Förslag till resolution - B7-0496/2010Förslag till resolution
B7-0496/2010

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om mänskliga rättigheter i Iran, särskilt fallen Sakineh Mohammadi Ashtiani och Zahra Bahrami

6.9.2010

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani, Marc Tarabella för S&D-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0494/2010

Förfarande : 2010/2846(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0496/2010
Ingivna texter :
B7-0496/2010
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0496/2010

Europaparlamentets resolution om mänskliga rättigheter i Iran, särskilt fallen Sakineh Mohammadi Ashtiani och Zahra Bahrami

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Iran, särskilt de om mänskliga rättigheter och i synnerhet resolutionerna av den 31 januari 2008 och den 10 februari 2010,

–   med beaktande av uttalandet den 6 juli 2010 av Catherine Ashton, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, om de förestående avrättningarna i Iran,

–   med beaktande av uttalandet den 10 augusti 2010 av Hillary Clinton, Förenta staternas utrikesminister, där hon uppmanar Iran att respektera medborgarnas grundläggande rättigheter,

–   med beaktande av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Iran har undertecknat,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Sakineh Mohammadi Ashtiani, en 43-årig tvåbarnsmor, dömdes i maj 2006 till 99 piskrapp för ett ”olagligt förhållande” med två män. Trots att hon redan straffats har hon nu dessutom dömts till döden genom stening för ”äktenskapsbrott”.

B.  Trots att dödsdomen genom stening har fördömts internationellt, står domen fast och kan verkställas när som helst genom beslut av Irans högste juridiske ansvarige, Sadegh Larijani.

C. Vid ett “erkännande” som visades i tv tycks Sakineh Mohammadi Ashtiani medge att hon varit inblandad i mordet på sin make, men det finns tydliga tecken på att ”erkännandet” avlades under tvång.

D. Sakineh Mohammadi Ashtiani har dömts till ytterligare 99 piskrapp för att ha spridit ”oanständighet” och ”korruption” efter att enligt påståenden ha uppträtt utan slöja i ett foto som publicerades i en brittisk tidning.

E.  Mohammad Mostafaei, Sakineh Mohammadi Ashtianis advokat, flydde från Iran efter det att iranska säkerhetsstyrkor gått ut med ett beslut om att han skulle gripas, och anhållit hans fru och svåger.

F.  Ebrahim Hamidi, 18 år, som anklagas för homosexualitet, står inför omedelbar avrättning trots att han för närvarande saknar rättsligt ombud.

G. Domen om stening är en klar överträdelse av Irans internationella skyldigheter enligt den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Iran åtog sig helt nyligen, i samband med landets universella periodiska granskning vid FN:s råd för mänskliga rättigheter, att respektera åtminstone konventionens minimistandarder och regler för dödsstraff, så länge som konventionen upprätthålls.

H. Den 1 augusti erbjöd Brasiliens president Luiz Inacio Lula da Silva Ashtiani asyl, men den iranska regeringen avvisade Brasiliens erbjudande med motiveringen att Lula ”inte hade tillräcklig information om fallet”.

I.   Zahra Bahrami, en nederländsk-iransk kvinna, anhölls efter att ha deltagit i Ashura-protesterna (den 27 december 2009) mot oegentligheterna i samband med presidentvalet i Iran. Hon har hållits fängslad i Evin-fängelset i Teheran sedan hon häktades, och visar tecken på att ha torterats.

J.   Zahra Bahrami anklagas för att ha inrättat en organisation i syfte att motverka regeringen, för att vara medlem i en icke namngiven monarkistgrupp och för att sprida regimfientlig propaganda. Hon nekas tillgång till rättsligt ombud och den nederländska ambassaden i Teheran får inte erbjuda henne något bistånd.

K. Zahra Bahrami får inte ta emot besök i Evin-fängelset, och enligt rapporter är hennes fysiska och psykiska tillstånd allvarligt.

L.  Nasrin Sotoudeh, en framgångsrik människorättsadvokat som åtnjuter omfattande respekt för sina insatser för att försvara ungdomar som har dömts till döden och samvetsfångar, häktades den 4 september 2010, anklagad för ”propaganda mot staten” och ”samröre och sammankomst i syfte att motverka den nationella säkerheten”.

M. Myndigheterna i Islamiska republiken Iran fortsätter att häkta och fängsla aktivister från det civila samhället samtidigt som de förföljer och åtalar oberoende advokater, och regeringens nya metod för att trakassera människorättsadvokater är att komma med ogrundade anklagelser om ekonomiska oegentligheter på skatteområdet. Deltagare i kampanjen ”en miljon underskrifter” som förespråkar jämställdhet mellan kvinnor och män, och centralkommittén för Advar, en sammanslutning av f.d. studenter som arbetar för mänskliga rättigheter och förbättrade sociala förhållanden, har fängslats till följd av falska anklagelser.

N. Den tidigare presidentkandidaten Mehdi Karroubis bostad har attackerats av ett dussintal beväpnade civila styrkor, vilket resulterade i graffiti, vandalism, sönderslagna fönster och skott avfyrade inuti bostaden. Dessa attacker följde efter uttalanden av Mohammad Ali Jafari, chef för revolutionsgardet, om att Irans befolkning skulle komma att döma ”upprorsledarna”, med hänvisning till oppositionsledarna, och polisstyrkor gjorde inga ansatser att stoppa dessa attacker.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin avsky och bestörtning över fallet Sakineh Mohammadi Ashtiani, som har dömts till döden genom stening, och uppmanar med kraft myndigheterna i Islamiska republiken Iran att inte avrätta Sakineh Mohammadi Ashtiani genom stening eller på annat sätt.

2.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Islamiska republiken Iran att inleda en detaljerad granskning av hennes fall.

3.  Europaparlamentet fördömer ”erkännandet” från Sakineh Mohammadi Ashtiani som visades i tv och som uppenbarligen var iscensatt av de iranska myndigheterna i ett försök att konstruera nya anklagelser om mord på hennes make. Parlamentet noterar att denna sorts tv-sändningar leder till ett ifrågasättande av den dömande maktens oberoende ställning.

4.  Europaparlamentet uppmanar Irans regering att förbjuda stening, en synnerligen grym avrättningsmetod.

5.  Europaparlamentet bekräftar på nytt EU:s starka avståndstagande från dödsstraffet under alla omständigheter, och uppmanar Iran att införa ett moratorium för avrättningar i väntan på att dödsstraffet avskaffas i enlighet med FN:s generalförsamlings resolutioner 62/149 och 63/168.

6.  Europaparlamentet uppmanar Irans regering att stoppa avrättningen av Ebrahim Hamidi, en 18-åring som anklagas för homosexualitet.

7.  Europaparlamentet uttrycker sitt avståndstagande från att sexuella förbindelser mellan samtyckande vuxna kriminaliseras, och uppmanar de iranska myndigheterna att avkriminalisera ”äktenskapsbrott”.

8.  Europaparlamentet kräver att Zahra Bahrami friges omedelbart, och uppmanar Catherine Ashton, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att ta upp Zahra Bahramis arrest med de iranska myndigheterna.

9.  Europaparlamentet kräver att den framstående människorättsadvokaten Nasrin Sotoudeh friges omedelbart och att alla anklagelser mot henne dras tillbaka.

10. Europaparlamentet uttrycker sin stora oro över det regeringsledda våldet mot den tidigare presidentkandidaten Mehdi Karrubi och utbredningen av ett klimat präglat av rädsla och hotelser till följd av att huliganer och civilklädda styrkor samordnas av säkerhetsstyrkorna. Parlamentet kräver att regeringen avstår från att sanktionera sådana kriminella handlingar, och att Irans högste ledare, ayatolla Ali Khamenei, hålls ansvarig för presidentkanditat Mehdi Karroubis och hans familjs säkerhet.

11. Europaparlamentet uttrycker sin stora oro over hur de iranska myndigheterna missbrukar sina rättsliga behörigheter för att komma åt människorättsaktivister och aktivister från det civila samhället, såsom deltagare i kampanjen ”en miljon underskrifter” och centralkommittén för Advar.

12. Europaparlamentet begär att FN tilldelas ett mandat att utreda missförhållanden och främja ansvarsskyldighet för de som begår människorättsbrott i Iran.

13. Europaparlamentet påminner Iran om landets skyldigheter enligt den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och dess åtaganden i samband med den universella periodiska granskningen vid FN:s råd för mänskliga rättigheter, och parlamentet kräver att alla politiska fångar och fängslade människorättsaktivister omedelbart friges.

14. Europaparlamentet vill se en utvidgning av den nuvarande förteckningen över individer och organisationer som är föremål för EU:s reseförbud och frysta tillgångar till att omfatta de som bär ansvaret för brott mot mänskliga rättigheter, förtryck och inskränkning av friheter i landet.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inom ramen för det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter och EU:s invandringspolitik ta fram ytterligare åtgärder för att aktivt skydda de iranska människorättsaktivisterna.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/den höga representanten, medlemsstaternas parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s råd för mänskliga rättigheter samt Islamiska republiken Irans regering och parlament.