Предложение за резолюция - B7-0707/2010Предложение за резолюция
B7-0707/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Република Кот д’Ивоар

13.12.2010

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0707/2010

Процедура : 2010/3006(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0707/2010
Внесени текстове :
B7-0707/2010
Приети текстове :

B7‑0707/2010

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Република Кот д’Ивоар

Европейският парламент,

–   като взе предвид предходните си резолюции относно Кот д’Ивоар,

–   като взе предвид Споразумението за партньорство ЕС-АКТБ от Котону, подписано през юни 2000 г.,

–   като взе предвид съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН относно Кот д’Ивоар, по-конкретно Резолюция 1765 (2007 г.), Резолюция 1933 (2010 г.) и Резолюция 1946 (2010 г.),

–   като взе предвид изявленията на заместник - председателя на Европейската комисия/върховния представител Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно изборния процес и по-конкретно от 3 декември 2010 г. относно изборните резултати в Кот д’Ивоар и от 1 декември 2010 г. относно втория кръг на президентските избори в Кот д’Ивоар,

–   като взе предвид предварителните заключения от страна на мисиите за наблюдение на изборите, изпратени от Европейския съюз (ЕС), Африканския съюз (АС) и Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS), които изразяват съгласие в своите съответни констатации, че вторият кръг на президентските избори в Кот д’Ивоар е бил проведен по свободен и демократичен начин,

–   като взе предвид както съобщението за печата на Съвета за сигурност на ООН относно изборите в Кот д’Ивоар, така и изявлението на генералния секретар на ООН Бан Ки-Мун от 2 декември 2010 г.,

–   като взе предвид изявлението от 3 декември 2010 г. на г-н Young-Jin Choi, специален представител на генералния секретар на ООН в Кот д’Ивоар, относно удостоверяването на резултатите от втория кръг на президентските избори, проведени на 28 ноември 2010 г.,

–   като взе предвид Декларацията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, приета на 3 декември 2010 г. в Киншаса, относно обявяването на резултатите от втория кръг на президентските избори, проведени на 28 ноември 2010 г. в Кот д’Ивоар,

–   като взе предвид изявлението на генералния секретар на ООН Бан Ки-Мун от 4 декември 2010 г., в което се изразява загриженост във връзка с политическото напрежение след президентските избори в Кот д’Ивоар въпреки недвусмислената победа на г-н Alassane Dramane Ouatara, на когото предварителните резултати от избирателните секции отреждат преднина от десет точки,

–   като взе предвид изявлението от 4 декември 2010 г. на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Дурау Барозу, в което се потвърждава, че г-н Alassane Dramane Ouatara е законният победител в демократичните избори за президент,

–   като взе предвид съобщението от 5 декември 2010 г. на г-н Abdou Diouf, генерален секретар на Международната организация на франкофонията, с което той призовава настоятелно всички политически участници да признаят резултатите от президентските избори, както те са били обявени от Независимата избирателна комисия на Кот д’Ивоар (CEI) и удостоверени от ООН,

–   като взе предвид заключителното комюнике от срещата на високо равнище на Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS), проведена на 7 декември 2010 г. в Абуджа, Нигерия,

–   като взе предвид Декларацията на Съвета за сигурност на ООН от 8 декември 2010 г.,

–   като взе предвид решението на АС за преустановяване на членството на Кот д’Ивоар на 9 декември 2010 г. с цел бившият президент Laurent Koudou Gbagbo да бъде принуден да подаде оставка,

–   като взе предвид твърдата позиция на международната общност, в която бившият президент Laurent Koudou Gbagbo се призовава да подаде оставка при първа възможност, за да се съхрани възможността за мирен преход във властта,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че след повече от десет години и след няколко отлагания първият кръг от президентските избори беше проведен в Кот д’Ивоар на 31 октомври 2010 г. в съответствие с разпоредбите на политическото споразумение от Уагадугу от 4 март 2007 г.,

Б.  като има предвид, че първият кръг на изборите за президент беше белязан от историческото изборно участие на приблизително 80% от регистрираните гласоподаватели и че той беше проведен по спокоен и мирен начин въпреки последвалото забавяне на обявяването на изборните резултати,

В.  като има предвид, че накрая Независимата избирателна комисия обяви действащия президент Laurent Koudou Gbagbo и бившия министър-председател като основни претенденти на втория кръг на изборите за президент, насрочени за 28 ноември 2010 г.,

Г.  като има предвид, че в своето предварително изявление от 30 ноември 2010 г. мисията на ЕС за наблюдение на изборите в Кот д’Ивоар стигна до заключението, че изборната кампания за втория кръг на изборите е била опетнена от насилие, станало причина за телесни повреди и смъртни случаи сред гражданите,

Д. като има предвид, че на 2 декември 2010 г. вечерта председателят на Независимата избирателна комисия г-н Youssouf Bakayoko обяви г-н Alassane Dramane Ouattara за победител във втория кръг на изборите с 54,1% от подадените гласове в обстановка на общо напрежение, белязана от твърдения за изборни измами, произхождащи от лагера на кандидата за президент, и прояви на насилие и сплашване, насочени срещу привържениците на г-н Ouattara и срещу намиращите се в страната наблюдатели от Европейския съюз,

Е.  като има предвид, че Съветът за сигурност на ООН приветства обявяването на междинните резултати от Независимата избирателна комисия на Кот д’Ивоар и отново потвърди своята готовност да предприеме съответни мерки срещу онези, които възпрепятстват мирния процес, по-конкретно работата на Независимата избирателна комисия, както това беше подчертано в параграф 6 от Резолюция 1946 (2010 г.),

Ж.. като има предвид, че председателят на Съвета по конституционни въпроси на Кот д’Ивоар след обявяване на изборните резултати от Независимата избирателна комисия обяви тези резултати за нищожни и невалидни и обяви г-н Gbagbo за победител в президентските избори, след като анулира изборните резултати от четири региона в северната част на Кот д’Ивоар, в които г-н Ouattara беше спечелил с голямо мнозинство,

З.  като има предвид, че след гореспоменатото решение на Съвета по конституционни въпроси на Кот д’Ивоар бяха затворени всички граници на страната и бяха преустановени излъчванията на всички чуждестранни информационни телевизионни канали, което не само постави гражданите на Кот д’Ивоар в пълна изолация от останалия свят, но затрудни дейността на международната общност във връзка с наблюдението на евентуални нарушения на правата на човека и нарушения на върховенството на закона в страната,

И. като има предвид, че специалният представител на генералния секретар на ООН г-н Choi впоследствие удостовери, че президентските избори в Кот д’Ивоар са били проведени по надлежния начин и по този начин потвърди, че изборните резултати, оповестени от Независимата избирателна комисия, са точни и представителни за свободната воля на гражданите на Кот д’Ивоар,

Й. като има предвид, че г-жа Fatou Bensouda, Fatou Bensouda, заместник-прокурор в Международния наказателен съд, призова органите на Кот д’Ивоар да разследват надлежно всички прояви на насилие, извършени преди или непосредствено след втория кръг на президентските избори, като по този начин потвърди отново решимостта на Международния наказателен съд да следи отблизо всички прояви на насилие, оповестени в този контекст,

К. като има предвид, че въпреки протестите от страна на международната общност г-н Gbagbo положи клетва като президент по време на церемония, организирана на 4 декември 2010 г., докато г-н Ouattarra положи клетва като президент на Кот д’Ивоар в писмо, изпратено до Съвета по конституционни въпроси,

Л. като има предвид, че все повече политически и търговски партньори на Кот д’Ивоар в Африка и в западния свят са изразили своята подкрепа за г-н Ouattarra и че той е бил признат за законен победител в изборите за президент на Кот д’Ивоар и за законен държавен глава, издигнат на власт по силата на демократичната воля на народа на Кот д’Ивоар,

М. като има предвид, че бившият южноафрикански президент Табо Мбеки, специален представител на Африканския съюз в Кот д’Ивоар, посети страната с оглед на евентуална посредническа дейност между двата президентски лагера,

Н. като има предвид, че на 5 декември 2010 г. г-н Ouattara обяви образуването на правителство, ръководено от бившия министър-председател г-н Guillaume Soro; като има предвид, че г-н Gbagbo от своя страна обяви номинацията на свой министър-председател въпреки протестите на няколко хиляди души в град Bouaké в северната част на страната,

О. като има предвид, че на своето заседание на 8 декември 2010 г. Съветът за сигурност на ООН осъди най-решително всеки опит за подриване на волята на народа на Кот д’Ивоар и отбеляза решението на Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS) за потвърждаване на г-н Ouattara като президент на Кот д’Ивоар,

1.  изразява дълбока загриженост относно положението в Кот д’Ивоар след втория кръг на изборите за президент; в този контекст подчертава, че резултатите от демократично проведени избори трябва да бъдат зачитани изцяло от всички участници, включително и от претърпелите поражение кандидати, и подчертава, че незачитането на тези резултати би изложило на допълнителен риск и мира, и стабилността в страната;

2.  настоятелно призовава всички политически сили в Кот д’Ивоар да зачитат волята на народа, която беше изразена свободно в резултатите от президентските избори от 28 ноември 2010 г., оповестени от Независимата избирателна комисия и потвърдени от специалния представител на генералния секретар на ООН;

3.  изразява дълбоко съжаление поради жестоките сблъсъци, предшестващи оповестяването на резултатите от втория кръг на президентските избори в Кот д’Ивоар, и изразява своята най-дълбока солидарност с жертвите и техните семейства; изразява също така съжаление поради възпрепятстването на политическия процес и поради опитите за сплашване на членове на Независимата избирателна комисия, които в крайна сметка забавиха обявяването на междинните резултати и по този начин попречиха на правилното протичане на демократичния избирателен процес;

4.  осъжда решението на Съвета по конституционни въпроси да анулира частично резултатите от втория кръг на изборите за президент; счита, че това представлява нарушение на избирателния закон на Кот д’Ивоар, който не предвижда такова положение, и изразява загриженост поради превръщането на Съвета по конституционни въпроси в политически инструмент в ръцете на г-н Gbagbo, който е застрашил изборния процес като цяло, тъй като не му е дал възможност да изпълнява ефективно своите функции;

5.  приветства изявленията на редица участници на международната общност в подкрепа на изборния процес в Кот д’Ивоар и за признаване на г-н Ouattara за законен победител в тези избори;

6.  подчертава необходимостта от внимателно наблюдение на все още неясната политическа ситуация, която преобладава в страната, както и оповестените прояви на насилие, които според твърденията в някои случаи включват силите за сигурност на Кот д’Ивоар; призовава всички заинтересовани страни да проявяват изключителна въздържаност, за да се избегне по-нататъшното изостряне на обстановката и за да бъде съхранено върховенството на закона;

7.  приветства всички усилия за посредничество и призовава всички политически сили в Кот д’Ивоар да подкрепят активно мирния преход и по този начин да избегнат разделянето на страната;

8.  решително осъжда всички прояви на сплашване, насочени срещу наблюдателите от страна на Европейския съюз в Кот д’Ивоар и срещу граждани на ЕС в общ план, които прояви на сплашване принудиха мисията да се оттегли поради съображения за сигурност;

9.  изразява задоволство от ангажимента на Върховния представител/заместник-председател на Комисията към изборния процес в Кот д’Ивоар и приветства нейната готовност до обмисли налагането на целенасочени санкции срещу тези, които възпрепятстват мирния преход;

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета на ЕС и на Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност / заместник-председател на Европейската комисия баронеса Catherine Ashton, на Съвета за сигурност на ООН и на генералния секретар на ООН,на операцията на Обединените нации в Кот д'Ивоар, на институциите на Африканския съюз, на Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS), на Парламентарната асамблея АКТБ-ЕС и на правителствата на държавите-членки на ЕС.