Procedură : 2010/2846(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0494/2010

Texte depuse :

B7-0494/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/09/2010 - 6.3
CRE 08/09/2010 - 6.3

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0310

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 114kWORD 69k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0494/2010
6.9.2010
PE446.577v01-00
 
B7-0494/2010

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la drepturile omului în Iran, în special cazul lui Sakineh Mohammadi Ashtiani și cel al Zahrei Bahrami


Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Lorenzo Fontana în numele Grupului EFD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la drepturile omului în Iran, în special cazul lui Sakineh Mohammadi Ashtiani și cel al Zahrei Bahrami  
B7‑0494/2010

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Iranul,

–   având în vedere declarația Președintelui Parlamentului European cu ocazia Zilei internaționale împotriva pedepsei cu moartea, declarată la 10 octombrie,

–   având în vedere declarația Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 6 iulie 2010 referitoare la execuțiile iminente din Iran,

 

-   având în vedere declarația din 4 martie 2010 privind Iranul a Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului,

 

-   având în vedere Rezoluția A/RES/62/149 din 18 decembrie 2007 privind moratoriul asupra pedepsei cu moartea,

 

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP), Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (CIDESC) și Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare rasială, la care Republica Islamică Iran este parte,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Sakineh Mohammadi Ashtiani, o femeie de 43 de ani, mamă a doi copii, așteaptă să fie executată prin lapidare fiind acuzată de adulter, după ce în 2006 a primit 99 de lovituri de bici drept pedeapsă;

B.  întrucât Mohammadi Ashtiani a fost acuzată de adulter după moartea soțului său și a fost pe nedrept implicată în moartea soțului său;

C.      întrucât Zahra Bahrami, o femeie de cetățenie olandeză și iraniană, a fost arestată în luna decembrie a anului trecut în timpul protestelor Ashura și a fost reținută la închisoarea Evin fiind acuzată că este „mohareb” sau dușman al lui Dumnezeu și că pune în pericol siguranța națională, dar și de posesie de droguri;

D.  întrucât lui Bahrami i-au fost refuzate serviciile unui avocat și alte privilegii de a primi vizite și este unul dintre miile de iranieni reținuți în urma alegerilor din vara anului 2009;

E.  întrucât codul penal în vigoare în Iran prevede lapidarea drept pedeapsă pentru o singură faptă și anume adulterul, care este considerat drept „o ofensă la adresa legii divine”; întrucât grupurile care militează pentru respectarea drepturilor omului raportează faptul că opt bărbați și trei femei așteaptă în prezent să fie executați prin lapidare și că, din 2006, cel puțin șase oameni au fost omorâți în acest mod,

1.  condamnă cu fermitate numărul din ce în ce mai mare de execuții și îndeamnă insistent autoritățile iraniene să instituie un moratoriu asupra pedepsei cu moartea, în perspectiva abolirii acesteia, în conformitate cu rezoluția adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 18 decembrie 2007,

2.       îndeamnă în mod insistent Republica Islamică Iran să oprească execuția prin lapidare a lui Sakineh Mohammadi și să o elibereze imediat pe Zahra Bahrami;

3. deplânge folosirea torturii și a relelor tratamente pentru a obține mărturisiri care sunt prezentate drept dovezi în timpul proceselor;

4. solicită Republicii Islamice Iran să ofere asistență juridică adecvată tuturor celor care comit crime considerate că ar merita pedeapsa capitală;

5. solicită prezentarea unei rezoluții, la următoarea reuniune a Adunării Generale a ONU, prin care să se ceară tuturor țărilor în care este menținută pedeapsa cu moartea să pună la dispoziția Secretarului General al ONU și a opiniei publice toate informațiile privind pedepsele capitale și execuțiile, eliminând secretul de stat privind pedeapsa cu moartea, care este o cauză directă a unui număr mai mare de execuții;

6. solicită Președintelui Republicii Islamice Iran să respecte prevederile Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP), Pactului internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (CIDESC) și Convenției cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, la care Republica Islamică Iran este parte;

7. îndeamnă în mod insistent Republica Islamica Iran să semneze și să ratifice Convenția ONU asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție guvernului și parlamentului Republicii Islamice Iran, Consiliului, Comisiei, Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU și Consiliului ONU pentru Drepturile Omului.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate