokalnimi skupnostmi lahko pomembno prispeva k prizadevanju za mir v regiji,

E.  ker je Evropska unija s finančnimi sredstvi podprla poskuse ublažitve okoljskih izzivov, s katerimi se sooča območje ob spodnjem toku reke Jordan,

1.  opozarja na uničenje reke Jordan, zlasti njenega spodnjega toka, in glede tega izraža resno zaskrbljenost;

2.  poziva organe zadevnih držav, naj sodelujejo in sanirajo reko Jordan s pripravo in izvajanjem politik, osredotočenih na oprijemljive rezultate upravljanja povpraševanja gospodinjstev in kmetijstva po vodi, ohranjanja vode, upravljanja odplak ter kmetijskih in industrijskih iztokov, prav tako naj zagotovijo, da bo v spodnji tok reke pritekala ustrezna količina sladke vode;

3.  pozdravlja sodelovanje med izraelskimi, jordanskimi in palestinskimi lokalnimi skupnostmi, ki se soočajo z enakimi izzivi na območju spodnjega toka reke Jordan; poziva Izrael in Jordanijo, naj v celoti spoštujeta zaveze iz mirovnega sporazuma o sanaciji reke Jordan;

4.  pozdravlja pobudo izraelskega ministrstva za okolje, da se pripravi glavni načrt za krajinski razvoj na območju spodnjega toka reke Jordan; poziva jordansko vlado in palestinsko upravo, naj oblikujeta podobni pobudi s ciljem sprejetja glavnih načrtov za sanacijo odsekov reke, ki prečkajo njuni ozemlji; ugotavlja, da bi takšni glavni načrti lahko postali temelj za celovit regionalni načrt za sanacijo in zaščito območja spodnjega toka reke Jordan;

5.  pozdravlja uporabo naprednih metod in tehnologij gospodarjenja z vodo v spodnjem toku reke Jordan, zlasti v Izraelu, ter spodbuja prenos teh metod in tehnologij v vse države v regiji; poziva mednarodno skupnost, tudi Evropsko unijo, naj okrepi prizadevanje, usmerjeno v zagotavljanje nadaljnje finančne in tehnične podpore za projekte na tem področju;

6.  poziva Svet, Komisijo in države članice EU, naj spodbujajo in podprejo celovit načrt za odpravljanje uničenja reke Jordan ter naj še naprej zagotavljajo finančno in tehnično pomoč za sanacijo te reke, zlasti njenega spodnjega toka, tudi v okviru Unije za Sredozemlje;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visoki predstavnici EU za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, odposlancu četverice na Bližnjem vzhodu, knesetu in izraelski vladi, parlamentu in vladi Jordanije, parlamentu in vladi Libanona, predsedniku palestinske nacionalne uprave, palestinskemu zakonodajnemu svetu ter parlamentu in vladi Sirije.

 

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov