Päätöslauselmaesitys - B7-0707/2010Päätöslauselmaesitys
B7-0707/2010

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Norsunluurannikon tasavallan tilanteesta

13.12.2010

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0707/2010

Menettely : 2010/3006(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0707/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0707/2010
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0707/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma Norsunluurannikon tasavallan tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Norsunluurannikosta,

–   ottaa huomioon EU:n ja AKT-maiden kesäkuussa 2000 allekirjoittaman Cotonoun kumppanuussopimuksen,

–   ottaa huomioon asiaan liittyvät YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Norsunluurannikosta, erityisesti päätöslauselmat 1765(2007), 1933(2010) ja 1946(2010),

–   ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan antaman lausunnon vaaliprosessista ja erityisesti tämän 3. joulukuuta 2010 antaman lausunnon Norsunluurannikon vaalien tuloksista sekä 1. joulukuuta 2010 antaman lausunnon Norsunluurannikon presidentinvaalien toisesta kierroksesta,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin (EU), Afrikan unionin (AU) ja Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisön (ECOWAS) vaaleja tarkkailemaan lähettämien valtuuskuntien alustavat päätelmät, joista käy ilmi mainittujen järjestöjen yksimielisyys siitä, että Norsunluurannikon presidentinvaalien toinen kierros toteutettiin vapaasti ja demokraattisesti,

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston lehdistötiedotteen Norsunluurannikon vaaleista sekä YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin 2. joulukuuta antaman lausunnon,

–   ottaa huomioon YK:n pääsihteerin erityisedustajan Norsunluurannikossa, Young-Jin Choin 3. joulukuuta 2010 antaman lausunnon 28. marraskuuta 2010 järjestetyn presidentinvaalien toisen kierroksen tulosten varmentamisesta,

–   ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 3. joulukuuta 2010 Kinshasassa hyväksymän julkilausuman Norsunluurannikossa 28. marraskuuta 2010 järjestetyn presidentinvaalien toisen kierroksen tulosten julkistamisesta,

–   ottaa huomioon YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin 4. joulukuuta 2010 antaman lausunnon, jossa hän tuo julki tuntemansa huolen Norsunluurannikon presidentinvaaleja seuranneesta poliittisesta pattitilanteesta, joka jatkuu huolimatta siitä, että Alassane Dramane Ouatara saavutti ovensuukyselyiden mukaan selkeän liki 10 prosenttiyksikön voiton vaaleissa,

–   ottaa huomioon Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroson 4. joulukuuta 2010 antaman lausunnon, jossa hän vahvistaa Alassane Dramane Ouataran demokraattisten presidentinvaalien oikeutetuksi voittajaksi,

–   ottaa huomioon ranskankielisten maiden järjestön (Organisation Internationale de la Francophonie, OIF) pääsihteeri Abdou Dioufin 5. joulukuuta antaman tiedotteen, jossa kehotetaan kaikkia asianosaisia poliittisia toimijoita tunnustamaan presidentinvaalien tulokset sellaisina kuin Norsunluurannikon riippumaton vaalilautakunta (ICE) ne on ilmoittanut ja YK ne on varmentanut,

–   ottaa huomioon Nigerian Abujassa 7. joulukuuta 2010 järjestetyn ECOWAS:n huippukokouksen loppujulkilausuman,

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 8. joulukuuta 2010 antaman julkilausuman,

–   ottaa huomioon AU:n päätöksen keskeyttää Norsunluurannikon jäsenyyden voimassaolo 9. joulukuuta 2010 alkaen maan entisen presidentin Laurent Koudou Gbagbon painostamiseksi jättämään paikkansa,

–   ottaa huomioon kansainvälisen yhteisön yhteisen kannan, jossa vaaditaan entistä presidenttiä Laurent Koudou Gbagboa eroamaan virastaan mahdollisimman pian, jotta mahdollisuudet rauhanomaiseen vallansiirtoon säilyvät,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Norsunluurannikossa järjestettiin 31. lokakuuta 2010 yli kymmenen vuoden odotuksen ja useiden lykkäysten jälkeen presidentinvaalien ensimmäinen kierros 4. maaliskuuta 2007 tehdyn Ouagadougoun poliittisen sopimuksen ehtojen mukaisesti,

B.  ottaa huomioon, että presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella oli merkillepantavaa historiallisen korkealle, noin 80 prosenttiin noussut rekisteröityjen äänestäjien äänestysaktiivisuus ja se, että äänestäminen tapahtui yleisesti ottaen rauhallisissa oloissa huolimatta siitä, että myöhemmin tulosten julkistaminen viivästyi,

C. ottaa huomioon, että IEC ilmoitti lopulta, että 28. marraskuuta 2010 järjestettävällä presidentinvaalien toisella kierroksella pääehdokkaat ovat istuva presidentti Laurent Koudou Gbagbo ja entinen pääministeri Alassane Dramane Ouattara,

D. ottaa huomioon Norsunluurannikon vaaleja tarkkailemaan lähetetyn EU:n valtuuskunnan todenneen 30. marraskuuta 2010 julkistamassaan alustavassa lausunnossa, että vaalien toista kierrosta edeltävää vaalikampanjaa leimasi väkivalta, joka johti lukuisiin loukkaantumisiin ja kuolonuhreihin kansalaisten keskuudessa,

E.  ottaa huomioon, että IEC:n puheenjohtaja Youssouf Bakayoko julisti illalla 2. joulukuuta 2010 Alassane Dramane Ouattaran toisen kierroksen voittajaksi tämän saatua 54,1 prosenttia annetuista äänistä ja että voittajaksi julistaminen tapahtui yleisesti jännittyneessä ilmapiirissä, jota leimasivat ehdokkaana olleen presidentin leiristä kantautuneet syytökset vaalivilpistä sekä ehdokas Ouattaran kannattajiin ja maassa oleskeleviin Euroopan unionin vaalitarkkailijoihin kohdistetut väkivallanteot ja pelotteluyritykset,

F.  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston suhtautuneen myönteisesti Norsunluurannikon riippumattoman vaalilautakunnan julkistamiin alustaviin tuloksiin ja toistaneen valmiutensa ryhtyä päätöslauselman 1946(2010) 6 kohdan mukaisesti asianmukaisiin toimiin niitä vastaan, jotka haittaavat rauhanprosessia ja erityisesti IEC:n toimintaa,

G. ottaa huomioon, että sen jälkeen, kun IEC oli julistanut vaalien tulokset, Norsunluurannikon perustuslaillisen tuomioistuimen puheenjohtaja ilmoitti Norsunluurannikon neljän pohjoisen alueen, jossa ehdokas Ouattara oli voittanut selkein eroin, äänestystulokset mitätöityään IEC:n tulokset pätemättömiksi ja julisti Laurent Koudou Gbagbon presidentinvaalien voittajaksi,

H. ottaa huomioon, että Norsunluurannikon perustuslaillisen tuomioistuimen edellä mainitun päätöksen jälkeen maan kaikki rajat suljettiin ja kaikkien ulkomaisten uutistelevisiokanavien lähetykset keskeytettiin, minkä johdosta ei ainoastaan Norsunluurannikon kansalaisia ole eristetty kokonaan muusta maailmasta, vaan myös kansainvälisen yhteisön on vaikeata seurata mahdollisia ihmisoikeusloukkauksia sekä oikeusvaltioperiaatteen rikkomisia maassa,

I.   ottaa huomioon YK:n pääsihteerin erityisedustajan Young-Jin Choin varmistaneen tämän jälkeen Norsunluurannikon presidentinvaaleja koskevan prosessin asianmukaisuuden ja vahvistaneen siten riippumattoman vaalilautakunnan julistamien tulosten paikkansapitävyyden ja sen, että tulokset vastaavat Norsunluurannikon kansalaisten vapaasti ilmaisemaa tahtoa,

J.   ottaa huomioon, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) apulaissyyttäjä Fatou Bensouda on vaatinut Norsunluurannikon viranomaisia tutkimaan asianmukaisesti kaikkia niitä väkivallantekoja, jotka tehtiin ennen presidentinvaalien toista kierrosta ja pian sen jälkeen, ja että apulaissyyttäjä vahvisti siten uudelleen ICC:n päättäväisyyden perehtyä tarkasti kaikkiin väkivallantekoihin, jotka sille ilmoitetaan tässä yhteydessä,

K. ottaa huomioon, että huolimatta kansainvälisen yhteisön toistuvista vastalauseista Laurent Koudou Gbagbo nimitettiin presidentiksi 4. joulukuuta 2010 pidetyssä juhlatilaisuudessa, kun taas Alassane Dramane Ouattara vannoi Norsunluurannikon presidentin virkavalan lähettämällä kirjeen perustuslailliselle tuomioistuimelle,

L.  ottaa huomioon, että jatkuvasti kasvava joukko Norsunluurannikon poliittisia ja kauppakumppaneita Afrikassa ja länsimaailmassa on ilmaissut tukensa Alassane Dramane Ouattaralle, jonka ne tunnustavat Norsunluurannikon presidentinvaalien lailliseksi voittajaksi ja maan lailliseksi valtionpäämieheksi, jonka valta-asema perustuu Norsunluurannikon kansalaisten demokraattisesti ilmaisemaan tahtoon,

M. ottaa huomioon, että Afrikan unionin erityisedustaja Norsunluurannikossa, Etelä-Afrikan entinen presidentti Thabo Mbeki vieraili maassa voidakseen mahdollisesti toimia välittäjänä kahden presidenttiehdokkaan leirien välillä,

N. ottaa huomioon, että Alassane Dramane Ouattara ilmoitti 5. joulukuuta 2010 muodostaneensa hallituksen, jonka johtoon on nimitetty entinen pääministeri Guillaume Soro; ottaa huomioon Laurent Koudou Gbagbon vastanneen tähän ilmoittamalla nimittäneensä oman pääministerinsä, huolimatta tuhansien kansalaisten maan pohjoisosassa sijaitsevassa Bouakén kaupungissa esittämistä vastalauseista,

O. ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvosto tuomitsi istunnossaan 8. joulukuuta 2010 mahdollisimman ankarasti kaikki pyrkimykset kumota Norsunluurannikon kansan tahto ja tunnusti ECOWAS:n päätöksen, jossa Alassane Dramane Ouattara vahvistetaan Norsunluurannikon presidentiksi,

1.  tuo julki syvän huolensa Norsunluurannikon tilanteesta presidentinvaalien toisen kierroksen jälkeen; korostaa tässä yhteydessä, että kaikkien osapuolten, myös hävinneen ehdokkaan, on kunnioitettava tinkimättä demokraattisten vaalien tuloksia, ja painottaa, että näiden tulosten mitätöiminen vaarantaisi sekä rauhaa että maan vakautta entistä vakavammin;

2.  vaatii Norsunluurannikon kaikkia poliittisia voimia noudattamaan kansan tahtoa, jonka se ilmaisi vapaasti 28. marraskuuta 2010 pidettyjen presidentinvaalien tuloksissa, sellaisina kuin riippumaton vaalilautakunta ne on julistanut ja YK:n pääsihteerin erityisedustaja ne on varmistanut;

3.  pitää hyvin valitettavina Norsunluurannikon presidentinvaalien toisen kierroksen tulosten julistamista edeltäneitä väkivaltaisia yhteenottoja ja ilmaisee syvän myötätuntonsa uhreja ja heidän perheitään kohtaan; pitää valitettavana myös poliittista häirintää ja yrityksiä pelotella IEC:n jäseniä, jotka viime kädessä viivästyttivät alustavien tulosten julistamista ja haittasivat siten demokraattisen äänestysprosessin asianmukaista läpivientiä;

4.  tuomitsee perustuslaillisen tuomioistuimen päätöksen mitätöidä osittain presidentinvaalien toisen kierroksen tulokset; katsoo, että päätöksellä rikotaan Norsunluurannikon vaalilakia, jossa ei ole annettu säännöksiä tämänkaltaista tilannetta varten, ja on huolestunut siitä, että ehdokas Gbagbo on tehnyt perustuslaillisesta tuomioistuimesta poliittisen käsikassaran ja on siten vaarantanut koko vaaliprosessin estämällä tuomioistuinta toimimasta tehokkaasti;

5.  suhtautuu myönteisesti kansainvälisen yhteisön lukuisten toimijoiden julkilausumiin, joissa ilmaistaan tuki Norsunluurannikon vaaliprosessille ja tunnustetaan Ouattara vaalien oikeutetuksi voittajaksi;

6.  korostaa tarvetta seurata tarkasti maassa edelleen vallitsevaa sekavaa poliittista tilannetta sekä väitteitä väkivaltaisuuksista, joissa eräissä Norsunluurannikon turvallisuusjoukot ovat joidenkin tietojen mukaan olleet osallisina; kehottaa kaikkia osapuolia toimimaan äärimmäisen pidättyväisesti, jotta tilanne ei pahentuisi entisestään ja jotta oikeusvaltioperiaate turvataan;

7.  suhtautuu myönteisesti kaikkiin välityspyrkimyksiin ja kehottaa Norsunluurannikon kaikkia poliittisia voimia tukemaan aktiivisesti rauhallista muutosta, jotta vältettäisiin maan jakautuminen;

8.  tuomitsee voimakkaasti Norsunluurannikossa oleviin Euroopan unionin vaalitarkkailijoihin ja yleisesti ottaen EU:n kansalaisiin kohdistetut pelotteluyritykset, joiden vuoksi valtuuskunnan oli poistuttava maasta turvallisuussyistä;

9.  antaa tunnustusta komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan sitoutumiselle Norsunluurannikon vaaliprosessiin ja pitää tervetulleena hänen valmiuttaan harkita kohdistettujen pakotteiden määräämistä niitä tahoja vastaan, jotka asettavat esteitä rauhanomaiselle vallanvaihdolle;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päästölauselman EU:n neuvostolle ja komissiolle, komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Catherine Ashtonille, YK:n turvallisuusneuvostolle ja YK:n pääsihteerille, ONUCI:lle, Afrikan unionin toimielimille, ECOWAS:lle, AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle ja EU:n jäsenvaltioiden hallituksille.