Návrh uznesenia - B7-0495/2010Návrh uznesenia
B7-0495/2010

NÁVRH UZNESENIA o Iráne, najmä o prípadoch Sakíne Muhammadí Áštíáníovej a Zahráy Bahrámíovej

6.9.2010

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0494/2010

Postup : 2010/2846(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0495/2010
Predkladané texty :
B7-0495/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0495/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o Iráne, najmä o prípadoch Sakíne Muhammadí Áštíáníovej a Zahráy Bahrámíovej

Európsky parlament,

–   so zreteľom na predchádzajúce uznesenia o Iráne, najmä na uznesenie zo 7. mája a 22. októbra 2009 a 10. februára 2010,

–   so zreteľom na vyhlásenie pani Catheriny Ashtonovej o plánovaných popravách v Iráne,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu z 9. októbra 2009, v ktorom opätovne pripomína záväzok Parlamentu týkajúci sa zrušenia trestu smrti na celom svete a osobitne odsudzuje najmä trest smrti pre mladistvé osoby,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Dohovor o právach dieťaťa, ktorých je Irán signatárom,

–   so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN z 29. októbra 2009 o situácii v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže situácia v oblasti ľudských práv v Iráne sa neustále zhoršuje; keďže tvrdé zásahy voči pokojným demonštrantom a disidentom (vrátane študentov a akademikov, aktivistov za práva žien, právnikov, novinárov, bloggerov, duchovných predstaviteľov a ochrancov ľudských práv) sú bežným javom v tejto krajine,

B.  keďže 11. augusta 2010 bola potvrdená poprava ukameňovaním za cudzoložstvo pre Sakíne Muhammadí Áštíáníovú,

C. keďže vzhľadom na veľkú mobilizáciu na medzinárodnej úrovni bol výkon trestu pozastavený,

D. keďže Irán sa pred medzinárodným spoločenstvom zaviazal dodržiavať Pakt o občianskych a politických právach a tento pakt zakazuje uplatňovanie trestu smrti za cudzoložstvo (článok 6), odsudzuje akúkoľvek formu mučenia vrátane tých najkrutejších, akou je ukameňovanie (článok 7), a odmieta akékoľvek odsúdenie údajných vinníkov, ku ktorému došlo na základe priznania získaného mučením,

E.  keďže Zahrá Bahrámíová bola zatknutá 27. decembra 2009 a 16. augusta odsúdená islamským súdom na smrť za „vedenie vojny proti Bohu“ a „konanie proti národnej bezpečnosti“,

F.  keďže Sakíne MuhammadíÁštíáníovú a Zahráu Bahrámíovú mučili a nútili „priznať sa“ v televíznom prenose k obvineniam proti nim a nebol im umožnený spravodlivý proces a Zahrá Bahrámíová nemala ani právo na advokáta počas súdneho procesu a advokát Sakíne Muhammadí Áštíáníovej musel ujsť z krajiny,

G. keďže správy prichádzajúce od ochrancov ľudských práv a bývalých väzňov vo väzení Vakíl Abad odhaľujú že iránske súdne orgány nariadili popravu obesením v prípade stovky väzňov,

H. keďže väzenské orgány už vykonali 68 popráv v stredu 18. augusta 2010 a stovka iných väzňov čaká na popravu v najbližších dňoch,

I.   keďže kolektívny charakter týchto popráv, o ktorých sa navyše rozhoduje v najväčšej tajnosti, je zjavným porušením medzinárodného práva,

1.  odsudzuje rozsudok smrti ukameňovaním Sakíne Muhammadí Áštíáníovej a žiada okamžité prepustenie tejto ženy;

2.  rovnako odsudzuje zatknutie Zahráe Bahrámíovej a rozsudok voči nej a žiada jej okamžité a bezpodmienečné prepustenie;

3.  podporuje desiatky tisícov Iráncov, ktorí aj naďalej riskujú svoje kariéry a životy tým, že požadujú viac slobody a demokratických práv v Iránskej islamskej republike;

4.  dôrazne odsudzuje systematické a brutálne útoky bezpečnostných síl na pokojných demonštrantov a kritikov vlády, ako aj zákaz vydávania novín a násilné zatvorenie kancelárií organizácií na ochranu ľudských práv;

5.  odsudzuje úsilie, ktoré vyvíjajú iránske orgány na cenzúru tlače, rušenie rádiového a televízneho vysielania a blokovanie internetu; dôrazne kritizuje medzinárodné spoločnosti, a najmä spoločnosť Nokia Siemens, za to, že iránskym orgánom poskytli technológie potrebné na cenzúru a sledovanie, a prispievajú tak k uľahčovaniu prenasledovania a zatýkania iránskych disidentov;

6.  vyzýva iránske orgány, aby okamžite prepustili všetky osoby, ktoré boli zadržané za pokojné uplatňovanie svojho práva na slobodu prejavu, združovanie a zhromažďovanie sa, a aby vyšetrili konanie vládnych predstaviteľov a členov bezpečnostných síl zodpovedných za zabitie, zneužívanie a mučenie rodinných príslušníkov disidentov, demonštrantov a zadržaných osôb a aby ich súdne stíhali;

7.  opätovne vyjadruje podporu v záujme zrušenia trestu smrti na celom svete a znovu žiada iránske súdne orgány, aby vyhlásili moratórium na trest smrti a jednoznačne zakázali popravy za cudzoložstvo v súlade s medzinárodným právom;

8.  rovnakým spôsobom opätovne vyjadruje svoju oddanosť hodnotám laicity a zdôrazňuje skutočnosť, že spojenie štátu a náboženstva, tým, že mieša spolu hriech a prečin, poškodzuje základné práva, najmä slobodu žien;

9.  žiada iránske orgány, aby zrušili zákon o ukameňovaní v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami;

10. vyzýva iránske orgány, aby okamžite zastavili demonštračné súdne procesy vysielané televíziou, a žiada iránsky parlament, aby zmenil tie ustanovenia iránskeho práva, ktoré umožňujú vláde odoprieť právo na riadny proces, ako napríklad právo na riadne právne zastupovanie;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, Bezpečnostnej rade OSN, Rade OSN pre ľudské práva a vláde a parlamentu Iránskej islamskej republiky.