Διαδικασία : 2010/2954(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0676/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0676/2010

Συζήτηση :

PV 24/11/2010 - 16
CRE 24/11/2010 - 16

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0443

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 150kWORD 89k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0675/2010
23.11.2010
PE450.492v01-00
 
B7-0676/2010

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα


Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Ulrike Lunacek, Hélène Flautre, Jill Evans, Oriol Junqueras Vies, Judith Sargentini, François Alfonsi, Isabella Lövin, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Catherine Grèze, Frieda Brepoels, Martin Häusling, Jean lambert, Bart Staes, Ska Keller και José Bové εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα  
B7‑0676/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για τη Δυτική Σαχάρα και ιδίως το ψήφισμά του στις 27 Οκτωβρίου 2005,

–   έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, που κυρώθηκε από το Μαρόκο στις 3 Μαΐου 1979,

–   έχοντας υπόψη την Ευρωμεσογειακή Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαρόκου, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2000,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης ΕΕ-Μαρόκου, το οποίο έτυχε αντικείμενο διαπραγμάτευσης το 2004, και την τελευταία σχετική έκθεση προόδου της 12ης Μαΐου 2010,

–   έχοντας υπόψη την έκβαση της Οικουμενικής Περιοδικής Επανεξέτασης για το Μαρόκο, της 22ας Μαΐου 2008, η οποία διενεργήθηκε στο πλαίσιο του UNHRC,

–   έχοντας υπόψη τα πορίσματα της έκθεσης της ad hoc Αντιπροσωπείας του ΕΚ τον Μάρτιο του 2009,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Δυτική Σαχάρα, και συγκεκριμένα τα ψηφίσματα 1754 (2007), 1783 (2007), 1813 (2008), 1871 (2009) και 1920 (2010),

–   έχοντας υπόψη την τελευταία έκθεση του Γενικού Γραμματέα (6 Απριλίου 2010) προς το Συμβούλιο Ασφαλείας για την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα,

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση (10 Νοεμβρίου 2010) του εκπροσώπου της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ Catherine Ashton για τη Δυτική Σαχάρα,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Οκτώβριο του 2010 20.000 περίπου πολίτες σαχράουι εγκατέλειψαν την πόλη του El-Aaiun για να κατασκευάσουν στρατόπεδα 12 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα και να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά κατά της μαροκινής κατάληψης της χώρας τους και κατά της περιθωριοποίησης, των άθλιων συνθηκών διαβίωσης, της κλοπής φυσικών πόρων και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η πρωτοβουλία αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη αντικυβερνητική διαδήλωση στην αμφισβητούμενη επικράτεια εδώ και δεκαετίες,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Οκτωβρίου 2010 οι αρχές ασφαλείας του Μαρόκου άνοιξαν πυρ κατά αυτοκινήτου που ήταν γεμάτο από πολίτες σαχράουι, οι οποίοι προσπαθούσαν να φθάσουν στα στρατόπεδα διαμαρτυρίας κοντά στο El-Aaiun και εκτιμώντας ότι ο Najem El Garhiand, 14 ετών, πέθανε επιτόπου και άλλοι 5 τραυματίσθηκαν,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Νοεμβρίου 2010 σκοτώθηκαν τουλάχιστον 12 άτομα, συμπεριλαμβανομένων ανδρών της αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας, κατά τη διάρκεια επίθεσης των δυνάμεων ασφαλείας του Μαρόκου με στόχο την αποξήλωση του στρατοπέδου διαμαρτυρίας του Gadaym Izik· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επίσης υπάρξει πληροφορίες για σημαντικό αριθμό τραυματισθέντων πολιτών επειδή οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και κλομπς για την εκκαθάριση του στρατοπέδου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα γεγονότα συνέπεσαν με την έναρξη νέων άτυπων συνομιλιών, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ των μαροκινών αρχών και του Μετώπου Polisario για το μέλλον της Δυτικής Σαχάρας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ελήφθησαν μέτρα ασφαλείας στο El-Aaiun και άλλες πόλεις της Δυτικής Σαχάρας, που οδήγησαν στη σύλληψη τουλάχιστον 5 υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: κ. Ennaama Asfari, συμπρόεδρος του CORELSO, κ. Al-Salmani Mohammed, μέλος της Μαροκινής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (AMDH), κ. Banka Al-Shaikh και κ. Isma'el Brahim, μέλη της AMDH στην Asa και το El-Aaiun αντιστοίχως και Brahim Elansari, τοπικός εκπρόσωπος του παρατηρητηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα (HRW),

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διεθνείς οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα φοβούνται ότι και πολλοί άλλοι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επίσης συλληφθεί αυθαιρέτως και κρατούνται μυστικώς μετά την επίθεση στο στρατόπεδο διαμαρτυρίας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι σαχράουι ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ο Brahim Dahane, ο Ali Salem Tamek και ο Ahmed Nasiri, έχουν κατηγορηθεί για υπονόμευση της εσωτερικής ασφάλειας του Μαρόκου και είναι φυλακισμένοι πάνω από ένα χρόνο μετά την επίσκεψη προσφυγικών στρατοπέδων στην Αλγερία,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ομάδα Εργασίας για τις Αναγκαστικές και Ακούσιες Εξαφανίσεις έχει διαπιστώσει στο πλαίσιο της Οικουμενικής Περιοδικής Επανεξέτασης (UPR) για το Μαρόκο ότι οι περισσότερες εξαφανίσεις αφορούν άτομα που, κατά τα λεγόμενα, είναι είτε γνωστοί είτε ύποπτοι υποστηρικτές του Μετώπου Polisario,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Mostapha Selma Sidi Mouloud, αξιωματικός της αστυνομίας του Μετώπου Polisario, συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας του Polisario μετά από δήλωσή του υπέρ του σχεδίου του Μαρόκου για αυτονομία της Δυτικής Σαχάρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Mostapha Selma Sidi Mouloud κατηγορήθηκε για κατασκοπεία, σύμφωνα με δήλωση αξιωματούχων του Polisario στις 23 Σεπτεμβρίου 2010, και αναφέρθηκε με έμφαση ότι εξακολουθεί να κρατείται σε μυστική τοποθεσία,

Ι.   υπενθυμίζοντας τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη Δυτική Σαχάρα και επαναβεβαιώνοντας την ισχυρή του στήριξη στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και του προσωπικού απεσταλμένου του για να βοηθήσει τα μέρη να πετύχουν μια δίκαιη, σταθερή και αμοιβαίως αποδεκτή πολιτική λύση, η οποία θα επιτρέψει την αυτοδιάθεση του λαού της Δυτικής Σαχάρας,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας τόνισε στο ψήφισμά του της 30ής Απριλίου 2010, βάσει του οποίου παρατάθηκε η εντολή της αποστολής του ΟΗΕ για δημοψήφισμα στη Δυτική Σαχάρα (ΜΙΝURSO) έως τον Απρίλιο του 2010, ότι το status quo είναι απαράδεκτο σε μακροπρόθεσμη βάση και ότι η πρόοδος των διαπραγματεύσεων αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής του λαού της Δυτικής Σαχάρας σε όλες τις πτυχές της,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της και τις δικές της Συνθήκες, σε όλες τις δραστηριότητές της και τις πολιτικές που αφορούν τη Δυτική Σαχάρα· επισημαίνοντας ότι, εν προκειμένω, κάθε νέα συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου, όπως η Συμφωνία για την Αλιεία που πρόκειται να ανανεωθεί το 2011 και η Συμφωνία σχετικά με μέτρα αμοιβαίας ελευθέρωσης για αγροτικά προϊόντα, μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, ψάρια και προϊόντα αλιείας, θα πρέπει να είναι σύννομη με τις υποχρεώσεις της ΕΕ στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου όταν πρόκειται για τη Δυτική Σαχάρα, συμπεριλαμβάνοντας επίσης, ως θεμελιώδες στοιχείο της Συμφωνίας, ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

ΙΓ. υπενθυμίζοντας ότι το Μαρόκο είναι η πρώτη χώρα στη νότια περιοχή της Μεσογείου που επωφελείται από το προχωρημένο καθεστώς σχέσεών του με την ΕΕ και έχει δεσμευθεί να προωθεί, να προστατεύει και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης και του Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας,

1.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για τη σημαντική επιδείνωση της κατάστασης στη Δυτική Σαχάρα και καταδικάζει σθεναρά τα συμβάντα στο στρατόπεδο διαμαρτυρίας του Gadaym Izik, που προκάλεσαν σημαντικό αριθμό θανάτων και τραυματισμών, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου του Najem El Garhiand·

2.  προτρέπει τις αρχές του Μαρόκου να προβούν επειγόντως σε έρευνα σχετικά με αυτά τα γεγονότα, η οποία θα ικανοποιεί τα διεθνή πρότυπα ανεξαρτησίας, αμεροληψίας, διαφάνειας, ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας και θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να διευκρινίσει τις περιστάσεις και να εγγυηθεί ότι όλοι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν·

3.  τονίζει την έκκληση, προς τα δύο μέρη, του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, να εξακολουθήσουν τον συνεχή και εποικοδομητικό διάλογο με το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΟΗCHR) με στόχο να διασφαλισθεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του λαού της Δυτικής Σαχάρας, τόσο εντός της επικράτειας όσο και στα προσφυγικά στρατόπεδα· επιμένει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να κληθούν οργανώσεις του ΟΗΕ για να προτείνουν τη σύσταση ενός μηχανισμού παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δυτική Σαχάρα είτε μέσω της παράτασης της εντολής της MINURSO είτε μέσω συντονισμένης πρωτοβουλίας από τον OHCHR·

4.  καλεί τα μέρη να επιδείξουν περαιτέρω πολιτική βούληση για την εξεύρεση λύσης και τονίζει τη σημασία των αξιόπιστων και διαφανών συνομιλιών που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και του προσωπικού του απεσταλμένου·

5.  καλεί τις αρχές του Μαρόκου να παύσουν αυτή την πολιτική διώξεων και παρενοχλήσεων των ακτιβιστών σαχράουι, των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των οικογενειών τους και να ελευθερώσουν πάραυτα όλους τους κρατουμένους για λόγους συνείδησης, προκειμένου να συμμορφωθούν με το οικείο Διεθνές Δίκαιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στο οποίο το Μαρόκο είναι συμβαλλόμενο μέρος·

6.  καλεί την κυβέρνηση του Μαρόκου να εξασφαλίσει ανεμπόδιστη πρόσβαση στο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας για τις ειδικές διαδικασίες του ΟΗΕ και να επιτρέψει στους δημοσιογράφους να εργάζονται ελεύθερα·

7.  προτρέπει το Μέτωπο Polisario να επιτρέψει την πρόσβαση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (ΗCR) στα στρατόπεδα του Tindouf προκειμένου να ενημερωθούν οι πληθυσμοί για το δικαίωμά τους να φύγουν από αυτά τα στρατόπεδα και τη δυνατότητα επανεγκατάστασης σε εθελοντική βάση·

8.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια με αυξημένη χρηματοδότηση θα κατανεμηθεί σε 165.000 περίπου πρόσφυγες σαχράουι που ζουν στην περιοχή του Tindouf, προκειμένου να τους βοηθήσει να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες για τροφή, νερό, στέγαση και ιατρική περίθαλψη, καθώς και να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους·

9.  υπενθυμίζει στις αρχές του Μαρόκου τη δέσμευσή τους να προαγάγουν το κράτος δικαίου και να σέβονται τις θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· τονίζει ότι η υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαρόκου·

10. καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να επιτευχθεί μια αδιαφιλονίκητη κοινή θέση εντός του Συμβουλίου προκειμένου να καταδικασθούν τα πρόσφατα γεγονότα και να βρεθούν τρόποι ώστε να προωθηθεί η ειρηνευτική διαδικασία υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών· προτρέπει την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να συγκαλέσει συνεδρίαση με τη μαροκινή κυβέρνηση προκειμένου να εξετασθεί η κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα και να υιοθετηθεί οδικός χάρτης με συγκεκριμένα κριτήρια αναφοράς και σαφή χρονοδιαγράμματα·

11. προτρέπει το Μέτωπο Polisario να δημοσιοποιήσει το μέρος όπου κρατείται ο Mostapha Selma Sidi Mouloud και να τον ελευθερώσει πάραυτα·

12. σημειώνει ότι η νομική υπηρεσία του ΕΚ έχει εκδώσει γνωμοδότηση (SJ 269/09) με την οποία εκφράζει ανησυχίες για τη νομιμότητα της τρέχουσας Συμφωνίας Αλιευτικής Σύμπραξης ΕΕ-Μαρόκου, δεδομένου ότι σκάφη της ΕΕ αλιεύουν στα ανοικτά της Δυτικής Σαχάρας σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, και ότι η συμφωνία, όπως εφαρμόζεται επί του παρόντος, δεν τηρεί πλήρως τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη γνωμοδότηση Correl προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (S/2002/161)·

13. εκτιμά, κατά συνέπεια, ότι τυχόν ανανέωση της συμφωνίας με το Μαρόκο θα πρέπει να αξιολογηθεί ως προς τη συμμόρφωσή της με το Διεθνές Δίκαιο, και επομένως με τις Συνθήκες, και εκφράζει την πρόθεσή του να ζητήσει τη γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με τη συμβατότητα με τις Συνθήκες κάθε τέτοιας μελλοντικής συμφωνίας στο πλαίσιο του άρθρου 218, παράγραφος 11, της ΣΛΕΕ·

14. ζητεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων, στην προσεχή συνεδρίασή τους, να συζητήσουν όλους τους τρόπους για να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ όλων των μερών·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα της Αφρικανικής Ένωσης, την Αντιπροσωπεία του ΕΚ για τις Σχέσεις με τις Χώρες Μαγκρέμπ, καθώς και στο Προεδρείο της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, στα Κοινοβούλια και τις Κυβερνήσεις του Μαρόκου και της Αλγερίας, στο Μέτωπο Polisario και στην Προεδρία της RASD.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου