Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0683/2010Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0683/2010

  ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a 2011-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetésről szóló, jelenleg zajló tárgyalásokról

  24.11.2010

  az eljárási szabályzat 78. cikke alapján

  Joseph Daul a PPE képviselőcsoport nevében
  Martin Schulz az S&D képviselőcsoport nevében
  Guy Verhofstadt az ALDE képviselőcsoport nevében
  Rebecca Harms a Verts/ALE képviselőcsoport nevében


  Eljárás : 2010/2972(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B7-0683/2010
  Előterjesztett szövegek :
  B7-0683/2010
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  B7‑0683/2010

  Az Európai Parlament állásfoglalása a 2011-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetésről szóló, jelenleg zajló tárgyalásokról

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 310–325. cikkeire,

  –   tekintettel az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetére, amelyet a Bizottság 2010. április 27-én terjesztett elő (COM(2010)0300) és a Bizottság által 2010. szeptember 15-én, 2010. október 11-én, illetve 2010. október 20-án előterjesztett 1., 2. és 3. sz. módosító indítványra,

  –   tekintettel az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetési tervezetéről szóló, a Tanács által 2010. augusztus 12-én elfogadott álláspontra (12699/2010 – C7-0202/2010),

  –   tekintettel 2010. október 20-i állásfoglalására az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről szóló tanácsi álláspontról – összes szakasz[1],

  –   tekintettel a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló, 2010. március 3-án előterjesztett bizottsági javaslatra (COM(2010)0072), valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési kérdésekben történő együttműködésről szóló intézményközi megállapodás tervezetével kapcsolatos, szintén 2010. március 3-án benyújtott bizottsági dokumentumra (COM(2010)0073),

  –   tekintettel a 2010-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéshez fűzött 2010. április 8-i, 3. sz. költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2010)0149 és a 2010-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéshez fűzött 2010. október 20-i, 10. sz. költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2010)0598),

  –   tekintettel a rugalmassági eszköz igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatra, amelyet a Bizottság 2010. április 8-án terjesztett elő (COM(2010)0150),

  –   tekintettel a Tanács által 2010. szeptember 13-án megállapított, a 3/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontra (13472/2010 – C7-0263/2010) és a Parlament 2010. október 20-i állásfoglalására az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 3/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság[2],

  –   tekintettel 2010. szeptember 22-i állásfoglalására a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról[3],

  –   tekintettel az Európai Unió saját forrásainak jövőjéről szóló, 2007. március 29-i állásfoglalására[4],

  –   tekintettel eljárási szabályzata 78. cikkére,

  A. mivel a költségvetési tervezetről szóló tanácsi álláspont a kifizetési előirányzatokat a 2010-es költségvetéshez képest 2,91%-os növekedésnek megfelelő összegre korlátozta,

  B.  mivel a Parlament a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseinek végrehajtására irányuló és költségvetési módosításokkal megtámogatott „hétpontos stratégiát” fogadott el, ugyanakkor hajlandónak mutatkozott arra, hogy a kifizetések szintjét átfogó megállapodás keretében megerősítse,

  C. mivel 2010. november 15-én a Parlament és a Tanács részvételével ülésező egyeztető bizottságnak nem sikerült megállapodásra jutnia a 2011-es évre vonatkozó költségvetés közös szövege tekintetében,

  1.  készen áll arra, hogy rövid időn belül megállapodásra jusson a 2011-es költségvetés és a kapcsolódó részek tekintetében, feltéve hogy a Bizottság és a Tanács teljesíti az alábbi feltételeket:

  a)   megállapodás olyan valódi rugalmassági mechanizmusokkal kapcsolatban, amelyek megfelelnek a Parlament által, valamint a Tanács által minősített többséggel meghatározandó, a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban foglalt, a felülvizsgálatokra vonatkozó jelenlegi elveknek, lehetővé téve a Lisszaboni Szerződés által az EU-ra ruházott új hatáskörökből és az Európa 2020 projektből származó politikák megfelelő jövőbeli finanszírozását,

   

  b)   kötelezettségvállalás a Bizottság részéről, amelynek értelmében 2011. július 1. előtt az EUMSz. 311. cikkén alapuló érdemi javaslatokat terjeszt elő az EU új saját forrásairól, és kötelezettségvállalás a Tanács részéről, amelynek értelmében e javaslatokat megvitatja a Parlamenttel a következő többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalási folyamat keretében,

   

  c)   megállapodás a három intézmény között a közösen végzendő munka módszereiről, amelyek között szerepel a stratégiai dokumentumokhoz történő hozzáférés és a parlamenti képviselők megfelelő üléseken történő részvétele révén a Parlament részvétele a következő többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalási folyamatban, valamint a Parlament, a Tanács és a Bizottság között tartandó, elnöki szintű tanácskozások az EUMSz. 324. cikke és 312. cikke (5) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően;

   

  2.  üdvözli a Bizottságnak az európai hozzáadott értékkel és a költségvetés Lisszaboni Szerződéshez való igazításával, valamint a saját forrásokra vonatkozó pontos ütemtervvel kapcsolatos kötelezettségvállalásait;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.