Postup : 2010/3006(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0707/2010

Předložené texty :

B7-0707/2010

Rozpravy :

PV 15/12/2010 - 18
CRE 15/12/2010 - 18

Hlasování :

PV 16/12/2010 - 6.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0492

NÁVRH USNESENÍ
PDF 134kWORD 82k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0707/2010
13. 12. 2010
PE450.539v01-00
 
B7-0707/2010

předložené na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Republice Pobřeží slonoviny


Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu situaci v Republice Pobřeží slonoviny  
B7‑0707/2010

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Pobřeží slonoviny,

–   s ohledem na Dohodu o partnerství z Cotonou mezi EU a AKT podepsanou v červnu 2000,

–   s ohledem na příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN o Pobřeží slonoviny, zejména na rezoluci č. 1765(2007), rezoluci č. 1933(2010) a rezoluci č. 1946(2010),

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o volebním procesu a konkrétně na prohlášení ze dne 3. prosince 2010 o výsledcích voleb v Pobřeží slonoviny a na prohlášení ze dne 1. prosince 2010 o výsledcích druhého kola prezidentských voleb v Pobřeží slonoviny,

–   s ohledem na předběžné závěry pozorovatelských volebních misí, které vyslala Evropská unie, Africká unie a Hospodářské společenství států západní Afriky (ECOWAS) a které se ve svých zjištěních shodly na tom, že druhé kolo prezidentských voleb proběhlo svobodně a demokraticky,

–   s ohledem na tiskové prohlášení Rady bezpečnosti OSN o volbách v Pobřeží slonoviny a prohlášení generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna ze dne 2. prosince 2010,

–   s ohledem na prohlášení Younga Jina Choie, zvláštního zástupce generálního tajemníka OSN v Pobřeží slonoviny, ze dne 3. prosince 2010 o potvrzení výsledků druhého kola prezidentských voleb, které se konaly dne 28. listopadu,

–   s ohledem na prohlášení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU o vyhlášení výsledku druhého kola prezidentských voleb konaných dne 28. listopadu 2010 v Pobřeží slonoviny, které bylo přijato dne 3. prosince 2010 v Kinshase,

–   s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna ze dne 4. prosince 2010, v němž vyjádřil znepokojení nad patovou politickou situací po prezidentských volbách v Pobřeží slonoviny navzdory tomu, že podle povolebních průzkumů zvítězil Alassane Dramane Ouattara o téměř 10 procentních bodů,

–   s ohledem na prohlášení předsedy Evropské komise Josého Manuela Durão Barrosa ze dne 4. prosince 2010, v němž potvrdil, že se legitimním vítězem demokratických prezidentských voleb stal Alassane Dramane Ouattara,

–   s ohledem na komuniké generálního tajemníka Mezinárodní organizace Frankofonie Abdoua Dioufa ze dne 5. prosince 2010, v němž vyzval všechny zúčastněné politické subjekty, aby uznaly výsledky, které vyhlásila Nezávislá volební komise Pobřeží slonoviny a které potvrdila i OSN,

–   s ohledem na závěrečné komuniké přijaté na summitu ECOWAS konaném v Abuji (Nigérie) dne 7. prosince 2010,

–   s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 8. prosince 2010,

–   s ohledem na rozhodnutí Africké unie ze dne 9. prosince o pozastavení členství Pobřeží slonoviny, kterým má být bývalý prezident země Laurent Koudou Gbagbo donucen k odstoupení,

–   s ohledem na jednotný postoj mezinárodního společenství, které vyzývá bývalého prezidenta Laurenta Koudou Gbagbo, aby se co nejdříve vzdal své funkce a zachoval tak vyhlídky na pokojné předání moci,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že po více než deseti letech a po několika odkladech se v Pobřeží slonoviny konalo dne 31. října 2010 první kolo prezidentských voleb v souladu s politickou dohodou z Ougadougou uzavřenou dne 4. března 2007,

B.  vzhledem k tomu, že první kolo prezidentských voleb se vyznačovalo historickou účastí kolem 80 % registrovaných voličů a proběhlo celkově klidně a pokojně, a to navzdory zpoždění při oznamování výsledků.

C. vzhledem k tomu, že nezávislá volební komise oznámila, že hlavními účastníky druhého kola prezidentských voleb, které bylo naplánováno na 28. listopadu 2010, budou současný prezident Laurent Koudou Gbagbo a bývalý premiér Alassane Dramane Ouattara,

D. vzhledem k tomu, že pozorovatelská mise EU v Pobřeží slonoviny uvedla ve svém předběžném prohlášení ze dne 30. listopadu 2010, že volební kampaň před druhým kolem voleb byla poznamenána násilnostmi, při bylo zraněno a zabito několik občanů,

E.  vzhledem k tomu, že dne 2. prosince 2010 večer vyhlásil předseda Nezávislé volební komise Youssouf Bakayoko vítězem druhého kola voleb Alassana Dramana Ouattaru, který získal 54,1% odevzdaných hlasů, a to v ovzduší všeobecného napětí, kdy se objevovaly zprávy o volebních podvodech, které údajně prováděl tábor současného prezidenta, a kdy docházelo k násilí a zastrašování jak příznivců A. Ouattary, tak i pozorovatelů Evropské unie v zemi,

F.  vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti OSN přivítala ohlášení předběžných výsledků nezávislou volební komisí Pobřeží slonoviny a zopakovala, že je ochotna učinit patřičné kroky proti těm, kteří brání mírovému procesu, zejména činnosti Nezávislé volební komise, jak je uvedeno v bodě 6 rezoluce 1946(2010),

G.  vzhledem k tomu, že poté, co nezávislá volební komise oznámila volební výsledky, prohlásil předseda Ústavní rady Pobřeží slonoviny tyto výsledky za neplatné a vyhlásil vítězem prezidentských voleb Laurenta Gbagbu, přičemž nejprve zrušil volební výsledky ve čtyřech regionech na severu Pobřeží slonoviny, v nichž Alassane Ouattara zvítězil s velkým rozdílem,

H.  vzhledem k tomu, že po výše uvedeném rozhodnutí Ústavní rady Pobřeží slonoviny byly uzavřeny veškeré hranice země a bylo přerušeno vysílání všech zahraničních zpravodajských televizních stanic, což nejen uvrhlo občany Pobřeží slonoviny do naprosté izolace vůči zbytku světa, avšak znesnadnilo též mezinárodnímu společenství monitorovat případné porušování lidských práv a vlády zákona v zemi;

I.   vzhledem k tomu, že zvláštní zástupce generálního tajemníka OSN Choi poté potvrdil, že prezidentské volby v Pobřeží slonoviny proběhly řádně, čímž uznal, že volební výsledky vydané nezávislou volební komisí jsou přesné a odrážejí svobodnou vůli občanů Pobřeží slonoviny,

J.   vzhledem k tomu, že zástupkyně prokurátora Mezinárodního trestního soudu Fatou Bensoudová vyzvala orgány Pobřeží slonoviny, aby řádně vyšetřily veškeré násilné činy, k nimž došlo před druhým kolem prezidentských voleb a v jeho průběhu, čímž potvrdila odhodlání Mezinárodního trestního soudu důkladně prozkoumat akty násilí, které byly v této souvislosti oznámeny,

K. vzhledem k tomu, že navzdory protestům části mezinárodního společenství složil Laurent Gbagbo prezidentskou přísahu v rámci ceremonie konané dne 4. prosince 2010, zatímco Alassane Ouattara složil přísahu jako prezident Pobřeží slonoviny formou dopisu zaslaného Ústavní radě,

L.  vzhledem k tomu, že stále větší počet politických a obchodních partnerů Pobřeží slonoviny v Africe a v západním světě vyjadřuje podporu Alassanovi Dramanu Ouattarovi, který je uznáván za právoplatného vítěze prezidentských voleb v Pobřeží slonoviny a za legitimní hlavu státu, která se dostala k moci z demokratické vůle lidu této země,

M. vzhledem k tomu, že zemi navštívil bývalý jihoafrický prezident Thabo Mbeki, zvláštní zástupce Africké unie v Pobřeží slonoviny, s cílem pokusit se o zprostředkování mezi oběma prezidentskými tábory,

N. vzhledem k tomu, že dne 5. prosince 2010 Alassane Ouattara oznámil, že byla sestavena vláda, v jejímž čele stojí bývalý premiér Guillaume Soro; vzhledem k tomu, že Laurent Gbagbo na to reagoval oznámením, že jmenoval svého vlastního premiéra, a to navzdory protestům několika tisíců lidí ve městě Bouaké na severu země;

O. vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti OSN na svém zasedání dne 8. prosince co nejdůrazněji odsoudila veškeré pokusy o zvrácení vůle občanů a uznala rozhodnutí ECOWAS potvrzující pana Ouattaru za prezidenta Pobřeží slonoviny,

1.  vyjadřuje vážné znepokojení nad situací v Pobřeží slonoviny po druhém kole prezidentských voleb; zdůrazňuje proto, že výsledky demokratických voleb musí plně respektovat všichni jejich účastníci, tedy i poražení kandidáti, a podtrhuje, že pokud tyto výsledky nebudou přijaty, bude dále ohrožen mír i stabilita v zemi;

2.  naléhá na všechny politické síly v Pobřeží slonoviny, aby respektovaly vůli občanů svobodně vyjádřenou v prezidentských volbách dne 28. listopadu 2010, jejichž výsledky byly oznámeny Nezávislou volební komisí a potvrzeny zvláštním zástupcem generálního tajemníka OSN;

3.  lituje, že před vyhlášením výsledků druhého kola prezidentských voleb došlo v Pobřeží slonoviny k násilným střetům, a vyjadřuje hlubokou solidaritu s oběťmi těchto násilností a s jejich rodinami; lituje také politických obstrukcí a pokusů o zastrašování členů nezávislé volební komise, které v konečném důsledku vedly ke zpoždění při oznámení předběžných výsledků, a tím k narušení řádného průběhu demokratického volebního procesu;

4.  odsuzuje rozhodnutí Ústavní rady, která výsledky druhého kola prezidentských voleb označila zčásti za neplatné; domnívá se, že tím byl porušen volební zákon Pobřeží slonoviny, který s takovou situací nepočítá, a vyjadřuje znepokojení nad tím, jak prezident Gbagbo zneužívá ústavní soud k politickým účelům, čímž mu znemožňuje řádně fungovat a ohrožuje tak celý volební proces;

5.  vítá, že různí mezinárodní činitelé vydali prohlášení na podporu volebního procesu v Pobřeží slonoviny, v nichž za právoplatného vítěze voleb označili Alassana Ouattaru;

6.  poukazuje na to, že je třeba pečlivě sledovat stále velmi nepřehlednou politickou situaci v zemi a hlášené násilnosti, jichž se v některých případech údajně účastní bezpečnostní složky Pobřeží slonoviny; vyzývá všechny zúčastněné strany k maximální zdrženlivosti, aby se situace dále nevyostřovala a aby byl v zemi zachován pořádek;

7.  vítá veškeré snahy o zprostředkování a vyzývá všechny politické síly v Pobřeží slonoviny, aby aktivně napomáhaly pokojnému předání moci a zabránily tak rozdělení země;  

8.  ostře odsuzuje, že se pozorovatelé Evropské unie v Pobřeží slonoviny a evropští občané obecně stali terčem zastrašování, které vedlo k tomu, že mise musela z bezpečnostních důvodů opustit zemi;

9.  vítá zájem místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o volební proces v Pobřeží slonoviny a je potěšen, že je ochotna zvažovat přijetí cílených sankcí proti těm, kdo brání pokojnému předání moci;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě EU a Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku baronce Catherine Ashtonové, Radě bezpečnosti a generálnímu tajemníkovi OSN, operaci OSN v Pobřeží slonoviny (UNOCI), orgánům Africké unie, Hospodářskému společenství států západní Afriky (ECOWAS), Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU a vládám členských států EU..

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí