Postup : 2010/2846(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0499/2010

Predkladané texty :

B7-0499/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/09/2010 - 6.3
CRE 08/09/2010 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0310

NÁVRH UZNESENIA
PDF 130kWORD 73k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0494/2010
6.9.2010
PE446.582v01-00
 
B7-0499/2010

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o ľudských právach v Iráne, najmä o prípadoch Sakíne Muhammadí Áštíáníovej a Zahráy Bahrámíovej


Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o ľudských právach v Iráne, najmä  o prípadoch Sakíne Muhammadí Áštíániovej a Zahráy Bahrámíovej  
B7‑0499/2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iráne,

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej zo 6. júla 2010 o blížiacich sa popravách v Iráne,

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky z 12. júna. 2010 o zhoršení situácie v oblasti ľudských práv v Iráne,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ICESCR),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže všeobecná situácia v oblasti ľudských práv v Iráne sa nezlepšila od obdobia, keď sa po prezidentských voľbách v júni 2009 dostala na kritickú úroveň, a keďže mnoho Iráncov bolo za posledný rok vystavených násiliu, väzneniu a útlaku zo strany iránskych orgánov;

B.  keďže Sakíne Muhammadí Áštiániová, 43 ročná matka dvoch detí, bola odsúdená na smrť ukameňovaním, potom, čo bola v roku 2006 obvinená z cudzoložstva;

C. keďže v rámci osobitného prípadu bola pani Áštíániová odsúdená na trest zbičovaním a dostala 99 rán;

D. keďže Sakíne Muhammadí Áštíániová bola odsúdená na ďalších 99 rán, potom, čo sa údajne objavila bez závoja na fotografii uverejnenej v britských novinách,

E.  keďže súd 12. júla dočasne zastavil vykonanie trestu smrti v prípade pani Áštíániovej, ale predstavitelia úradnej moci následne oznámili, že trest sa môže vykonať obesením;

F.  keďže Zahrá Bahrámíová, 45 ročná žena s holandskou a iránskou štátnou príslušnosťou, bola zatknutá počas cesty do Iránu, kde sa mala stretnúť so svojou dcérou, na základe obvinenia, že je členkou monarchistickej skupiny, založila protivládnu organizáciu a šíri propagandu zameranú proti iránskemu režimu, potom, ako sa zúčastnila na protestoch organizovaných 27. decembra 2009 počas osláv sviatku Ášúrá;

G. keďže pani Bahrámíová je od svojho zatknutia zadržiavaná vo väzení Evin v Teheráne a bolo na nej vidieť stopy mučenia a zneužívania;

H. keďže podľa informácií získaných od holandského ministerstva zahraničných vecí bude pani Bahrámíová odsúdená na doživotie alebo na smrť;

I.   keďže medzinárodným organizáciám na ochranu ľudských práv ani holandským úradom nebolo umožnené stretnúť sa s pani Bahrámíovou;

J.   keďže iránske orgány naďalej prenasledujú náboženské menšiny, ako sú bahájci a kresťania, a v súčasnosti zadržiavajú siedmich bahájskych vedúcich predstaviteľov, Behrúza Tavakkolího, Saída Rezáího, Faríbu Kamál Ábádíovú, Vahída Tizfahma, Džamaluddína Chandžáního, Afifa Naímího a Mahvaš Sábetovú, ktorí boli všetci odsúdení na dvadsať rokov väzenia bez toho, aby boli proti nim predložené dôkazy;

K. keďže iránske orgány stále zadržiavajú stovky väznených osôb, ktoré boli nezákonne zadržané v rámci masového zatýkania politických disidentov a mierumilovných demonštrantov po kontroverzných prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnili 12. júna 2009;

L.  keďže v Iráne sa naďalej zatýkajú a zadržiavajú ochrancovia ľudských práv, ako pani Šíva Nazar Áháríová, ktorá bola zatknutá v centre Teheránu 20. decembra 2009 a bola pravdepodobne obvinená zo zhromažďovania a nekalého konania s cieľom spáchať trestný čin, z organizovania protištátnej propagandy a muháraby (vedenia vojny proti Bohu), za čo je možné udeliť trest smrti;

1.  naliehavo vyzýva iránske orgány, aby zrušili trest smrti pani Áštíániovej a aby pre ňu zabezpečili spravodlivý súdny proces;

2.  naliehavo vyzýva iránske orgány, aby pre pani Bahrámiovú zabezpečili spravodlivý súdny proces a zaručili jej práva ako práva väznenej osoby;

3.  odsudzuje narastajúce využívanie trestu smrti v Iráne ako prostriedku na zastrašovanie politickej opozície, ako aj jeho použitie v prípadoch, keď to zakazuje medzinárodné právo, napr. v prípadoch trestných činov spáchaných mladistvými osobami;

4.  vyzýva Irán, aby prepustil sedem bahájskych vedúcich predstaviteľov, ktorí sú zadržiavaní bez akýchkoľvek dôkazov, ktoré by podporili vznesené obvinenia, a ktorých zadržiavanie je v rozpore s medzinárodnými záväzkami Iránu v rámci Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ICCPR), ako aj s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi o spravodlivom súdnom procese;

5.  vyzýva na okamžité prepustenie všetkých osôb, ktoré boli zadržané len na základe pokojného uplatňovania svojho práva na slobodu prejavu, združovanie a zhromažďovanie sa alebo na základe ich vierovyznania, a vyzýva orgány, aby vyšetrili konanie vládnych predstaviteľov a príslušníkov bezpečnostných síl zodpovedných za zabíjanie, zneužívanie a mučenie disidentov alebo ich rodinných príslušníkov, demonštrantov a zadržaných osôb a aby ich trestne stíhali;

6.  vyzýva Irán, aby zastavil zatýkanie ochrancov ľudských práv a aby prepustil všetkých ochrancov ľudských práv, ktorí sú v súčasnosti zadržiavaní bez spravodlivého súdneho procesu;

7.  pripomína, že sloboda myslenia, svedomia a vierovyznania je základným právom, ktoré sa musí zaručiť za každých okolností v súlade s článkom 18 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktorý Iránska islamská republika podpísala a ratifikovala;

8.  je mimoriadne znepokojený priznaniami vysielanými v televízii, okrem iného aj priznaním pani Sakíne Muhhamadí Áštíániovej, pretože má dôvodné podozrenie, že toto priznanie bolo urobené z donútenia;

9.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil vláde a parlamentu Iránskej islamskej republiky, Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN a Rade OSN pre ľudské práva.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia