Διαδικασία : 2010/2775(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0487/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0487/2010

Συζήτηση :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Ψηφοφορία :

PV 09/09/2010 - 5.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0314

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 144kWORD 79k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0484/2010
1.9.2010
PE446.567v01-00
 
B7-0487/2010

εν συνεχεία της προφορικής ερώτησης αριθ. B7‑0452/2010

σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος (5) του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στον Ιορδάνη Ποταμό με ειδική αναφορά στο κατώτερο τμήμα του


Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στον Ιορδάνη Ποταμό με ειδική αναφορά στο κατώτερο τμήμα του   
B7‑0487/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Μέση Ανατολή,

–   έχοντας υπόψη την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του Κράτους του Ισραήλ και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας του 1994,

–   έχοντας υπόψη την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης σχετικά με τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας του 1995 (Συμφωνία Όσλο ΙΙ) και συγκεκριμένα τα άρθρα 12 και 40 του Παραρτήματος ΙΙΙ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα 387 της Γερουσίας των ΗΠΑ, στο οποίο εκφράζεται η άποψη της Γερουσίας όσον αφορά την υποβάθμιση του Ιορδάνη Ποταμού και της Νεκράς Θάλασσας και επικροτείται η συνεργασία μεταξύ του παλαιστινιακού, του ισραηλινού και του ιορδανικού λαού της 16ης Νοεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Συνόδου Κορυφής των Παρισίων για τη Μεσόγειο της 13ης Ιουλίου 2008,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της 14ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την κατάσταση στην κοιλάδα του Ιορδάνη της επιτροπής ad hoc για την ενέργεια, το περιβάλλον και τα ύδατα της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος (5) και 110, παράγραφος (2) του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ιορδάνης Ποταμός, και ειδικότερα το κατώτερο τμήμα του, αποτελεί πολιτιστικό τοπίο οικουμενικής σημασίας με μεγάλη ιστορική, συμβολική, θρησκευτική, περιβαλλοντική, γεωργική και οικονομική σημασία στη Μέση Ανατολή και πέρα από αυτή,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακή διαχείριση έχει προκαλέσει σοβαρή ρύπανση του Ιορδάνη Ποταμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με υπολογισμούς, το 98% των 1,3 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικών, γλυκών υδάτων που ρέουν ετησίως στο κατώτερο τμήμα του Ιορδάνη Ποταμού έχουν εκτραπεί, προκειμένου να καλυφθούν η εγχώρια και η γεωργική ζήτηση σε νερό· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό που σήμερα έχει μείνει να επιπλέει στο κατώτερο τμήμα του Ιορδάνη Ποταμού είναι μη επεξεργασμένα αποχετευτικά λύματα, απορροές ιχθυοκαλλιεργειών, αλμυρά νερά, και γεωργικές απορροές,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο κατώτερο τμήμα του Ιορδάνη Ποταμού έχει παρατηρηθεί απώλεια της βιοποικιλότητας κατά 50%, λόγω της εκτροπής των πόρων γλυκού νερού και της ρίψης μολυσμένων απορροών στο ρεύμα του,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα κέντρα επεξεργασίας λυμάτων που αποσκοπούν στην απομάκρυνση των μολυσμένων απορροών που ρέουν σήμερα στο κατώτερο τμήμα του Ιορδάνη Ποταμού, προβλέπεται να αρχίσουν να λειτουργούν στα τέλη του 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν δεν κατανεμηθούν στο κατώτερο τμήμα του Ιορδάνη Ποταμού πόροι γλυκού νερού, ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας αυτών των κέντρων, είναι πιθανό να αποξηραθούν μεγάλα τμήματα του ποταμού μέχρι τα τέλη του 2011,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται τουλάχιστον 400-600 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως για την αποκατάσταση του κατώτερου τμήματος του Ιορδάνη Ποταμού,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νεκρά Θάλασσα διαθέτει ένα παγκοσμίως μοναδικό οικοσύστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ιορδάνης Ποταμός είναι ο μεγαλύτερος παραπόταμος της Νεκράς Θάλασσας και ότι το δραματικά μειωμένο ρεύμα του κατώτερου τμήματος του Ιορδάνη Ποταμού ήταν η κύρια αιτία της συνεχούς μείωσης της στάθμης των υδάτων της Νεκράς Θάλασσας και της μείωσης κατά 1/3 της στάθμης της Νεκράς Θάλασσας σε λιγότερο από 50 έτη,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της προσέγγισης της μεταφοράς υδάτων μεταξύ Ερυθράς και Νεκράς Θάλασσας, προτείνεται η κατασκευή καναλιού που θα εκτείνεται από την Ερυθρά έως τη Νεκρά Θάλασσα, θα συμβάλει στην αποκατάσταση της Νεκράς Θάλασσας και θα εφοδιάζει τους κατοίκους του Ισραήλ, της Ιορδανίας και της Παλαιστίνης με ηλεκτρική ενέργεια και πόσιμο νερό· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο αυτό ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στα μοναδικά φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παγκόσμια Τράπεζα εργάζεται σήμερα επί σχετικής μελέτης σκοπιμότητας καθώς και επί σχετικής περιβαλλοντικής και κοινωνικής αξιολόγησης,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του Κράτους του Ισραήλ και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας αμφότερα τα μέρη απέδωσαν μεγάλη σημασία στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής της κοιλάδας του Ιορδάνη και συμφώνησαν να συνεργαστούν κατά μήκος των κοινών συνόρων με στόχο την οικολογική αποκατάσταση του Ιορδάνη Ποταμού και την περιβαλλοντική προστασία των υδάτινων πόρων τόσο του ποταμού όσο και της Νεκράς Θάλασσας,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του Κράτους του Ισραήλ και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, οι Παλαιστίνιοι έχουν αποκλειστεί από μια ισραηλινή ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργηθεί στη Δυτική Όχθη κατά μήκος του κατώτερου τμήματος του Ιορδάνη Ποταμού, η οποία τελεί επί του παρόντος υπό την παράνομη κατοχή ισραηλινών εποίκων που καλλιεργούν το έδαφος με νερό το οποίο έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν οι Παλαιστίνιοι,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες διάσωσης του κατώτερου τμήματος του Ιορδάνη Ποταμού οδήγησαν σε συνεργασία μεταξύ των νόμιμων ισραηλινών, ιορδανικών και παλαιστινιακών κοινοτήτων που αντιμετωπίζουν παρεμφερείς προκλήσεις όσον αφορά τα ύδατα, σε διαφορετικούς βαθμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων, των τοπικών κοινοτήτων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις ενδιαφερόμενες χώρες και κατεχόμενα εδάφη ενδέχεται να αποτελέσουν μείζονα συμβολή στις περιφερειακές ειρηνευτικές προσπάθειες,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παλαιστινιακός πληθυσμός στη Δυτική Όχθη αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις νερού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαρκείς υδάτινοι πόροι συνιστούν μία από τις βασικές προϋποθέσεις για ένα μελλοντικό βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος καθώς και σημαντική πτυχή της ασφάλειας του κράτους του Ισραήλ,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις της ΕΕ έχουν συμβάλει και εξακολουθούν να συμβάλλουν στις προσπάθειες μετριασμού των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή του κατώτερου τμήματος του Ιορδάνη Ποταμού,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Οκτωβρίου 2008 κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης "Νερό για την Ειρήνη, Ειρήνη για το Νερό", που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι της Γαλλίας, ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας Ζακ Σιράκ ζήτησε τη θέσπιση Πρωτοβουλίας της Λεκάνης του Ιορδάνη Ποταμού που να περιλαμβάνει όλες τις παραποτάμιες χώρες και ότι, κατά τη διάρκεια της ίδιας διάσκεψης ο παλαιστίνιος Πρωθυπουργός Salam Fayyad εξέφρασε επιδοκιμασία για την έκκληση του Προέδρου Σιράκ για Πρωτοβουλία σε ολόκληρη τη Λεκάνη που να περιλαμβάνει όλες τις παραποτάμιες χώρες ως μοναδική λύση,

1.  εφιστά την προσοχή στην υποβάθμιση του Ιορδάνη Ποταμού και ειδικότερα του κατώτερου τμήματός του, και εκφράζει τις σοβαρές του ανησυχίες εν προκειμένω·

2.  καλεί τις παραποτάμιες χώρες να αποκαταστήσουν τον Ιορδάνη Ποταμό, χαράζοντας και εφαρμόζοντας πολιτικές που να εστιάζουν σε απτά αποτελέσματα στη διαχείριση της εγχώριας και γεωργικής ζήτησης νερού, στη διατήρηση των υδάτων και στη διαχείριση των αποχετευτικών λυμάτων και των γεωργικών και βιομηχανικών απορροών καθώς και να εξασφαλίσουν ότι στον Ιορδάνη Ποταμό θα εισρέει επαρκής ποσότητα γλυκών υδάτων·

3.  καλεί τις κυβερνήσεις όλων των παραποτάμιων χωρών της λεκάνης του Ιορδάνη Ποταμού να εργαστούν σε πνεύμα συνεργασίας, ούτως ώστε να διασωθεί το κατώτερο τμήμα του Ιορδάνη Ποταμού και τις παροτρύνει να συστήσουν, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιτροπή της Λεκάνης του Ιορδάνη Ποταμού, η οποία θα είναι τριμερές φόρουμ συνεργασίας ανοικτό σε άλλες παραποτάμιες χώρες, οι οποίες σήμερα είναι όλες συμβαλλόμενα μέρη της Ένωσης για τη Μεσόγειο·

4.  καλεί το Ισραήλ και την Ιορδανία να ανταποκριθούν πλήρως στις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στην ειρηνευτική συμφωνία τους, όσον αφορά τόσο την αποκατάσταση του Ιορδάνη Ποταμού όσο και την προστασία των υδάτινων πόρων του ποταμού και της Νεκράς Θάλασσας·

5.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρωτοβουλία του ισραηλινού Υπουργείου Περιβάλλοντος για κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του τοπίου στην περιοχή του κατώτερου τμήματος του Ιορδάνη Ποταμού· ζητεί από την ιορδανική κυβέρνηση και την Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες με στόχο την έγκριση στρατηγικών σχεδίων για την αποκατάσταση τμημάτων του ποταμού που διέρχονται τα αντίστοιχα εδάφη τους, υπό την προϋπόθεση ότι το Ισραήλ θα επιτρέψει στην Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή να έχει πρόσβαση στο κατώτερο τμήμα του Ιορδάνη Ποταμού σύμφωνα με τις συναφείς αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο· σημειώνει ότι αυτά τα στρατηγικά σχέδια θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση ενός ολοκληρωμένου περιφερειακού σχεδίου αποκατάστασης και προστασίας της περιοχής του κατώτερου τμήματος του Ιορδάνη Ποταμού· και σημειώνει ότι η Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή σχεδιάζει τη δημιουργία καναλιού του Δυτικού Γκορ, που προβλέφθηκε στο Σχέδιο Johnston του 1955 για την άρδευση των παλαιστινιακών παραποτάμιων περιοχών της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης·

6.  υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο της προσέγγισης της μεταφοράς υδάτων μεταξύ Ερυθράς και Νεκράς Θάλασσας δεν αντιμετωπίζεται η υποβάθμιση του Ιορδάνη Ποταμού·

7.  σημειώνει ότι οποιαδήποτε βιώσιμη λύση για την αποκατάσταση και προστασία του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του κατώτερου τμήματος του Ιορδάνη Ποταμού πρέπει να βασίζεται σε προσέγγιση ολοκληρωμένης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών, περιβαλλοντικών, ενεργειακών και τουριστικών σχεδίων·

8.  χαιρετίζει την εφαρμογή ολοένα και περισσότερων προηγμένων μεθόδων και τεχνολογιών διαχείρισης των υδάτων στην περιοχή του κατώτερου τμήματος του Ιορδάνη Ποταμού, ιδίως στο Ισραήλ και ενθαρρύνει τη μεταφορά αυτών των μεθόδων και τεχνολογιών σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Παλαιστινιακής Εθνικής Αρχής· ζητεί από τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εντείνει τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην παροχή περαιτέρω οικονομικής και τεχνικής στήριξης σε σχέδια σε αυτόν τον τομέα·

9.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην κατάσταση του Ιορδάνη Ποταμού στις διμερείς και πολυμερείς τους σχέσεις με τις παραποτάμιες χώρες και να συνεχίσουν να καταβάλλουν διπλωματικές προσπάθειες και να παρέχουν οικονομική και τεχνική στήριξη με στόχο την αποκατάσταση της παλαιστινιακής κατοχής των παραποτάμιων περιοχών στη Δυτική Όχθη και την αποκατάσταση του ποταμού και ειδικότερα του κατώτερου τμήματός του, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Ένωση για τη Μεσόγειο"·

10. εκφράζει επιδοκιμασία για τη συνεργασία μεταξύ των ισραηλινών, ιορδανικών και παλαιστινιακών τοπικών κοινοτήτων που αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις όσον αφορά τα ύδατα στην περιοχή του κατώτερου τμήματος του Ιορδάνη Ποταμού και τονίζει για άλλη μια φορά τη σημασία της οικοδόμησης εμπιστοσύνης μέσω της επίτευξης δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή· εκφράζει επίσης επιδοκιμασία για τον ενεργό ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης "Friends of the Earth Middle East" στις προσπάθειες που αποσκοπούν στη διάσωση του Ιορδάνη Ποταμού και ζητεί από τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συνεχίσει να στηρίζει τις δραστηριότητές τους·

11. τονίζει εκ νέου ότι το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων και ιδίως μιας δίκαιης κατανομής των υδάτων που να σέβεται εξίσου την ανάγκη όλων των ανθρώπων που κατοικούν στην περιοχή, έχει εξαιρετική σημασία για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και υπογραμμίζει την ανάγκη ολοκληρωμένης στρατηγικής για τις βασικές προκλήσεις όσον αφορά τα ύδατα στην περιοχή·

12. παροτρύνει το Ισραήλ να εξασφαλίσει, και μέσω της μείωσης των διοικητικών περιορισμών, μεγαλύτερη πρόσβαση στους υδάτινους πόρους για τους Παλαιστίνιους που κατοικούν στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το δικαίωμά τους που απορρέει από τη συμφωνία Όσλο ΙΙ και το διεθνές δίκαιο και να διευκολύνει τη χρήση βελτιωμένων μεθόδων και τεχνολογιών διαχείρισης των υδάτων, μεταξύ άλλων και στον τομέα της επεξεργασίας των λυμάτων, στην περιοχή·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Απεσταλμένο του Κουαρτέτου στη Μέση Ανατολή, στην Κνεσέτ και την ισραηλινή κυβέρνηση, στο Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Ιορδανίας, στο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση του Λιβάνου, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Εθνικής Αρχής, στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο και στο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Συρίας.

 

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου