Návrh usnesení - B7-0496/2010Návrh usnesení
B7-0496/2010

NÁVRH USNESENÍ o lidských právech v Íránu, zejména o případech Sakíne Muhammadí Áštíáníové a Zahry Bahrámíové

6. 9. 2010

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani, Marc Tarabella za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0494/2010

Postup : 2010/2846(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0496/2010
Předložené texty :
B7-0496/2010
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0496/2010

Usnesení Evropského parlamentu o lidských právech v Íránu, zejména o případu Sakíne Muhammadí Áštiáníové a Zahry Bahrámíové

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá dřívější usnesení o Íránu, zejména na svá usnesení o lidských právech a obzvlášť na usnesení ze dne 31. ledna 2008 a ze dne 10. února 2010,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové ze dne 6. července 2010 o hrozících popravách v Íránu,

–   s ohledem na prohlášení ministryně zahraničí USA Hillary Clintonové ze dne 10. srpna 2010, v němž vyzývá Irán, aby dodržoval základní svobody svých občanů,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jichž je Irán smluvní stranou,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Sakíne Muhammadí Áštíáníová, 43letá matka dvou dětí, byla v květnu 2006 obviněna z „nezákonného vztahu“ se dvěma muži a byla odsouzena k 99 ranám bičem; přestože již byla potrestána, byla nyní dále obviněna z „cizoložství“ a odsouzena k smrti ukamenováním,

B.  vzhledem k tomu, že přesto, že byl tento trest smrti ukamenováním na mezinárodní úrovni odsouzen, byl tento rozsudek zachován a může být kdykoliv vykonán na základě rozhodnutí nejvyššího představitele íránského soudnictví Sádeqa Lárídžáního,

C. vzhledem k tomu, že se jeví, že v „doznání“, které bylo odvysíláno televizí, se Sakíne Muhammadí Áštíáníová přiznává k účasti na vraždě svého manžela; vzhledem k tomu, že existuje důvodné podezření, že „doznání“ bylo učiněno pod nátlakem,

D. vzhledem k tomu, že Sakíne Muhammadí Áštíáníová byla nyní odsouzena k dalším 99 ranám bičem za šíření „nemravnosti“ a „zkaženosti“ poté, co britské noviny údajně otiskly její fotografii, na níž je bez šátku,

E.  vzhledem k tomu, že Muhammad Mustafáí, právní zástupce Sakíne Muhammadí Áštíáníové, uprchl z Íránu poté, co na něj íránské bezpečnostní síly vydaly zatykač a zatkly jeho ženu a švagra,

F.  vzhledem k tomu, že osmnáctiletému Ibráhímovi Hamídímu obviněnému z homosexuality bezprostředně hrozí trest smrti, a to přesto, že v současné době nemá právního zástupce,

G. vzhledem k tomu, že kamenování je jasným porušením mezinárodních závazků Íránu v rámci Mezinárodního paktu o občanských a politických právech; vzhledem k tomu, že se Írán teprve nedávno, během svého všeobecného pravidelného přezkumu na zasedání Rady OSN pro lidská práva, zavázal, že bude dodržovat alespoň minimální standardy a ustanovení paktu ICCPR týkající se trestu smrti po celou dobu jeho uplatňování,

H. vzhledem k tomu, že dne 1. srpna nabídl brazilský prezident Luiz Inacio Lula da Silva paní Áštíáníové azyl, ale iránská vláda nabídku Brazílie odmítla pod záminkou, že prezident Lula „neměl o případu dostatek informací“,

I.   vzhledem k tomu, že Zahrá Bahrámíová, žena holandsko-íránského původu, byla zatčena poté, co se během svátku Ašúra (27. prosince 2009) zúčastnila protestů proti podvodným prezidentským volbám v Íránu; vzhledem k tomu, že je od svého zatčení zadržována v teheránské věznici Evín a její tělo nese stopy mučení,

J.   vzhledem k tomu, že Zahrá Barhámíová byla obviněna ze založení protivládní organizace, členství v nejmenovaném monarchistickém uskupení a z šíření protirežimní propagandy; vzhledem z tomu, že jí bylo upřeno právo na právního zástupce a nizozemské velvyslanectví v Teheránu jí nesmí poskytovat žádnou pomoc,

K. vzhledem k tomu, že bylo Zahrá Bahrámíové upřeno právo na návštěvy a že je podle dostupných zpráv ve velmi špatném fyzickém a psychickém stavu,

L.  vzhledem k tomu, že Nasrín Sotúdeová, významná právnička v oblasti lidských práv, všeobecně uznávaná za svou činnost ve prospěch mladistvých odsouzených k trestu smrti a za obhajobu vězňů svědomí, byla dne 4. září 2010 zatčena na základě obvinění z „protistátní propagandy“ a „spiknutí a shromažďování s cílem ohrozit bezpečnost státu“,

N. vzhledem k tomu, že na obydlí bývalého kandidáta na úřad prezidenta Mehdího Karrúbího zaútočily desítky ozbrojených osob v civilním oděvu, které na zdi nastříkaly graffiti, dopustily se vandalismu, rozbily okna a vyvolaly střelbu uvnitř domu pana Karrúbího; vzhledem k tomu, že k těmto útokům došlo po poznámkách vůdce Revolučních gard Muhammada Alího Džafárího o tom, že obyvatelé Iránu budou soudit „vůdce štváčů“, čímž odkazoval na vedoucí představitele opozice; vzhledem k tomu, že se policejní síly žádným způsobem nesnažily těmto útokům zabránit;

1.  vyjadřuje své zděšení a ohromení nad případem Sakíne Muhammadí Áštíáníové, která byla odsouzena k smrti ukamenováním; naléhavě vyzývá orgány Iránské islámské republiky, aby ustoupily od popravy Sakíne Muhammadí Áštíáníové ukamenováním nebo jakýmkoli jiným způsobem;

2.  vyzývá orgány Íránské islámské republiky, aby zahájily komplexní přezkum jejího případu;

3.  odsuzuje televizní „doznání“ Sakíne Muhammadí Áštíáníové, které bylo zjevně inscenované íránskými orgány s cílem vykonstruovat nové obvinění z vraždy jejího manžela; konstatuje, že takovýto druh pořadů zpochybňuje nezávislost soudní moci;

4.  naléhavě vyzývá íránskou vládu, aby zakázala kamenování, což je mimořádně krutý způsob popravy;

5.  opětovně potvrzuje postoj EU, která za všech okolností důrazně odmítá trest smrti, a vyzývá Írán, aby na trest smrti vyhlásil moratorium, a to do doby, než bude trest smrti zrušen v souladu s rezolucemi Valného shromáždění OSN č. 62/149 a 63/168;

6.  naléhavě vyzývá vládu Íránu, aby ustoupila od popravy Ibráhíma Hamídího, osmnáctiletého muže obviněného z homosexuality;

7.  vyjadřuje svůj nesouhlas s jakoukoli kriminalizací konsenzuálních sexuálních vztahů mezi dospělými a vyzývá orgány Íránu, aby dekriminalizovaly „cizoložství“;

8.  požaduje okamžité propuštění Zahry Bahrámíové; vyzývá Catherine Ashtonovou, vysokou představitelku EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyni Komise, aby se ve věci vazby Zahry Bahrámíové obrátila na íránské orgány;

9.  vyzývá k tomu, aby byla okamžitě propuštěna Nasrín Sotúdeové, významná právnička v oblasti lidských práv, a aby byla stáhnuta veškerá obvinění, která proti ní byla vznesena;

10. vyjadřuje velké znepokojení nad vládou organizovanými útoky vůči bývalému kandidátovi na úřad prezidenta Mehdímu Karrúbímu a šířením atmosféry strachu a zastrašování prostřednictvím kriminálních živlů a civilně oděných osob koordinovaných bezpečnostními silami; požaduje, aby se vláda zdržela schvalování takovýchto trestných činů; považuje nejvyššího íránského vůdce ajatolláha Alí Chamenejího odpovědného za bezpečnost prezidentské kandidáta Mehdího Karrúbího a jeho rodiny;

11. vyjadřuje vážné obavy nad zneužitím soudních pravomocí ze strany íránských orgánů s cílem zaměřit se na příslušníky komunity ochránců lidských práv a aktivistů občanské společnosti, k nimž patří mimo jiné osoby zapojené do kampaně nazvané Jeden milion podpisů a členové ústřední rady organizace ADVAR;

12. vyzývá k tomu, aby byl zřízen mandát OSN k prošetření těchto zneužití a vyzývá k tomu, aby byly osoby, které se v Íránu dopouštějí porušování lidských práv, volány k odpovědnosti;

13. připomíná Íránu jeho povinnosti plynoucí z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a závazky, které na sebe vzal během všeobecného pravidelného přezkumu v Radě OSN pro lidská práva, a vyzývá k okamžitému propuštění všech politických vězňů a vězněných ochránců lidských práv;

14. požaduje, aby byl rozšířen stávající seznam jednotlivců a organizací, na něž se vztahuje zákaz cestování do EU a zmražení majetku, a byly tak do něj zahrnuty osoby, které nesou odpovědnost za porušování lidských práv, represe a omezování svobody v této zemi;

15. vyzývá Komisi a Radu, aby v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva a evropské přistěhovalecké politiky navrhly další opatření, která by aktivně chránila íránské zastánce lidských práv;

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vysoké představitelce / místopředsedkyni Komise, parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě OSN pro lidská práva a vládě a parlamentu Íránské islámské republiky.