Návrh uznesenia - B7-0496/2010Návrh uznesenia
B7-0496/2010

NÁVRH UZNESENIA o ľudských právach v Iráne, najmä prípadoch Sakíne Muhammadí Aštíáníovej a Zahráy Bahrámíovej

6.9.2010

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani, Marc Tarabella v mene skupiny S&D

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0494/2010

Postup : 2010/2846(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0496/2010
Predkladané texty :
B7-0496/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0496/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o ľudských právach v Iráne, najmä prípadoch Sakíne Muhammadí Áštíáníovej a Zahráy Bahrámíovej

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iráne, najmä tie, ktoré sa týkajú ľudských práv, a predovšetkým uznesenia prijaté 31. januára 2008 a 10. februára 2010,

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej zo 6. júla 2010 o blížiacich sa popravách v Iráne,

–   so zreteľom na vyhlásenie ministersky zahraničných vecí USA Hillary Clintonovej z 10. augusta 2010, v ktorom vyzýva Irán, aby dodržiaval základné slobody svojich občanov,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu OSN o ľudských právach a Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorých zmluvnou stranou je aj Irán,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Sakíne Muhammadí Áštíáníová, 43 ročná matka dvoch detí, bola v máji 2006 odsúdená za „nezákonný vzťah“ s dvoma mužmi a ako trest dostala 99 rán bičom; napriek tomu, že už bola potrestaná, je teraz opätovne obvinená z „cudzoložstva“ a odsúdená na trest smrti ukameňovaním,

B.  keďže napriek tomu, že medzinárodné spoločenstvo odsúdilo rozsudok trestu smrti ukameňovaním, tento rozsudok je aj naďalej platný a môže sa vykonať kedykoľvek na základe rozhodnutia najvyššieho sudcu Sádeqa Lárídžáního,

C. keďže na základe „priznania“ Sakíne Muhammadí Áštíáníovej vysielaného v televízii sa zdá, že je zapletená do vraždy svojho manžela; keďže všetko naznačuje tomu, že „priznanie“ sa uskutočnilo pod nátlakom;

D. keďže Sakíne Muhammadí Áštíáníová bola odsúdená na ďalších 99 rán bičom za šírenie „nemravnosti“ a „skazenosti“, keď sa údajne objavila bez závoja na fotografii uverejnenej v britských novinách,

E.  keďže právnik Sakíne Muhammadí Áštíáníovej Muhammad Mustafáí utiekol z Iránu po tom, čo iránske bezpečnostné sily naňho vydali zatykač, zatkli jeho manželku a jeho švagra,

F.  keďže 18-ročný Ibráhím Hamídí obvinený z homosexuality čelí bezprostrednej poprave napriek skutočnosti, že nemá v súčasnosti žiadne právne zastúpenie,

G. keďže trest ukameňovaním je jasným porušením iránskych medzinárodných záväzkov podľa Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach; keďže Irán len nedávno, počas všeobecného pravidelného preskúmania v Rade OSN pre ľudské práva, súhlasil s aspoň minimálnym dodržiavaním noriem a ustanovení Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach týkajúcich sa trestu smrti, pokým sa trest smrti bude vykonávať,

H. keďže 1. augusta prezident Brazílie Luiz Inácio Lula da Silva ponúkol pani Áštíáníovej azyl, ale iránska vláda jeho ponuku odmietla pod zámienkou, že prezident „nemal dostatok informácií o tomto prípade“,

I.   keďže Zahrá Bahrámí, žena holandsko–iránskeho pôvodu, bola zatknutá po účasti na protestoch proti sfalšovaným prezidentským voľbám v Iráne počas osláv sviatku Ášúrá´ (27. december 2009); keďže od jej zatknutia je zadržiavaná vo väzení Evin v Teheráne a bolo na nej vidieť stopy mučenia,

J.   keďže Zahrá Bahrámí bola obvinená zo založenia protivládnej organizácie, členstva v nemenovanej monarchistickej skupine a šírenia propagandy proti režimu; keďže jej bolo zamietnuté právne zastúpenie a holandské veľvyslanectvo v Teheráne jej nesmie ponúknuť žiadnu pomoc,

K. keďže Zahrá Bahrámí nemá vo väzení Evin povolené návštevy a údajne sa nachádza v zúfalom fyzickom a psychickom stave,

L.  keďže Nasrín Sutúde, prominentná právnička v oblasti ľudských práv široko rešpektovaná za svoje snahy v záujme mladistvých, ktorým hrozí trest smrti, a za obranu väzňov svedomia, bola 4. septembra 2010 uväznená na základe obvinení z „propagandy proti štátu“ a „konšpirácie a zhromažďovania s cieľom konať proti štátnej bezpečnosti“,

