Návrh usnesení - B7-0499/2010Návrh usnesení
B7-0499/2010

  NÁVRH USNESENÍ o lidských právech v Íránu, a zejména o případech Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové

  6. 9. 2010

  předložený na základě prohlášení Komise
  v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

  Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan za skupinu ECR

  Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0494/2010

  Postup : 2010/2846(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B7-0499/2010
  Předložené texty :
  B7-0499/2010
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B7‑0499/2010

  Usnesení Evropského parlamentu o lidských právech v Íránu, a zejména o případech Sakíne Muhammadí Aštíáníové a Zahry Bahrámíové

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu,

  –   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové ze dne 6. července 2010 o hrozících popravách v Íránu,

  –   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky ze dne 12. června 2010 o zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Íránu,

  –   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech,

  –   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

  A. vzhledem k tomu, že situace v oblasti všeobecných lidských práv se v Íránu od prezidentských voleb konaných v červnu 2009, kdy dosáhla kritického stavu, nezlepšila, a vzhledem k tomu, že v uplynulém roce mnoho Íránců čelilo násilí a útisku ze strany íránských úřadů nebo jimi byli vězněni,

  B.  vzhledem k tomu že 43letá matka dvou dětí Sakíne Muhammadí Aštíáníová byla odsouzena k smrti ukamenováním poté, co byla v roce 2006 usvědčena z cizoložství,

  C. vzhledem k tomu, že paní Aštíáníová byla v samostatném líčení odsouzena k bičování a dostala 99 ran bičem,

  D. vzhledem k tomu, že paní Aštíáníová byla nyní odsouzena k dalším 99 ranám bičem poté, co britské noviny údajně otiskly její fotografii, na níž není zahalena,

  E.  vzhledem k tomu, že dne 12. července justice ukamenování paní Aštíáníové dočasně odložila, avšak úředníci následně prohlásili, že může být oběšena,

  F.  vzhledem k tomu, že 45letá Zahra Bahrámíová, která má nizozemské a íránské státní občanství, byla zadržena v Íránu, kam odcestovala za svou dcerou, po své účasti na protestních demonstracích během svátku Ašúrá dne 27. prosince 2009, a sice na základě obvinění z členství v monarchistické skupině, ze založení protivládní organizace a z šíření propagandy proti íránskému režimu;

  G. vzhledem k tomu, že paní Bahrámíová je od svého zatčení zadržována v teheránské věznici Evin a její tělo nese stopy mučení a špatného zacházení,

  H. vzhledem k tomu, že podle informací, které obdrželo nizozemské ministerstvo zahraničních věcí, bude paní Bahrámíová odsouzena k doživotnímu vězení nebo k trestu smrti,

  I.   vzhledem k tomu, že žádná mezinárodní organizace činná v oblasti lidských práv ani nizozemské orgány nezískaly povolení k návštěvě paní Bahrámíové,

  J.   vzhledem k tomu, že íránské orgány nadále pronásledují náboženské menšiny, jako jsou bahá´íové a křesťané, a v současné době zadržují několik vedoucích představitelů víry Bahá´í – Behrúze Tavakkolího, Saída Rasaího, Faríbu Kamalabadíovou, Vahída Tizfahma, Džamaluddína Chanžáního, Afífa Naeimího a Mahvaš Sabetovou, kteří byli bez jakýchkoli důkazů odsouzeni k dvaceti letům vězení,

  K. vzhledem k tomu, že íránské orgány stále vězní stovky lidí, kteří byli nezákonně zadrženi v rámci hromadného zatýkání politických disidentů a účastníků nenásilných demonstrací po sporných prezidentských volbách dne 12. června 2009,

  L.  vzhledem k tomu, že Írán pokračuje v zatýkání a věznění zastánců lidských práv, jak to například dokládá případ Šivy Nazar Aháriové, která byla dne 20. prosince 2009 zatčena v centru Teheránu a zřejmě obviněna ze „zločinného shromažďování a konspirace, protistátní propagandy a muharebe“ (nepřátelství vůči Bohu), za což může být vynesen trest smrti,

  1.  důrazně vyzývá íránské orgány k tomu, aby zrušily trest smrti vynesený nad paní Aštíáníovou a aby jí zaručily spravedlivý proces;

  2.  naléhá na íránské orgány, aby zaručily spravedlivý proces paní Bahrámiové a její práva ve vězení;

  3.  odsuzuje skutečnost, že Írán čím dál častěji využívá trest smrti jako prostředek k zastrašování politické opozice a přistupuje k trestu smrti i v případech, kde to mezinárodní právo zakazuje (např. za trestné činy mladistvých);

  4.  vyzývá Írán k propuštění sedmi vedoucích představitelů víry Bahá´í, kteří jsou zadržováni bez jakýchkoli důkazů ke vzneseným obviněním a jejichž věznění je v rozporu s mezinárodními závazky, které Írán přijal v rámci Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, i s jeho vnitrostátními právními předpisy ohledně práva na spravedlivý proces;

  5.  žádá okamžité propuštění všech osob zadržených pouze z důvodu pokojného uplatňování svého práva na svobodný projev, práva sdružování a shromažďování nebo na základě náboženského vyznání a vyzývá orgány, aby vyšetřily a postavily před soud ty členy vlády a bezpečnostních jednotek, kteří jsou odpovědní za zabíjení, zneužívání a mučení disidentů či jejich rodinných příslušníků, demonstrantů a zadržených;

  6.  vyzývá Írán, aby upustil od zatýkání zastánců lidských práv a propustil zadržované osoby, které nebyly usvědčeny ve spravedlivém procesu;

  7.  připomíná, že svoboda myšlení, svoboda svědomí a svoboda náboženského vyznání jsou základními právy, jež musí být zaručena za všech okolností v souladu s článkem 18 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který Íránská islámská republika podepsala a ratifikovala;

  8.  je obzvláště znepokojen doznáními odvysílanými televizními stanicemi, mimo jiné i doznáním Sakíne Muhammadí Aštíáníové, která vzbuzují silný dojem, že byla vynucena;

  9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a parlamentu Íránské islámské republiky, Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN a Radě OSN pro lidská práva.