Postopek : 2010/2775(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0488/2010

Predložena besedila :

B7-0488/2010

Razprave :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Glasovanja :

PV 09/09/2010 - 5.4

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0314

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 122kWORD 76k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0484/2010
1.9.2010
PE446.568v01-00
 
B7-0488/2010

k vprašanju za ustni odgovor B7‑0452/2010

v skladu s členom 115(5) poslovnika


o razmerah na reki Jordan


Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Graham Watson v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah na reki Jordan  
B7‑0488/2010

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Bližnjem vzhodu,

–   ob upoštevanju mirovnega sporazuma iz leta 1994 med državo Izrael in Hašemitsko kraljevino Jordanijo,

–   ob upoštevanju izraelsko-palestinskega začasnega sporazuma o Zahodnem bregu in Gazi iz leta 1995 (sporazum Oslo II), zlasti členov 12 in 40 priloge III tega sporazuma,

–   ob upoštevanju resolucije 387 senata Združenih držav Amerike z dne 16. novembra 2007, v kateri ta izraža svoje mnenje o degradaciji reke Jordan in Mrtvega morja ter pozdravlja sodelovanje med izraelskim in jordanskim narodom ter palestinsko upravo,

–   ob upoštevanju skupne izjave pariškega vrha za Sredozemlje z dne13. julija 2008,

–   ob upoštevanju priporočila z dne 14. marca 2010 o razmerah v Jordanski dolini, ki ga je oblikoval začasni odbor za energijo, okolje in vodo Evro-sredozemske parlamentarne skupščine,

–   ob upoštevanju členov 115(5) in 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je reka Jordan, zlasti njen spodnji tok, kulturna krajina univerzalne vrednosti z velikim zgodovinskim, simboličnim, verskim, okoljskim, kmetijskim in gospodarskim pomenom na Bližnjem vzhodu in širše,

B.  ker je slabo upravljanje privedlo do resne onesnaženosti reke Jordan; ker je okoli 98 % spodnjega toka reke Jordan, ki znaša 1,3 milijarde kubičnih metrov letnega pretoka naravne sladke vode, preusmerjenih v pokrivanje potreb po vodi gospodinjstev in kmetijstva; ker so sedaj v spodnjem toku reke Jordan samo neprečiščene odplake, odtekajoča voda iz ribnikov, slana voda in kmetijske odplake,

C. ker je v spodnjem toku reke Jordan prišlo do 50-odstotne izgube biotske raznovrstnosti zaradi preusmeritve sladkovodnih vodnih virov in zaradi izlivanja onesnaženih pritokov v njen tok,

D. ker se načrtuje, da bodo nove čistilne naprave za odstranjevanje onesnaženih pritokov, ki se sedaj izlivajo v spodnji tok reke Jordan, začele delovati ob koncu leta 2011; ker bodo do konca leta 2011 dolgi odseki reke Jordan verjetno popolnoma izsušeni, če se v spodnji tok reke ne usmerijo sladkovodni viri, kar bi moralo sovpadati z delovanjem teh naprav,

E.  ker se potrebuje najmanj 400 do 600 milijonov kubičnih metrov vode letno za sanacijo spodnjega toka reke Jordan,

F.  ker ima Mrtvo morje edinstven ekosistem na svetu; ker je reka Jordan glavni pritok Mrtvega morja in ker je občutno zmanjšan pretok v spodnjem toku reke glavni razlog za stalno zniževanje vodostaja Mrtvega morja in zmanjšanja površine tega morja za tretjino v manj kot 50 letih,

G. ker se v zamisli o pretoku med Rdečim morjem in Mrtvim morjem predlaga izgradnja kanala od Rdečega do Mrtvega morja, prispevek k saniranju Mrtvega morja ter oskrba Izraelcev, Jordancev in Palestincev z električno energijo in pitno vodo; ker utegne imeti ta projekt resne posledice za edinstvene naravne značilnosti tega območja; ker Svetovna banka glede tega pripravlja študijo izvedljivosti, pa tudi okoljsko in družbeno oceno,

H. ker sta v mirovnem sporazumu med državo Izrael in Hašemitsko kraljevino Jordanijo obe strani pripisali velik pomen celovitemu razvoju območja Jordanske doline in se sporazumeli o sodelovanju ob skupni meji za ekološko sanacijo reke Jordan, pa tudi o okoljski zaščiti vodnih virov te reke in Mrtvega morja,

I.   ker so prizadevanja za reševanje spodnjega toka reke Jordan vzpostavila sodelovanje med izraelskimi, jordanskimi in palestinskimi lokalnimi skupnostmi, ki se soočajo z enakimi izzivi glede oskrbe z vodo; ker bi dejavno sodelovanje med vladami, lokalnimi skupnostmi in organizacijami civilne družbe v teh državah in na teh ozemljih lahko bilo pomemben prispevek k regionalnim prizadevanjem za vzpostavitev miru,

J.   ker se palestinski prebivalci na Zahodnem bregu soočajo z resnim pomanjkanjem vode; ker so zadostni viri vode eden od poglavitnih pogojev za prihodnjo palestinsko državo, ki bo sposobna preživeti, so pa tudi pomemben vidik varnosti države Izrael,

K. ker je financiranje s strani EU prispevalo k poskusom ublažitve okoljskih izzivov, s katerimi se sooča območje ob spodnjem toku reke Jordan,

1.  opozarja na degradacijo reke Jordan, še posebej spodnjega toka reke, in glede tega izraža resno zaskrbljenost;

2.  poziva obrežne države, naj sanirajo reko Jordan s pripravo in izvajanjem politik, osredotočenih na oprijemljive rezultate upravljanja potreb po vodi gospodinjstev in kmetijstva, ohranjanja vode in upravljanja odplak ter kmetijskih in industrijskih pritokov, pa tudi, naj zagotavljajo, da v spodnji tok reke priteka ustrezna količina sladke vode;

3.  poziva vladi Izraela in Jordanije, pa tudi palestinsko upravo, naj delajo v duhu sodelovanja, da bi rešile spodnji tok reke Jordan, ter jih poziva, naj s pomočjo Evropske unije ustanovijo komisijo za bazen reke Jordan, ki bi bila tristranski forum za sodelovanje, h kateremu bi lahko pristopile druge obrežne države;

4.  poziva Izrael in Jordanijo, naj v celoti spoštujeta svoje zaveze iz mirovnega sporazuma o sanaciji reke Jordan, pa tudi o zaščiti vodnih virov te reke in Mrtvega morja;

5.  pozdravlja pobudo izraelskega ministrstva za okolje, da pripravi glavni načrt za krajinski razvoj na območju spodnjega toka reke Jordan; poziva jordansko vlado in palestinsko upravo, naj oblikujeta podobni pobudi s ciljem sprejetja glavnih načrtov za sanacijo odsekov reke, ki prečkajo njuni ozemlji; ugotavlja, da bi takšni glavni načrti lahko postali podlaga za celovit regionalni načrt za sanacijo in zaščito območja spodnjega toka reke Jordan;

6.  opozarja, da zamisel o pretoku med Rdečim morjem in Mrtvim morjem ne bi rešila degradacije reke Jordan;

7.  ugotavlja, da mora vsaka trajnostna rešitev za sanacijo in ohranjanje edinstvenega naravnega okolja spodnjega toka reke Jordan temeljiti na celovitem razvojnem pristopu, ki bo vključeval gospodarske, okoljske, energetske in turistične projekte;

8.  pozdravlja uporabo vedno več naprednih metod in tehnologij gospodarjenja z vodo v spodnjem toku reke Jordan, zlasti v Izraelu, ter spodbuja prenos teh metod in tehnologij v vse države v regiji; poziva mednarodno skupnost, tudi Evropsko unijo, naj okrepi prizadevanja, usmerjena v zagotavljanje nadaljnje finančne in tehnične podpore za projekte na tem področju;

9.  poziva Svet, Komisijo in države članice EU, naj v svojih dvostranskih in večstranskih odnosih z obrežnimi državami bolj izpostavijo razmere na reki Jordan ter naj še naprej zagotavljajo finančno in tehnično pomoč za sanacijo reke, še posebej njenega spodnjega toka, tudi v okviru Unije za Sredozemlje;

10. pozdravlja sodelovanje med izraelskimi, jordanskimi in palestinskimi lokalnimi skupnostmi, ki se soočajo z enakimi izzivi pri oskrbi z vodo na območju spodnjega toka reke Jordan, ter ponovno poudarja pomen, ki ga ima ustvarjanje zaupanja pri iskanju pravičnega in trajnega miru na Bližnjem vzhodu; pozdravlja tudi dejavno vlogo nevladnih organizacij, vključno z organizacijo Friends of the Earth Middle East (Prijatelji Zemlje – Bližnji vzhod), pri prizadevanjih za reševanje reke Jordan ter poziva mednarodno skupnost, tudi Evropsko unijo, naj še naprej podpira njihove dejavnosti;

11. ponovno poudarja, da je vprašanje gospodarjenja z vodo in še posebej pravične razdelitve vode, ki enakopravno upošteva potrebe vseh ljudi, živečih v tej regiji, izjemno pomembno za trajni mir in stabilnost na Bližnjem vzhodu, ter izpostavlja potrebo po celoviti strategiji za reševanje bistvenih izzivov glede oskrbe z vodo v regiji;

12. poziva Izrael, naj Palestincem, ki živijo na Zahodnem bregu, tudi z zmanjšanjem upravnih ovir zagotovi večji dostop do vodnih virov ter naj na tem območju spodbuja uporabo boljših metod in tehnologij gospodarjenja z vodo, tudi pri čiščenju odpadne vode;

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visoki predstavnici EU za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, odposlancu četverice na Bližnjem vzhodu, knesetu in izraelski vladi, parlamentu in vladi Jordanije, parlamentu in vladi Libanona, predsedniku palestinske nacionalne uprave, palestinskemu zakonodajnemu svetu ter parlamentu in vladi Sirije.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov