Predlog resolucije - B7-0572/2010Predlog resolucije
B7-0572/2010

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Republiki Moldaviji

18. 10. 2010

ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 110(2) poslovnika

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides), Traian Ungureanu, Lena Kolarska-Bobińska, Vytautas Landsbergis, Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0572/2010

Postopek : 2010/2915(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0572/2010

B7‑0572/2010

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Republiki Moldaviji

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju skupne izjave Sveta za sodelovanje med EU in Moldavijo z dne 21. decembra 2009,

–   ob upoštevanju poročila Komisije o napredku Republike Moldavije z dne 12. maja 2010 (KOM(2010)207), ki ugotavlja, da je bil napredek dosežen v večini sektorjev iz akcijskega načrta ESP,

–   ob upoštevanju pogajanj, ki so v teku za sklenitev pridružitvenega sporazuma med Republiko Moldavijo in Evropsko unijo, ter pogajanj o liberalizaciji vizumskega režima med Evropsko unijo in Republiko Moldavijo,

–   ob upoštevanju končne izjave in priporočil s seje odbora za parlamentarno sodelovanje EU-Republika Moldavija z dne 17. februarja 2010,

–   ob upoštevanju pomoči, ki jo je Evropska unija zagotovila Republiki Moldaviji v okviru evropskega sosedskega in partnerskega instrumenta (ESPI), vključno s projektom o podpori za volitve v Republiki Moldaviji z dne 26. februarja 2009, s katerim je bila zagotovljena finančna pomoč za svobodne in pravične volitve v tej državi,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o človekovih pravicah v Republiki Moldaviji in v nepriznanem in samooklicanem Pridnestrju, zlasti resolucij z dne 16. marca 2006, 26. oktobra 2006, 12. julija 2007 in 5. maja 2009,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Republiki Moldaviji,

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker evropska sosedska politika in vzhodno partnerstvo, ki je bilo vzpostavljeno maja 2009, priznavata, da se Republika Moldavija prizadeva približati Evropi in da je Moldavija pomembna kot država z globokimi zgodovinskimi, kulturnimi in gospodarskimi vezmi z državami članicami Evropske unije,

B.  ker je za Unijo stabilnost in dobro upravljanje osnovni pogoj za gospodarski razvoj v sosednjih državah, kamor sodi tudi Republika Moldavija,

C. ker je Komisija v poročilu o napredku v evropski sosedski politiki maja 2010 pozdravila napredek Moldavije na večini področij iz akcijskega načrta; ker bo politika Unije znotraj vzhodnega partnerstva prikrojena vsaki posamezni državi in bo temeljila zgolj na odlikah in napredku posamezne države,

D. ker makroekonomski pokazatelji v letu 2010 kažejo pozitiven razvoj v gospodarstvu kljub težavnim mednarodnim razmeram,

E.  ker je moldavijski parlament 10. septembra 2010 ratificiral rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča,

F.  ob upoštevanju zaskrbljenosti Unije nad reševanjem razmer v nepriznani pokrajini Pridnestrje,

G. ker pogajanja za dogovor o Pridnestrju potekajo v takoimenovani obliki 5+2, kjer sodelujejo Moldavija, Rusija, Ukrajina in OVSE, EU in ZDA pa kot opazovalki,

H. ob upoštevanju rezultatov referenduma o reformi ustave 5. septembra 2010 in odločitve o izvedbi predčasnih parlamentarnih volitev 28. novembra 2010,

I.   ker Parlament podpira prizadevanja Moldavije, da se približa Evropi, pa tudi njeno usmeritev k evropskemu povezovanju, in ker od blizu spremlja razvoj dogajanja v Republiki Moldaviji ter njene odnose z Evropsko unijo,

1.  izraža čestitke organom Republike Moldavije za njihovo zavezanost demokraciji, načelom pravne države in strukturnim reformam, čestita pa jim tudi za vse, kar jim je uspelo doseči v enem letu in za napredek v odnosih z Evropsko unijo ter za koristi, ki jih imajo državljani Republike Moldavije;

2.  izraža čestitke vladi Republike Moldavije, ki se je po parlamentarnih volitvah 29. julija 2009 spoprijela s pomanjkljivostmi pri demokraciji, pravni državi in človekovih pravicah;

3.  pozdravlja prednostne naloge za leti 2010–2011 pri reformah na področju evropskega povezovanja, ki jih je 8. oktobra 2010 sprejel vladni odbor za evropsko povezovanje;

4.  pozdravlja začetek pogajanj o pridružitvenemu sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Moldavijo 12. januarja 2010 in je seznanjen z zelo dobrimi rezultati, ki jih v tem procesu Komisija prejema iz Moldavije;

5.  pozdravlja začetek dialoga za liberalizacijo vizumov med Unijo in Moldavijo 15. junija 2010;

6.  pozdravlja neformalne sestanke za dogovor o Pridnestrju, ki so od junija 2009 potekali v obliki 5+2; izraža prepričanje, da je oblika 5+2 ustrezno okolje za iskanje stabilne rešitve za pridnestrski konflikt, in poziva strani, naj se v najkrajšem možnem času vrnejo k formalnim pogajanjem v tej obliki;

7.  pričakuje, da bodo moldavijski organi nadaljevali potrebne reforme ter držali obljubo in Republiko Moldavijo še naprej vodili po poti zanesljivega evropskega povezovanja;

8.  poziva Svet, naj Komisijo na svojem naslednjem srečanju 25. oktobra 2010 prosi za čim hitrejšo pripravo časovnega načrta vizumske liberalizacije, s čimer bi vstopili v povsem operativno fazo dialoga o vizumih, ki bo osnovan na napredku Republike Moldavije po poskusnih pogovorih o 4 delih vizumskega dialoga,

9.  izraža prepričanje, da bodo pogajanja o območju proste trgovine z Unijo, kot del pridružitvenega sporazuma, hitro napredovala in še dodatno okrepila gospodarske odnose med Moldavijo in Unijo, spodbudila pa bodo tudi neposredne tuje naložbe v Moldaviji; priznava, da je prišlo do izboljšav v poslovnem okolju in regulativnem okviru za podjetniško dejavnost, kar je ključni ukrep, da se privabijo naložbe;

10. opozarja na to, kako pomembno je, da se kot glavna prednostna naloga izvede reforma sodstva, da se okrepi boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji, kot je to poudarjeno v akcijskem načrtu za izvedbo reforme v pravosodju; pozdravlja, da je moldavijska vlada oktobra 2009 potrdila akcijski načrt za izvajanje reforme v pravosodju, in moldavijske organe spodbuja, naj te ukrepe nemudoma izvajajo v praksi;

11. je seznanjen z napredkom Republike Moldavije v boju proti korupciji, ki se kaže v boljšem mestu države na lestvici mednarodne organizacije Transparency International, in se pridružuje mnenju skupine držav proti korupciji GRECO Sveta Evrope, da je Moldavija znatno napredovala pri izvajanju njenih priporočil;

12. poudarja potrebo po okrepitvi zaupanja ljudi v državne ustanove, zlasti po nasilnem posredovanju državnih ustanov med dogodki aprila 2009, in pričakuje, da bodo pred sodišče privedeni vsi odgovorni za nasilje po volitvah aprila 2009, kot je Evropski parlament to zahteval v resoluciji z dne 9. maja 2009 o razmerah v Republiki Moldaviji[1];

13. poudarja, da resolucija o pridnestrskem vprašanju pomeni odločilen sestavni del pospeševanja politične stabilnosti in gospodarske blaginje v Republiki Moldaviji in tamkajšnji regiji; ponovno izraža svojo podporo ozemeljski celovitosti Republike Moldavije in poudarja, da je treba okrepiti vlogo EU pri iskanju rešitve za vprašanje Pridnestrja;

14. pozdravlja pobudo z Meseberga o reševanju pridnestrskega konflikta, ki sta jo sprožila nemška kanclerka Angela Merkel in ruski predsednik Dmitrij Medvedjev, in izraža prepričanje, da bi varnostni forum na ravni zunanjih ministrov skupaj s partnerji lahko prispeval k trajnostni rešitvi konflikta;

15. je seznanjen z nizko volilno udeležbo na referendumu o reformi ustave in politične voditelje poziva, naj državljane spodbujajo k udeležbi na volitvah; se distancira od politikov ali političnih strank, ki želijo državljane odvračati od njihove pravice do glasovanja;

16. je seznanjen z odločitvijo vršilca dolžnosti predsednika Republike Moldavije, da 28. novembra 2010 organiziran predčasne parlamentarne volitve, in pričakuje sprejem ukrepov, s katerimi bo zagotovljena dejanska volilna pravica moldavijskim državljanom, ki živijo v tujini; poziva organe v separatistični pokrajini Pridnestrje, naj moldavijskim državljanom ne preprečijo udeležbe v volilnem postopku;

17. ugotavlja, da so se sedanji organi s sprejetimi reformami obvezali do evropskih institucij in drugih mednarodnih partnerjev;

18. izraža prepričanje, da bodo izidi predčasnih parlamentarnih volitev 28. novembra 2010 takšni, da bo Republika Moldavija potrebne reforme še naprej izvajala kot absolutno prednostno nalogo;

19. poziva Komisijo in Svet, naj ohranjata raven političnega dialoga z Republiko Moldavijo;

20. poziva parlament Republike Moldavije, naj sodeluje v parlamentarni skupščini Euronest, in to v skladu z njenim ustanovitvenim aktom;

21. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, državam članicam in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter vladi in parlamentu Republike Moldavije.