M. keďže úrady Iránskej islamskej republiky aj naďalej pokračujú v zatýkaní a väznení aktivistov občianskej spoločnosti a prenasledovaní a vyšetrovaní nezávislých právnikov; keďže novým spôsobom, ktorým vláda prenasleduje právnikov v oblasti ľudských práv, je nepodložené obviňovanie z daňových podvodov; keďže šíritelia kampane One Million Signature, ktorá obhajuje rodovú rovnosť, a ústrednej rady študentskej organizácie ADVAR zasadzujúcej sa za ľudské práva a sociálny pokrok boli uväznení na základe vymyslených obvinení,

N. keďže na sídlo bývalého prezidentského kandidáta Mehdího Karrúbího zaútočilo niekoľko desiatok ozbrojených policajtov v civile, čo vyústilo do graffiti, vandalizmu, rozbitých okien a streľby vo vnútri Karrúbího domu; keďže k týmto útokom došlo po vyhláseniach veliteľa Revolučných gárd Muhammada Alí Dža´afarího, v ktorých na adresu opozičných lídrov povedal, že iránsky ľud bude sudcom „vodcov protištátnej činnosti“; keďže polícia sa nesnažila tieto útoky zastaviť,

1.  vyjadruje zdesenie a ohromenie nad prípadom Sakíne Muhammadí-Áštíáníovej odsúdenej na trest smrti ukameňovaním; naliehavo žiada úrady Iránskej islamskej republiky, aby nepopravili Sakíne Muhammadí-Áštíáníovú ukameňovaním ani žiadnym iným spôsobom;

2.  žiada úrady Iránskej islamskej republiky, aby pristúpili k úplnému preskúmaniu jej prípadu;

3.  odsudzuje televízne „priznanie“ Sakíne Muhammadí-Áštíáníovej, zjavne zinscenované iránskymi úradmi v snahe vymyslieť nové obvinenia z vraždy jej manžela; konštatuje, že tento typ vysielania spochybňuje nezávislosť súdnictva;

4.  naliehavo žiada iránsku vládu, aby zakázala kameňovanie, osobitne krutý spôsob popravy;

5.  opätovne potvrdzuje silný odpor EÚ voči trestu smrti za každých podmienok a žiada Irán, aby na popravy zaviedol moratórium až do zrušenia trestu smrti v súlade s rezolúciami Valného zhromaždenia OSN č. 62/149 a 63/168;

6.  naliehavo žiada iránsku vládu, aby zastavila popravu 18-ročného mladíka Ibráhíma Hamídího, obvineného z homosexuality;

7.  vyjadruje odpor voči akejkoľvek kriminalizácii konsenzuálnych sexuálnych vzťahov medzi dospelými a naliehavo žiada úrady Iránu, aby dekriminalizovali cudzoložstvo;

8.  žiada okamžité prepustenie Zahrá Bahrámíovej; žiada Catherine Ashtonovú, vysokú predstaviteľku EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčku Komisie, aby riešila otázku zadržania Zahrá Bahrámíovej s iránskymi úradmi;

9.  žiada okamžité prepustenie prominentnej právničky v oblasti ľudských práv, Nasrín Sutúdeovej, a jej oslobodenie od všetkých obvinení;

10. vyjadruje vážne znepokojenie nad vládou organizovaným násilím voči bývalému prezidentskému kandidátovi Mehdímu Karrúbímu a nad šírením atmosféry strachu a zastrašovania prostredníctvom používania násilníkov a policajtov v civile koordinovaných bezpečnostnými silami; žiada, aby vláda neschvaľovala takéto kriminálne skutky; považuje iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alí Chámeneího za zodpovedného za bezpečnosť prezidentského kandidáta Mehdího Karrúbího a jeho rodiny;

11. vyjadruje vážne znepokojenie nad zneužívaním súdnej právomoci zo strany iránskych úradov s cieľom útočiť na obhajcov ľudských práv a aktivistov občianskej spoločnosti, akými sú, medzi inými, šíritelia kampane One Million Signatures a členovia ústrednej rady organizácie ADVAR;

12. vyzýva na vytvorenie mandátu OSN, ktorý prešetrí zneužívanie a bude nabádať k tomu, aby sa porušovatelia ľudských práv v Iráne zodpovedali za svoje činy;

13. pripomína Iránu jeho záväzky podľa Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a záväzky, ku ktorým sa zaviazal počas všeobecného pravidelného preskúmania v Rade OSN pre ľudské práva a žiada o okamžité prepustenie všetkých politických väzňov a uväznených obhajcov ľudských práv;

14. žiada, aby sa súčasný zoznam súkromných osôb a organizácií, ktoré podliehajú zákazu cestovania do EÚ, rozšíril o tých, ktorí sú zodpovední za porušovanie ľudských práv, represie a obmedzovanie slobody v krajine;

15. vyzýva Komisiu a Radu, aby vypracovali dodatočné opatrenia v rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva a európskej prisťahovaleckej politiky s cieľom aktívne podporovať bezpečnosť iránskych obhajcov ľudských práv;

16. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčke Komisie, parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a vláde a parlamentu Iránskej islamskej republiky.