Projekt rezolucji - B7-0707/2010Projekt rezolucji
B7-0707/2010

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

13.12.2010

zamykającej debatę nad oświadczeniem wiceprzewodniczącej Komisji/ Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0707/2010

Procedura : 2010/3006(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0707/2010
Teksty złożone :
B7-0707/2010
Teksty przyjęte :

B7‑0707/2010

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wcześniejsze rezolucje PE w sprawie Wybrzeża Kości Słoniowej,

–   uwzględniając umowę o partnerstwie UE i AKP z Kotonu podpisaną w czerwcu 2000 r.,

–   uwzględniając odnośne rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Wybrzeża Kości Słoniowej, zwłaszcza rezolucje 1765(2007), 1933(2010) i 1946(2010),

–   uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie procesu wyborczego, a w szczególności oświadczenie z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wyników wyborów w Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie drugiej tury wyborów prezydenckich na Wybrzeżu Kości Słoniowej,

–   uwzględniając wstępne wnioski misji obserwacji wyborów wysłanych przez Unię Europejską (UE), Unię Afrykańską (UA) i Wspólnotę Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS), zawierające zgodne ustalenia, że druga tura wyborów prezydenckich w Wybrzeżu Kości Słoniowej została przeprowadzona w sposób wolny i demokratyczny,

–   uwzględniając komunikat prasowy Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie wyborów w Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz oświadczenie sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-Moona z dnia 2 grudnia 2010 r.,

–   uwzględniając oświadczenie Choi Young-jina, specjalnego przedstawiciela sekretarza generalnego ONZ w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia wyników drugiej tury wyborów prezydenckich, która odbyła się w dniu 28 listopada 2010 r.,

–   uwzględniając przyjęte w dniu 3 grudnia 2010 r. w Kinszasie oświadczenie Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w sprawie wyników drugiej tury wyborów prezydenckich w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, która odbyła się w dniu 28 listopada 2010 r.,

–   uwzględniając oświadczenie sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-Moona z dnia 4 grudnia 2010 r. wyrażającego niepokój z powodu impasu politycznego w następstwie wyborów prezydenckich w Wybrzeżu Kości Słoniowej, pomimo wyraźnego, prawie dziesięcioprocentowego zwycięstwa Alassane Dramane Ouattary według sondażu powyborczego,

–   uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Durão Barroso z dnia 4 grudnia 2010 r., w którym potwierdził on, że prawomocnym zwycięzcą demokratycznych wyborów prezydenckich jest Alassane Dramane Ouatara,

–   uwzględniając komunikat sekretarza generalnego Międzynarodowej Organizacji Frankofonii Abdou Dioufa z dnia 5 grudnia 2010 r., w którym wezwał on wszystkie zainteresowane siły polityczne do uznania wyników wyborów prezydenckich ogłoszonych przez Niezależną Komisję Wyborczą Wybrzeża Kości Słoniowej (NKW) i zatwierdzonych przez ONZ,

–   uwzględniając końcowe oświadczenie uczestników szczytu ECOWAS, który odbył się w Abudży (Nigeria) w dniu 7 grudnia 2010 r.,

–   uwzględniając oświadczenie Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 8 grudnia 2010 r.,

–   uwzględniając decyzję Unii Afrykańskiej o zawieszeniu w dniu 9 grudnia 2010 r. członkostwa Wybrzeża Kości Słoniowej w celu wywarcia presji na byłego prezydenta Laurenta Koudou Gbagbo, aby ustąpił ze stanowiska,

–   uwzględniając jednolite stanowisko społeczności międzynarodowej, która wzywa byłego prezydenta Laurenta Koudou Gbagbo do jak najszybszego ustąpienia ze stanowiska, aby nie zaprzepaścić szansy pokojowego przekazania władzy,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w dniu 31 października 2010 r., tj. po ponad 10 latach i po kilkakrotnej zmianie terminu, w Wybrzeżu Kości Słoniowej przeprowadzono pierwszą turę wyborów prezydenckich zgodnie z postanowieniami porozumienia politycznego z Wagadugu z dnia 4 marca 2007 r.,

B.  mając na uwadze, że w pierwszej rundzie wyborów prezydenckich odnotowano rekordową frekwencje w wysokości około 80% zarejestrowanych wyborców oraz że głosowanie przebiegło ogólnie spokojnie mimo opóźnionego ogłoszenia wyników,

C. mając na uwadze, że ostatecznie Niezależna Komisja Wyborcza podała nazwiska urzędującego prezydenta Laurenta Koudou Gbagbo i byłego premiera Alassane Dramane Ouattary jako głównych uczestników drugiej tury wyborów prezydenckich wyznaczonej na 28 listopada 2010 r.,

D. mając na uwadze, że przedstawiciele misji obserwacji wyborów w Wybrzeżu Kości Słoniowej stwierdzili we wstępnym oświadczeniu wydanym w dniu 30 listopada 2010 r., że kampania wyborcza przed drugą rundą wyborów była naznaczona przemocą i spowodowała obrażenia i śmierć wśród obywateli,

E.  mając na uwadze, że wieczorem w dniu 2 grudnia 2010 r. przewodniczący NKW Youssouf Bakayoko ogłosił, że zwycięzcą drugiej tury wyborów został Alassane Dramane Ouattara zdobywając 54,1% głosów oddanych w napiętej atmosferze wśród zarzutów oszustwa wyborczego płynących z obozu kandydata na prezydenta oraz aktów przemocy i zastraszenia wobec zwolenników Alassane Ouattary oraz przebywających na miejscu obserwatorów z Unii Europejskiej,

F.  mając na uwadze, że Rada Bezpieczeństwa ONZ pozytywnie odniosła się do ogłoszenia wstępnych wyników przez Niezależną Komisję Wyborczą Wybrzeża Kości Słoniowej i przypomniała o swojej gotowości do podjęcia odpowiednich środków przeciw tym, którzy będą zakłócać proces pokojowy, w szczególności prace NKW, w oparciu o ust. 6 rezolucji nr 1946(2010),

G.  mając na uwadze, że przewodniczący Rady Konstytucyjnej Wybrzeża Kości Słoniowej po ogłoszeniu wyników wyborów przez NKW oświadczył, że są one nieważne i po anulowaniu wyników wyborów z północnych regionów Wybrzeża Kości Słoniowej, gdzie zdecydowanie wygrał Alassane Ouattara, ogłosił zwycięzcą wyborów prezydenckich L. Gbagbo,

H.  mając na uwadze, że po ogłoszeniu decyzji Rady Konstytucyjnej Wybrzeża Kości Słoniowej zamknięto wszystkie granice Wybrzeża Kości Słoniowej i zawieszono programy wszystkich zagranicznych informacyjnych stacji telewizyjnych, nie tylko odizolowując w ten sposób obywateli Wybrzeża Kości Słoniowej od reszty świata, lecz również utrudniając międzynarodowej społeczności monitorowanie możliwych przypadków łamania praw człowieka i naruszania praworządności w tym kraju,

I.   mając na uwadze, że następnie specjalny przedstawiciel sekretarza generalnego ONZ Choi Young-jin, poświadczył uczciwość procedury wyborczej w Wybrzeżu Kości Słoniowej potwierdzając w ten sposób, że wyniki wyborów ogłoszone przez Niezależną Komisję Wyborczą są prawidłowe i stanowią odzwierciedlenie woli obywateli Wybrzeża Kości Słoniowej,

J.   mając na uwadze, że Fatou Bensouda, zastępca prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK), wezwała władze Wybrzeża Kości Słoniowej do rzetelnego zbadania wszystkich aktów przemocy, które miały miejsce przed drugą turą wyborów prezydenckich oraz po niej, i zapewnił, że MTK jest zdecydowany dokładnie zbadać wszystkie zgłoszone w tym kontekście akty przemocy,

K. mając na uwadze, że pomimo trwających protestów społeczności międzynarodowej L. Gbagbo został zaprzysiężony na prezydenta podczas ceremonii zorganizowanej w dniu 4 grudnia 2010 r., podczas gdy A. Ouattarra złożył przysięgę na prezydenta Wybrzeża Kości Słoniowej w piśmie wystosowanym do Rady Konstytucyjnej,

L.  mając na uwadze, że coraz większa liczba partnerów politycznych i gospodarczych Wybrzeża Kości Słoniowej oraz kraje Zachodu wyraziły swoje poparcie dla Alassane Dramane Ouattary, który został uznany za prawomocnego zwycięzcę wyborów prezydenckich w Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz prawomocnego szefa państwa, który zdobył władzę w wyniku woli demokratycznej obywateli Wybrzeża Kości Słoniowej;

M. mając na uwadze, że były prezydent Republiki Południowej Afryki Thabo Mbeki, specjalny przedstawiciel Unii Afrykańskiej w Wybrzeżu Kości Słoniowej, odwiedził ten kraj w celu odbycia ewentualnych mediacji między dwoma obozami prezydenckimi,

N. mając na uwadze, że Alassane Ouattara ogłosił w dniu 5 grudnia 2010 r. utworzenie rządu, na którego czele stanął były premier Guillaume Soro, mając na uwadze, że w odpowiedzi L. Gbagbo ogłosił powołanie swojego premiera mimo protestów kilku tysięcy osób w mieście Bouaké na północy kraju,

O. mając na uwadze, że na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2010 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ ostro potępiła wszelkie próby sprzeciwienia się powszechnej woli obywateli Wybrzeża kości Słoniowej i uznała decyzję ECOWAS potwierdzającą, że prezydentem Wybrzeża Kości Słoniowej jest A. Ouattara,

1.  Jest głęboko zaniepokojony sytuacją, w której znalazło się Wybrzeże Kości Słoniowej po drugiej turze wyborów prezydenckich; podkreśla w związku z tym, że wszyscy uczestnicy, w tym przegrani, muszą w pełni zaakceptować wyniki demokratycznych wyborów oraz że w przeciwnym razie pokój i stabilność kraju zostaną dodatkowo zagrożone;

2.  wzywa wszystkie siły polityczne Wybrzeża Kości Słoniowej do poszanowania wolnej woli obywateli, która została wyrażona w wynikach wyborów prezydenckich w dniu 28 listopada 2010 r., ogłoszona przez Niezależną Komisję Wyborczą i potwierdzona przez specjalnego przedstawiciela sekretarza generalnego ONZ;

3.  ubolewa nad brutalnymi starciami, które poprzedziły ogłoszenie wyników drugiej tury wyborów prezydenckich w Wybrzeżu Kości Słoniowej i solidaryzuje się z ofiarami i ich rodzinami; wyraża ubolewanie z powodu politycznego impasu i prób zastraszania członków NKW, co ostatecznie doprowadziło do opóźnienia ogłoszenia wstępnych wyników, zakłócając w ten sposób poprawny przebieg demokratycznego procesu wyborczego;

4.  potępia decyzję Rady Konstytucyjnej częściowego anulowania wyników drugiej tury wyborów prezydenckich; uważa, że stanowi to naruszenie ordynacji wyborczej Wybrzeża Kości Słoniowej, która nie przewiduje takiej sytuacji, i wyraża zaniepokojenie z powodu politycznej instrumentalizacji Trybunału Konstytucyjnego przez L. Gbagbo, co poprzez zakłócenie skutecznego działania tego trybunału zagroziło całemu procesowi wyborczemu;

5.  z zadowoleniem przyjmuje oświadczenia różnych podmiotów społeczności międzynarodowej, które wyraziły poparcie dla procesu wyborczego w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej i uznały A. Ouattarę za prawowitego zwycięzcę wyborów;

6.  podkreśla potrzebę ścisłego monitorowania nadal zagmatwanej sytuacji politycznej panującej w tym kraju oraz doniesień o aktach przemocy, w których w niektórych przypadkach rzekomo brały udział służby bezpieczeństwa Wybrzeża Kości Słoniowej; apeluje do wszystkich zaangażowanych stron o unikanie za wszelką cenę działań prowadzących do dalszej eskalacji napiętej sytuacji oraz o strzeżenie praworządności;

7.  z zadowoleniem przyjmuje wszelkie próby mediacji i wzywa wszystkie siły polityczne Wybrzeża Kości Słoniowej do aktywnego wsparcia pokojowego rozwiązania tej sytuacji, które pozwoli na uniknięcie podziału kraju;

8.  zdecydowanie potępia akty zastraszania wobec obserwatorów Unii Europejskiej w Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz ogólnie obywateli UE, Co zmusiło uczestników misji do opuszczenia kraju ze względów bezpieczeństwa;

9.  pochwala zaangażowanie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel na rzecz procesu wyborczego w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej i z zadowoleniem przyjmuje jej gotowość do rozpatrzenia przyjęcia ukierunkowanych sankcji wobec osób utrudniających pokojowe rozwiązanie obecnej sytuacji;

10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie UE i Komisji, wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/ wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej baronessie Catherine Ashton, Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz sekretarzowi generalnemu ONZ, misji ONZ w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (ONUCI), instytucjom Unii Afrykańskiej, ECOWAS, Wspólnemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu AKP-UE oraz rządom państw członkowskich.