Förfarande : 2010/2846(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0498/2010

Ingivna texter :

B7-0498/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/09/2010 - 6.3
CRE 08/09/2010 - 6.3

Antagna texter :

P7_TA(2010)0310

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 122kWORD 64k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0494/2010
6.9.2010
PE446.581v01-00
 
B7-0498/2010

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om mänskliga rättigheter i Iran, särskilt fallen Sakineh Mohammadi Ashtiani och Zahra Bahrami


Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om mänskliga rättigheter i Iran, särskilt fallen Sakineh Mohammadi Ashtiani och Zahra Bahrami   
B7‑0498/2010

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av FN:s generalförsamlings förklaring från december 2007 där man för första gången i världshistorien uppmanar till ett moratorium mot tillämpning av dödsstraffet,

–   med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och konventionen om barnets rättigheter, som har undertecknats av Islamiska republiken Iran,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner, särskilt resolutionen av den ...

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Iran har fortfarande den tveksamma äran att vara det land i världen som avrättar flest medborgare per capita och flest ungdomsbrottslingar, och enbart under 2010 har omkring 2 000 dödsdomar utfärdats.

B.  Enligt rapporter har bara under de senaste veckorna över hundra fångar avrättats i Vakilabadfängelset i Mashad, efter anklagelser om drogrelaterade brott.

C. Iran utdömer, i strid med uttalandena från uppsatta personer inom Irans domstolsväsende, fortfarande straffet avrättning genom stening såsom i fallet Sakineh Mohammadi Ashtiani som anklagas för ”äktenskapsbrott”, vilket uppmärksammades i hennes erkännanden i tv den 11 augusti 2010.

D. Ungdomsbrottslingen Ebrahim Hammadi dömdes i augusti till döden, anklagad för att ha begått sexuella övergrepp mot en man när han bara var 16 år gammal, efter ett erkännande som han hävdar framkom under tortyr.

E.  Mohammad Mostafaei, som var försvarsadvokat för båda dessa personer och som försökt uppmärksamma allmänheten på deras situation var tvungen att fly landet för att inte gripas, och fler och fler människorättsadvokater utsätts för förföljelse från statens sida genom extra skattefordringar och deras liv och familjer hotas, även så framstående personer som nobelpristagaren Shirin Ebadi.

F.  Ett år efter oegentligheterna i samband med presidentvalet och de efterföljande massprotesterna befinner sig hundratals demonstranter, journalister och medborgarrättsaktivister och till och med medborgare som inte var inblandade i protesterna fortfarande i fängelse, såsom den nederländska medborgaren Zahra Bahrami.

G. Fallen där fredliga medborgarrättsförsvarare anklagas för ”moharabeh” (Guds fiende), ett brott som kan straffas med döden såsom i fallet Shiva Nazar Ahari, medlem i kommittén för människorättsreportrar (CHRR) som hållits fängslad sedan den 20 december 2009 och vars rättegång är nära förestående, ökar.

H. Förföljelsen av religiösa och etniska minoriteter fortgår med oförminskad kraft i Iran, och i augusti dömdes de sju bahai-ledarna Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rezaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli och Vahid Tizfahm, som sedan 2008 hållits fängslade enbart på grund av sin religiösa övertygelse, till tjugo års fängelse anklagade för att ha bedrivit propaganda mot staten och för spioneri.

I.   Trakasserierna mot president Ahmadinejads motståndare i valet, Mir-Hossein Mousavi och Mehdi Karrubi, och andra högt uppsatta medlemmar av de politiska partierna fortsätter, vilket tydligt visades genom den allra senaste attacken mot Mehdi Karrubis hem den 3 september 2010.

1.  Europaparlamentet fördömer starkt domen om avrättning genom stening som utfärdats mot Sakineh Mohammadi Ashtiani och uppmanar de iranska myndigheterna att varken avrätta henne genom stening eller på annat sätt samt att se över hennes fall.

2.  Europaparlamentet kräver att Islamiska republiken Iran slutgiltigt avskaffar dödsstraffet för brott som begås före arton års ålder och ändrar sin lagstiftning så att den är i linje med de internationella människorättskonventioner som Iran har ratificerat, inklusive konventionen om barnets rättigheter och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, och uppmanar i synnerhet de iranska myndigheterna att inte avrätta Ebrahim Hammadi och att se över hans fall.

3.  Europaparlamentet är djupt bestört över att Iran fortfarande tillhör den mycket lilla grupp länder, tillsammans med Afghanistan, Somalia, Saudiarabien, Sudan och Nigeria, som alltjämt tillämpar dödstraff genom stening och fördömer i detta sammanhang med kraft steningen av ett par i Afghanistan den 15 augusti 2010.

4.  Europaparlamentet bekräftar på nytt att man fullständigt motsätter sig dödsstraffet samt att alla stater, som de yttersta garanterna av medborgarnas mänskliga rättigheter, har ett särskilt ansvar att inte beröva personer livet, och parlamentet gläds åt att fler än 140 stater hitintills har avskaffat dödsstraffet.

5.  Europaparlamentet uppmanar det iranska parlamentet att införa lagstiftning som förbjuder det grymma och omänskliga straffet stening, att avskaffa dödsstraffet – och att som första åtgärd införa ett moratorium för avrättningar i enlighet med uppmaningarna i FN:s generalförsamlings resolutioner 62/149 och 63/168 – samt att förbjuda piskning och avkriminalisera ”äktenskapsbrott”.

6.  Europaparlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att upphöra med tv-sända erkännanden.

7.  Europaparlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att omedelbart frige alla personer som fängslats enbart till följd av att de deltagit i fredliga protester och velat uttrycka sin grundläggande mänskliga rätt till yttrandefrihet, och parlamentet upprepar särskilt sitt krav på att de sju bahai-ledarna ska frisläppas.

8.  Europaparlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att ge Internationella rödakorskommittén tillträde till alla fångar och att låta internationella människorättsorganisationer övervaka situationen i landet.

9.  Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att sätta press på FN att utse ett särskilt sändebud för att övervaka de politiska fångarnas situation och se till att de iranska myndigheterna följer internationella processregler och sina rättsliga åtaganden rörande de mänskliga mättigheterna.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter samt Islamiska republiken Irans regering och parlament.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy