Päätöslauselmaesitys - B7-0496/2010Päätöslauselmaesitys
B7-0496/2010

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Iranin ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapauksista

6.9.2010

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani, Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0494/2010

Menettely : 2010/2846(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0496/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0496/2010
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0496/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma Iranin ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Sakineh Mohammadi-Ashtianin ja Zahra Bahramin tapauksista

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Iranista, erityisesti Iranin ihmisoikeuksia koskevat päätöslauselmat ja aivan erityisesti 31. tammikuuta 2008 ja 10. helmikuuta 2010 antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin 6. heinäkuuta 2010 antaman julkilausuman Iranissa uhkaavista teloituksista,

–   ottaa huomioon Yhdysvaltain ulkoministerin Hillary Clintonin 10. elokuuta 2010 antaman lausunnon, jossa Irania kehotettiin kunnioittamaan kansalaistensa perusoikeuksia,

–   ottaa huomioon YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka osapuoli Iran on,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että 43-vuotias kahden lapsen äiti Sakineh Mohammadi-Ashtiani tuomittiin toukokuussa 2006 "laittomasta suhteesta" kahteen mieheen ja sai rangaistukseksi 99 raipaniskua; ottaa huomioon, että vaikka häntä on jo rangaistu, hänet on nyt uudelleen tuomittu "aviorikoksesta" ja määrätty teloitettavaksi kivittämällä;

B.  ottaa huomioon, että vaikka kivittämiskuolemantuomio on tuomittu kansainvälisesti, tuomio on voimassa ja voitaisiin panna täytäntöön koska tahansa tuomari Sadegh Larijanin päätöksellä,

C. ottaa huomioon, että Sakineh Mohammadi-Ashtianin televisioidussa "tunnustuksessa" hän vaikuttaa tunnustavan osallistuneensa aviomiehensä murhaan; ottaa huomioon, että on olemassa vahvoja merkkejä siitä, että tämä "tunnustus" annettiin painostuksen alaisena,

D. ottaa huomioon, että Sakineh Mohammadi-Ashtiani on tuomittu uuteen 99 ruoskaniskun rangaistukseen "riettauden" ja "paheellisuuden" levittämisestä, koska hänen väitetään esiintyneen ilman huntua brittiläisen sanomalehden julkaisemassa kuvassa,

E.  ottaa huomioon, että Sakineh Mohammadi-Ashtianin asianajaja Mohammed Mostafei pakeni Iranista sen jälkeen, kun Iranin turvallisuuspalvelu antoi hänestä pidätysmääräyksen ja pidätti hänen vaimonsa ja lankonsa,

F.  ottaa huomioon, että 18-vuotias homoseksuaalisuudesta syytetty Ebrahim Hamidi on välittömän teloitusuhan alla, vaikka hänellä ei tällä hetkellä ole oikeusavustajaa,

G. ottaa huomioon, että kivitystuomio rikkoo selkeästi kansainvälisiä velvoitteita, joita Iranilla on kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaisesti; ottaa huomioon, että Iran suostui aivan äskettäin YK:n ihmisoikeusneuvoston yleisen kausittaisen arvioinnin yhteydessä noudattamaan vähintään KP-sopimuksen vähimmäisstandardeja ja vaatimuksia kuolemanrangaistuksesta niin kauan kuin sitä sovelletaan,

H. ottaa huomioon, että Brasilian presidentti Luiz Inácio Lula da Silva tarjosi Ashtianille turvapaikkaa 1. elokuuta, mutta Iranin hallitus torjui Brasilian tarjouksen sillä perusteella, että Lulalla "ei ollut riittävästi tietoa tapauksesta",

I.   ottaa huomioon, että hollantilais-iranilainen Zahra Bahrami pidätettiin hänen osallistuttuaan Ashuarin mielenosoituksiin (27. joulukuuta 2009) Iranin vilpillisiä presidentinvaaleja vastaan; ottaa huomioon, että häntä on pidetty Teheranissa Evinin vankilassa pidätyksestä lähtien ja hänessä on havaittu merkkejä kidutuksesta,

J.   ottaa huomioon, että Zahra Bahramia syytettiin hallituksenvastaisen järjestön perustamisesta, nimeämättömään monarkistiryhmään kuulumisesta ja järjestelmänvastaisen propagandan levittämisestä; ottaa huomioon, että häneltä kiellettiin oikeusavun saanti eikä Alankomaiden Teheranin suurlähetystö saa tarjota hänelle apua,

K. ottaa huomioon, että Zahra Bahramilla ei ole Evinin vankilassa oikeutta ottaa vastaan vieraita, ja hänen fyysisen ja psyykkisen tilansa on ilmoitettu olevan vakava,

L.  ottaa huomioon, että tunnettu ihmisoikeusasianajaja Nasrin Sotoudeh, joka nauttii laajaa arvostusta ponnisteluistaan kuolemantuomion uhkaamien nuorten puolesta sekä mielipidevankien puolustamisesta, pidätettiin 4. syyskuuta 2010 syytettynä "valtionvastaisesta propagandasta" ja "yhteistoiminnasta ja kokoontumisesta kansallista turvallisuutta vastaan",

M. ottaa huomioon, että Iranin islamilaisen tasavallan viranomaiset pidättävät ja vangitsevat edelleen kansalaisyhteiskunnan aktivisteja sekä vainoavat ja asettavat syytteeseen riippumattomia asianajajia; ottaa huomioon, että hallituksen uusi tapa vainota ihmisoikeusasianajajia on esittää perusteettomia verotukseen liittyviä taloudellisia syytöksiä; ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvoa edistävän "miljoonan allekirjoituksen kampanjan" sekä ihmisoikeuksia ja sosiaalista edistystä tukevan ADVAR‑opiskelijajärjestön jäseniä on vangittu tekaistujen syytteiden perusteella,

N. ottaa huomioon, että entisen presidenttiehdokas Mehdi Karroubin asuntoon hyökkäsi kymmeniä siviiliasuisia henkilöitä, ja tuloksena oli graffitia, vandalismia, rikkoutuneita ikkunoita ja ammuskelua Karroubin kotona; ottaa huomioon, että nämä hyökkäykset tapahtuivat vallankumouskaartin komentajan Mohammad Ali Jafarin annettua lausunnon, jonka mukaan Iranin kansa tuomitsisi "kapinajohtajat", jolla viitattiin oppositiojohtajiin; ottaa huomioon, että poliisi ei tehnyt mitään estääkseen hyökkäykset;

1.  on kauhistunut ja tyrmistynyt siitä, että Sakineh Mohammadi-Ashtiani on tuomittu kuolemaan kivittämällä; kehottaa Iranin islamilaisen tasavallan viranomaisia olemaan teloittamatta Sakineh Mohammadi-Ashtiania kivittämällä tai millään muulla tavalla;

2.  kehottaa Iranin islamilaisen tasavallan viranomaisia aloittamaan hänen tapauksensa kattavan uudelleenkäsittelyn;

3.  tuomitsee Sakineh Mohammadi-Ashtianin "tv-tunnustuksen", jonka Iranin viranomaiset olivat ilmeisesti järjestäneet pyrkimyksenään keksiä uusia syytteitä hänen miehensä murhasta; panee merkille, että tällaiset lähetykset kyseenalaistavat tuomioistuinlaitoksen riippumattomuuden;

4.  kehottaa Iranin hallitusta kieltämään kivittämisen, joka on erityisen julma teloitustapa;

5.  vahvistaa, että EU vastustaa voimakkaasti kuolemanrangaistusta kaikissa tilanteissa, ja kehottaa Irania keskeyttämään teloitukset siihen asti, kunnes kuolemanrangaistus lakkautetaan YK:n yleiskokouksen päätöslauselmien 62/149 ja 63/168 mukaisesti;

6.  kehottaa Iranin hallitusta estämään homoseksuaalisuudesta syytetyn 18-vuotiaan Ebrahim Hamidin teloituksen;

7.  ilmoittaa vastustavansa kaikkea aikuisten keskinäiseen suostumukseen perustuvien sukupuolisuhteiden kriminalisointia ja kehottaa Iranin viranomaisia dekriminalisoimaan "aviorikoksen";

8.  vaatii Zahra Bahramin välitöntä vapauttamista; kehottaa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja komission varapuheenjohtajaa Catherine Ashtonia käsittelemään Zahra Bahramin vangitsemista Iranin viranomaisten kanssa;

9.  kehottaa välittömästi vapauttamaan tunnetun ihmisoikeusasianajajan Nasrin Sotoudehin ja luopumaan kaikista häntä vastaan nostetuista syytteistä;

10. ilmoittaa olevansa vakavasti huolissaan hallinnon johtamasta väkivallasta entistä presidenttiehdokasta Mehdi Karrubia vastaan sekä siitä, että hallinto levittää pelon ja nöyryytyksen ilmapiiriä käyttämällä apunaan rikollisia ja siviiliasuisia joukkoja, joiden toimintaa turvallisuusyksiköt koordinoivat; vaatii hallitusta pidättymään tällaisten rikollisten toimien hyväksymisestä; pitää Iranin korkeinta johtajaa ajatolla Ali Khameneita vastuussa presidenttiehdokas Mehdi Karroubin ja tämän perheen turvallisuudesta;

11. on syvästi huolissaan siitä, että Iranin viranomaiset käyttävät tuomioistuinten valtaa väärin ihmisoikeusyhteisön jäseniä ja kansalaisyhteiskunnan aktivisteja vastaan: tällaisia ovat esimerkiksi "miljoonan allekirjoituksen kampanjan" sekä ADVAR-järjestön keskuskomitean jäsenet;

12. kehottaa asettamaan YK:n mandaatin, joka tutkii väärinkäytöksiä ja kannustaa Iranin ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyvien henkilöiden saattamista vastuuseen;

13. muistuttaa Irania velvoitteista, joita sillä on kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaisesti, sekä sitoumuksista, jotka se hyväksyi YK:n ihmisoikeusneuvoston yleisen kausittaisen arvioinnin yhteydessä, ja kehottaa välittömästi vapauttamaan kaikki poliittiset vangit ja vangitut ihmisoikeuksien puolustajat;

14. vaatii, että nykyistä luetteloa henkilöistä ja järjestöistä, joihin sovelletaan EU:n matkustuskieltoa ja varojen jäädyttämistä, laajennetaan siten, että se koskee henkilöitä, jotka ovat vastuussa ihmisoikeusrikkomuksista, sorrosta ja vapauden rajoittamisesta maassa;

15. kehottaa komissiota ja neuvostoa toteuttamaan Euroopan ihmisoikeus- ja demokratiavälineen (EIDHR) ja Euroopan maahanmuuttopolitiikan puitteissa lisätoimia, joilla aktiivisesti suojellaan iranilaisten ihmisoikeuksien puolustajien turvallisuutta;

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä Iranin islamilaisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille.