Förslag till resolution - B7-0494/2010Förslag till resolution
B7-0494/2010

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om mänskliga rättigheter i Iran, särskilt i fallen Sakineh Mohammadi Ashtiani och Zahra Bahrami

6.9.2010

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Lorenzo Fontana för EFD-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0494/2010

Förfarande : 2010/2846(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0494/2010
Ingivna texter :
B7-0494/2010
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0494/2010

Europaparlamentets resolution om mänskliga rättigheter i Iran, särskilt i fallen Sakineh Mohammadi Ashtiani och Zahra Bahrami

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Iran,

–   med beaktande av uttalandet den 10 oktober från Europaparlamentets talman i samband med Europadagen mot dödsstraff,

–   med beaktande av uttalandet den 6 juli 2010 från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om de förestående avrättningarna i Iran,

–   med beaktande av uttalandet den 4 mars 2010 om Iran från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter,

–   med beaktande av resolution A/RES/62/149 av den 18 december 2007 om ett moratorium för tillämpningen av dödsstraff,

–   med beaktande av Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och konventionen om avskaffande av all slags rasdiskriminering, som Islamiska republiken Iran har undertecknat,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 43-åriga tvåbarnsmamman Sakineh Mohammadi Ashtiani väntar på att stenas till döds för äktenskapsbrott efter att redan 2006 ha blivit straffad med 99 piskrapp.

B.  Sakineh Mohammadi Ashtiani anklagades för äktenskapsbrott efter sin mans död och har blivit falskt anklagad för att ha varit inblandad i dennes död.

C. Den nederländsk-iranska kvinnan Zahra Bahrami greps i december förra året i samband med protesterna på Ashuradagen och sitter häktad i Evinfängelset i Teheran anklagad för att vara ”mohareb” (Guds fiende) och ett hot mot den nationella säkerheten. Hon är också anklagad för narkotikainnehav.

D. Zahra Bahrami har nekats advokathjälp och andra besöksrättigheter och är en av de tusentals iranier som sitter fängslade efter händelserna kring 2009 års val.

E.  Enligt Irans strafflag tillåts stening för ett brott ­– äktenskapsbrottet – vilket betraktas som ett brott mot ”Guds lag”. Människorättsgrupper rapporterar att åtta män och tre kvinnor för närvarande väntar på att stenas till döds, och sedan 2006 har minst sex personer avrättats på detta sätt.

1.  Europaparlamentet fördömer med kraft det växande antalet avrättningar och uppmanar bestämt de iranska myndigheterna att införa ett moratorium för dödsstraff som ett steg mot att avskaffa detta straff i enlighet med den resolution som FN:s generalförsamling antog den 18 december 2007.

2.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Islamiska republiken Iran att stoppa avrättningen genom stening av Sakineh Mohammadi Ashtiani och att omedelbart frige Zahra Bahrami.

3.  Europaparlamentet beklagar att man använder tortyr och misshandel för att tvinga fram erkännanden som sedan läggs fram som bevis vid rättegångar.

4.  Europaparlamentet uppmanar Islamiska republiken Iran att ge adekvat rättslig hjälp till alla som begår brott som leder till dödsstraff.

5.  Europaparlamentet kräver av man vid FN:s nästa generalförsamling lägger fram en resolution med en begäran till samtliga länder som fortfarande har kvar dödsstraffet att göra all information om dödsstraffet och avrättningar tillgänglig för FN:s generalsekreterare och för allmänheten för att dödsstraff inte längre ska ses som en statshemlighet, vilket är fallet med många avrättningar.

6.  Europaparlamentet beordrar Islamiska republiken Iran att respektera principerna som fastslagits i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och konventionen om avskaffande av all slags rasdiskriminering, som Islamiska republiken Iran har undertecknat.

7.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Islamiska republiken Iran att underteckna och ratificera konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Islamiska republiken Irans regering och parlament, rådet, kommissionen, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare och FN:s säkerhetsråd.