Propunere de rezoluţie - B7-0488/2010Propunere de rezoluţie
B7-0488/2010

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la situaţia râului Iordan

1.9.2010

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B7-0452/2010
în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Graham Watson în numele Grupului ALDE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0484/2010

Procedură : 2010/2775(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0488/2010
Texte depuse :
B7-0488/2010
Texte adoptate :

B7‑0488/2010

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la situaţia râului Iordan

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluţiile sale anterioare privind Orientul Mijlociu,

–   având în vedere Tratatul de Pace din 1994 încheiat între Statul Israel şi Regatul Haşemit al Iordaniei,

–   având în vedere Acordul interimar israelo-palestinian din 1995 privind Cisiordania şi Fâşia Gaza (Acordul Oslo II), în special articolele 12 şi 40 din anexa III la acesta,

–   având în vedere Rezoluţia 387 a Senatului Statelor Unite din 16 noiembrie 2007 prin care acesta îşi exprimă poziţia cu privire la degradarea râului Iordan şi a Mării Moarte şi salută cooperarea dintre popoarele Israelului, Iordaniei şi Autorităţii Palestiniene,

–   având în vedere Declaraţia comună a summitului privind Mediterana, desfăşurat la 13 iulie 2008 la Paris,

–   având în vedere Recomandarea din 14 martie 2010 a Comitetului ad hoc privind energia, mediul şi apa al Adunării Parlamentare Euro-Mediteraneene referitoare la situaţia din Valea Iordanului,

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) şi articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât râul Iordan, în special Iordanul inferior, reprezintă în Orientul Mijlociu şi nu numai un peisaj cultural cu semnificaţie universală şi extrem de important din punct de vedere istoric, simbolic, religios, ecologic, agricol şi economic;

B.  întrucât gestionarea defectuoasă a condus la poluarea gravă a râului Iordan; întrucât se estimează că 98% din debitul anual al râului Iordan, care se ridică la 1,3 miliarde de metri cubi de apă dulce naturală, au fost deviate pentru a acoperi cererea de apă pentru gospodării şi agricultură; întrucât apa care mai curge în prezent în Iordanul inferior provine din canalizări netratate, scurgeri din iazuri de peşte, ape saline şi scurgeri agricole;

C. întrucât 50% din biodiversitatea râului Iordan a dispărut din cauza devierii resurselor de apă dulce şi din cauza deversării de efluenţi poluaţi în apele sale;

D. întrucât la sfârşitul lui 2011 ar trebui să înceapă să funcţioneze noi staţii de tratare a apelor uzate care au ca scop să elimine efluenţii poluaţi care se scurg în prezent în apele Iordanului inferior; întrucât, dacă aducţiunea unor resurse de apă dulce către Iordanul inferior nu coincide cu funcţionarea acestor staţii, porţiuni mari ale râului ar putea să sece până la sfârşitul lui 2011;

E.  întrucât pentru reabilitarea Iordanului inferior sunt necesare anual minimum 400-600 de milioane de metri cubi de apă;

F.  întrucât Marea Moartă dispune de un ecosistem unic în lume; întrucât râul Iordan este afluentul principal al Mării Moarte, iar debitul redus în mod dramatic al Iordanului inferior reprezintă cauza primară a scăderii continue a nivelului apei Mării Moarte şi a reducerii cu o treime a suprafeţei acesteia în mai puţin de 50 de ani;

G. întrucât proiectul de aducţiune de apă între Marea Moartă şi Marea Roşie propune construirea unui canal între aceste două mări, contribuind astfel la reabilitarea Mării Moarte şi furnizând electricitate şi apă potabilă pentru israelieni, iordanieni şi palestinieni; întrucât acest proiect poate avea consecinţe grave asupra caracteristicilor naturale unice ale zonei; întrucât Banca Mondială lucrează la un studiu de fezabilitate, precum şi la o evaluare din punct de vedere ecologic şi social în acest sens;

H. întrucât în Tratatul de Pace dintre Statul Israel şi Regatul Haşemit al Iordaniei ambele părţi au acordat o importanţă deosebită dezvoltării integrate a Văii Rift a Iordanului şi au convenit să coopereze de-a lungul graniţelor lor comune în vederea reabilitării ecologice a râului Iordan, precum şi a protecţiei ecologice a resurselor de apă ale râului şi ale Mării Moarte;

I.   întrucât eforturile de salvare a Iordanului inferior au dus la cooperare între comunităţile locale israeliene, iordaniene şi palestiniene care se confruntă cu aceleaşi provocări legate de apă; întrucât cooperarea activă dintre guverne, comunităţi locale şi organizaţii ale societăţii civile în ţările şi teritoriile vizate poate reprezenta o contribuţie majoră la eforturile regionale de consolidare a păcii;

J.   întrucât populaţia palestiniană din Cisiordania se confruntă cu o acută lipsă de apă; întrucât disponibilitatea unor resurse suficiente de apă este una dintre principalele condiţii prealabile ale unui viitor stat palestinian viabil, precum şi un aspect important al securităţii Statului Israel;

K. întrucât finanţarea din partea UE contribuie la eforturile de reducere a problemelor de mediu existente în zona Iordanului inferior,

1.  atrage atenţia asupra distrugerii râului Iordan şi a zonei Iordanului inferior în special şi îşi exprimă îngrijorarea profundă cu privire la această situaţie;

2.  solicită autorităţilor din ţările riverane să reabiliteze râul Iordan, elaborând şi implementând politici axate pe obţinerea de rezultate tangibile în gestionarea cererii de apă pentru gospodării şi agricultură, în conservarea resurselor de apă şi în gestionarea apelor uzate şi a efluenţilor agricoli şi industriali, precum şi să garanteze că Iordanul inferior este alimentat cu o cantitate suficientă de apă dulce;

3.  solicită guvernelor Israelului şi Iordaniei, precum şi Autorităţii Palestiniene să depună eforturi într-un spirit de cooperare pentru a salva Iordanul inferior şi le îndeamnă să creeze, cu sprijinul Uniunii Europene, o comisie a bazinului Iordanului, care să reprezinte un forum trilateral de cooperare deschis şi altor ţări riverane;

4.  solicită Israelului şi Iordaniei să îşi onoreze pe deplin angajamentele asumate prin Tratatul de Pace cu privire la reabilitarea râului Iordan şi la protejarea resurselor de apă ale râului şi ale Mării Moarte;

5.  salută iniţiativa Ministerului Mediului din Israel de a elabora un plan de referinţă pentru dezvoltarea teritoriului în zona Iordanului inferior; îndeamnă Guvernul Iordaniei şi Autoritatea Palestiniană să lanseze iniţiative similare în vederea adoptării de planuri de referinţă pentru reabilitarea de secţiuni ale râului care curg pe teritoriul lor respectiv; remarcă faptul că aceste planuri de referinţă ar putea reprezenta o bază pentru un plan regional general de reabilitare şi de protejare a zonei Iordanului inferior;

6.  reaminteşte că proiectul de aducţiune de apă între Marea Moartă şi Marea Roşie nu va soluţiona problema degradării râului Iordan;

7.  observă că orice soluţie durabilă pentru reabilitarea şi prezervarea mediului natural unic al zonei Iordanului inferior trebuie să se bazeze pe o abordare de dezvoltare integrată, care să include proiecte economice, de mediu, de energie şi de turism:

8.  salută aplicarea unor metode şi tehnologii din ce în ce mai avansate de gospodărire a apelor în zona Iordanului inferior, în special în Israel, şi încurajează transferarea acestor metode şi tehnologii către toate ţările din regiune; solicită comunităţii internaţionale, inclusiv Uniunii Europene, să îşi intensifice eforturile vizând asigurarea unui sprijin financiar şi tehnic suplimentar pentru proiectele din acest domeniu;

9.  invită Consiliul, Comisia şi statele membre ale UE să se concentreze mai mult pe situaţia râului Iordan în cadrul relaţiilor lor bilaterale şi multilaterale cu ţările riverane şi să acorde în continuare sprijin tehnic şi financiar pentru reabilitarea Iordanului, în special a zonei Iordanului inferior, şi în cadrul iniţiativei Uniunii pentru Mediterana;

10. salută cooperarea dintre comunităţile locale israeliene, iordaniene şi palestiniene care se confruntă cu aceleaşi provocări legate de apă în zona Iordanului inferior şi subliniază încă o dată importanţa construirii unui climat de încredere pentru instaurarea unei păci juste şi durabile în Orientul Mijlociu; salută, de asemenea, rolul activ al organizaţiilor neguvernamentale, inclusiv Friends of the Earth Middle East, în eforturile de salvare a râului Iordan şi solicită comunităţii internaţionale, inclusiv Uniunii Europene, să sprijine în continuare activităţile acestor organizaţii;

11. subliniază încă o dată că problema gospodăririi apelor şi, în special, o distribuţie echitabilă a apei care respectă şi nevoile locuitorilor din regiune au o importanţă majoră pentru o pace durabilă şi pentru stabilitate în Orientul Mijlociu şi subliniază necesitatea unei strategii generale vizând problemele majore legate de apă din regiune;

12. îndeamnă Israelul să asigure, inclusiv prin reducerea obstacolelor administrative, un acces sporit la resursele de apă pentru palestinienii din Cisiordania, precum şi să faciliteze în regiune utilizarea de metode şi tehnologii îmbunătăţite de gospodărire a apei, inclusiv pentru tratarea apelor uzate;

13. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, reprezentantului Cvartetului în Orientul Mijlociu, Knessetului şi guvernului israelian, parlamentului şi guvernului Iordaniei, parlamentului şi guvernului Libanului, Preşedintelui Autorităţii Naţionale Palestiniene, Consiliului Legislativ Palestinian şi guvernului şi parlamentului Siriei.