Διαδικασία : 2010/2775(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0488/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0488/2010

Συζήτηση :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Ψηφοφορία :

PV 09/09/2010 - 5.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0314

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 134kWORD 68k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0484/2010
1.9.2010
PE446.568v01-00
 
B7-0488/10

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7‑0452/2010

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στον ποταμό Ιορδάνη


Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Graham Watson εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στον ποταμό Ιορδάνη  
B7‑0488/10

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Μέση Ανατολή,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη Ειρήνης μεταξύ του κράτους του Ισραήλ και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας του 1994,

–   έχοντας υπόψη την ισραηλοπαλαιστινιακή ενδιάμεση συμφωνία για τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας του 1995 (Συμφωνία Όσλο ΙΙ), και ιδίως τα άρθρα 12 και 40 του παραρτήματος ΙΙΙ αυτής,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα αριθ. 387, της 16ης Νοεμβρίου 2007, της Γερουσίας των Ηνωμένων Εθνών, στην οποία εκφράζεται η άποψη της Γερουσίας σχετικά με την υποβάθμιση του Ιορδάνη ποταμού και της Νεκράς Θάλασσας και χαιρετίζεται η συνεργασία μεταξύ των λαών του Ισραήλ, της Ιορδανίας και της Παλαιστινιακής Αρχής,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Συνόδου Κορυφής των Παρισίων για τη Μεσόγειο της 13ης Ιουλίου 2008

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της ad hoc επιτροπής ενέργειας, περιβάλλοντος και ύδατος της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, της 14ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την κατάσταση στην Κοιλάδα του Ιορδάνη,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ποταμός Ιορδάνης και ιδίως ο Κάτω Ιορδάνης, αποτελεί πολιτισμικό τοπίο οικουμενικής σημασίας με μεγάλη ιστορική, συμβολική, θρησκευτική,, περιβαλλοντική, γεωργική και οικονομική σπουδαιότητα στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακοδιαχείριση και η έλλειψη ελέγχων έχουν οδηγήσει σε σοβαρή ρύπανση στον ποταμό Ιορδάνη· ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις το 98% της ετήσιας φυσικής ροής γλυκού νερού του Κάτω Ιορδάνη, που ανέρχεται σε 1,3 δισεκ. κυβικά μέτρα, εκτρέπεται για την ικανοποίηση της οικιακής και γεωργικής ζήτησης· εκτιμώντας ότι η μόνη ροή που απομένει αυτή τη στιγμή στον Κάτω Ιορδάνη είναι μη επεξεργασμένα λύματα, εκροές από ιχθυοκαλλιέργειες, αλμυρό νερό και εκροές από τη γεωργία,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Κάτω Ιορδάνης έχει υποστεί μείωση κατά 50% της βιοποικιλότητάς του λόγω της εκτροπής των πόρων γλυκού νερού και της απόρριψης μολυσμένων λυμάτων στη ροή του,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη του 2011 προγραμματίζεται να αρχίσει η λειτουργία νέων κέντρων επεξεργασίας λυμάτων, που έχουν στόχο να σταματήσει η εκροή μολυσμένων λυμάτων στον Ιορδάνη· εκτιμώντας ότι εάν δεν διατεθούν στον Κάτω Ιορδάνη πόροι γλυκού νερού ταυτόχρονα με τη λειτουργία των εν λόγω κέντρων, μεγάλα τμήματα του Κάτω Ιορδάνη αναμένεται να αποξηρανθούν έως το τέλος του 2011,

Ε.  εκτιμώντας ότι ετησίως απαιτούνται τουλάχιστον 400–600 εκατ. κυβικά μέτρα νερού για να αποκατασταθεί ο Κάτω Ιορδάνης,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νεκρά Θάλασσα αποτελεί ένα μοναδικό οικοσύστημα στον κόσμο· ότι ο Ιορδάνης ποταμός είναι ο βασικός υδατικός τροφοδότης της Νεκράς Θάλασσας και η δραματικά μειωμένη ροή ύδατος του Κάτω Ιορδάνη αποτελεί την πρωταρχική αιτία της συνεχούς πτώσης της στάθμης των υδάτων στη Νεκρά Θάλασσα και της μείωσης κατά το 1/3 της έκτασης της Νεκράς Θάλασσας μέσα σε λιγότερο από 50 χρόνια,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σχέδιο Μεταφοράς Ύδατος Ερυθράς Θάλασσας – Νεκράς Θάλασσας προτείνει να κατασκευασθεί μία διώρυγα η οποία θα ενώνει την Ερυθρά Θάλασσα με τη Νεκρά Θάλασσα, έτσι ώστε να βοηθηθεί η αποκατάσταση της Νεκράς Θάλασσας και να προσφερθεί ηλεκτρική ενέργεια και πόσιμο νερό σε Ισραηλινούς, Ιορδανούς και Παλαιστινίους· εκτιμώντας ότι το έργο αυτό ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες στα μοναδικά φυσικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παγκόσμια Τράπεζα εκπονεί μελέτη σκοπιμότητας και περιβαλλοντική και κοινωνική αξιολόγηση για το θέμα αυτό,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Συνθήκη Ειρήνης μεταξύ του κράτους του Ισραήλ και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και τα δύο μέρη προσδίδουν μεγάλη σημασία στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της κοιλάδας του Ιορδάνη και συμφωνούν να συνεργαστούν κατά μήκος των κοινών συνόρων για την οικολογική αποκατάσταση του ποταμού Ιορδάνη καθώς και για την περιβαλλοντικής προστασία των υδάτινων πόρων τόσο του Ιορδάνη όσο και της Νεκράς Θάλασσας,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες διάσωσης του Κάτω Ιορδάνη έχουν δημιουργήσει συνεργασία μεταξύ των τοπικών ισραηλινών, ιορδανικών και παλαιστινιακών κοινοτήτων οι οποίες αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις σχετικά με το νερό· εκτιμώντας ότι η ενεργητική συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, τοπικών κοινοτήτων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις εν λόγω χώρες και κατεχόμενα εδάφη μπορεί να αποτελέσει μείζονα συνεισφορά στις περιφερειακές ειρηνευτικές προσπάθειες,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παλαιστινιακός πληθυσμός της Δυτικής Όχθης αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις ύδατος· εκτιμώντας ότι οι επαρκείς υδάτινοι πόροι αποτελούν μία από τις βασικές προϋποθέσεις για ένα μελλοντικό βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος, καθώς και σημαντική πτυχή της ασφάλειας του κράτους του Ισραήλ,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει συμβάλλει στις προσπάθειες άμβλυνσης των περιβαλλοντικών προκλήσεων που παρουσιάζονται στην περιοχή του Κάτω Ιορδάνη,

1.  επισύρει την προσοχή και εκφράζει τις σοβαρές του ανησυχίες για την υποβάθμιση του ποταμού Ιορδάνη και ιδίως του Κάτω Ιορδάνη·

2.  καλεί τις παρόχθιες χώρες να αποκαταστήσουν τον ποταμό Ιορδάνη, επεξεργαζόμενες και εφαρμόζοντας πολιτικές που εστιάζονται σε ισορροπημένες, υγιείς και αειφόρες πρακτικές διαχείρισης των υδάτων με ιδιαίτερη έμφαση στην οικιακή και γεωργική ζήτηση ύδατος, την διατήρηση των υδάτινων πόρων και τη διαχείριση των αποχετευτικών, γεωργικών και βιομηχανικών απορροών, καθώς και προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι επαρκής ποσότητα γλυκού νερού ρέει στον Κάτω Ιορδάνη·

3.   καλεί τις κυβερνήσεις του Ισραήλ και της Ιορδανίας, καθώς και την Παλαιστινιακή Αρχή, να εργασθούν σε πνεύμα συνεργασίας προκειμένου να διασωθεί ο Κάτω Ιορδάνης και τις παροτρύνει να συγκροτήσουν, με υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια επιτροπή για τη Λεκάνη Απορροής του Ποταμού Ιορδάνη, η οποία θα αποτελεί ένα τριμερές φόρουμ συνεργασίας, ανοικτό σε άλλες παρόχθιες χώρες·

4.  καλεί το Ισραήλ και την Ιορδανία να τιμήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στην ειρηνευτική συμφωνία τους, όσον αφορά την αποκατάσταση του ποταμού Ιορδάνη καθώς και την προστασία των υδάτινων πόρων του Ιορδάνη και της Νεκράς Θάλασσας·

5.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία του ισραηλινού Υπουργείου Περιβάλλοντος για εκπόνηση ρυθμιστικού σχεδίου για τη χωροταξική ανάπτυξη της περιοχής του Κάτω Ιορδάνη· παροτρύνει την ιορδανική κυβέρνηση και την Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες με στόχο την έγκριση ρυθμιστικών σχεδίων για την αποκατάσταση των τμημάτων του Ιορδάνη που διέρχονται από την επικράτειά τους· παρατηρεί ότι παρόμοια ρυθμιστικά σχέδια θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για ένα συνολικό περιφερειακό σχέδιο για την αποκατάσταση και την προστασία της περιοχής του Κάτω Ιορδάνη·

6.  υπενθυμίζει ότι το σχέδιο μεταφοράς ύδατος Ερυθράς Θάλασσας – Νεκράς Θάλασσας δεν πρόκειται να αντιμετωπίζει την υποβάθμιση του ποταμού Ιορδάνη·

7.  παρατηρεί ότι οποιαδήποτε αειφόρος λύση για την αποκατάσταση και προστασία του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του Κάτω Ιορδάνη πρέπει να βασίζεται σε μια προσέγγιση ολοκληρωμένης ανάπτυξης που να περιλαμβάνει οικονομικά, περιβαλλοντικά, ενεργειακά και τουριστικά έργα·

8.  χαιρετίζει την εφαρμογή ολοένα και πιο προηγμένων μεθόδων και τεχνολογιών διαχείρισης υδάτινων πόρων στην περιοχή του Κάτω Ιορδάνη και ιδίως στο Ισραήλ, και ενθαρρύνει τη μεταφορά αυτών των μεθόδων και τεχνολογιών σε όλες τις χώρες της περιοχής· καλεί τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εντείνει τις προσπάθειες που αποβλέπουν στην παροχή περαιτέρω χρηματοδοτικής και τεχνικής υποστήριξης σε έργα σε αυτόν τον τομέα·

9.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και κράτη μέλη της ΕΕ να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην κατάσταση στον ποταμό Ιορδάνη κατά τις διμερείς και πολυμερείς σχέσεις τους με παρόχθιες χώρες και να συνεχίσουν την παροχή χρηματοδοτικής και τεχνικής στήριξης για την αποκατάσταση του ποταμού και ιδίως του Κάτω Ιορδάνη, επίσης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ένωσης για τη Μεσόγειο·

10. χαιρετίζει τη συνεργασία μεταξύ των ισραηλινών, ιορδανικών και παλαιστινιακών τοπικών κοινοτήτων που αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις σχετικά με το νερό στην περιοχή του Κάτω Ιορδάνη και τονίζει για μία ακόμη φορά τη σημασία της οικοδόμησης εμπιστοσύνης για την εξεύρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή· χαιρετίζει επίσης τον ενεργό ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων οι Φίλοι της Γης στη Μέση Ανατολή, σε προσπάθειες που αποβλέπουν στη διάσωση του ποταμού Ιορδάνη και καλεί τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συνεχίσει να υποστηρίζει τις δραστηριότητές τους·

11. τονίζει και πάλι ότι το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και ιδίως της δίκαιης κατανομής των υδάτων με ίσο σεβασμό της ανάγκης όλων των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή, έχει ύψιστη σημασία για τη βιώσιμη ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια συνολική στρατηγική στις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή σε σχέση με το νερό·

12. παροτρύνει το Ισραήλ να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση στους υδάτινους πόρους για τους Παλαιστινίους που ζουν στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με όσα δικαιούνται βάσει της Συμφωνίας Όσλο ΙΙ και του Διεθνούς Δικαίου, και παράλληλα να διευκολύνει τη χρήση βελτιωμένων μεθόδων και τεχνολογιών διαχείρισης υδάτινων πόρων στην περιοχή, μεταξύ άλλων όσον αφορά την επεξεργασία των αποβλήτων·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον απεσταλμένο της Τετράδας στη Μέση Ανατολή, στην Κνεσέτ και την ισραηλινή κυβέρνηση, στο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Ιορδανίας, στο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση του Λιβάνου, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Εθνικής Αρχής, στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, καθώς και στο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Συρίας.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου