Postup : 2010/3006(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0721/2010

Předložené texty :

B7-0721/2010

Rozpravy :

PV 15/12/2010 - 18
CRE 15/12/2010 - 18

Hlasování :

PV 16/12/2010 - 6.7

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0492

NÁVRH USNESENÍ
PDF 129kWORD 73k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0707/2010
13. 12. 2010
PE450.553v01-00
 
B7-0721/2010

předložené na základě prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Pobřeží slonoviny


Véronique De Keyser, Miguel Angel Martínez Martínez, Kader Arif za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Pobřeží slonoviny  
B7‑0721/2010

Evropský parlament

–   s ohledem na ustanovení volebního zákona Pobřeží slonoviny, a zejména zákona č. 2001-303 a vyhlášky č. 2008-133, zejména její článek 64,

–   s ohledem na průběžnou zprávu pozorovatelské volební mise Evropské unie,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že podle nezávislých zpráv pozorovatelů, zejména OSN a Evropské unie, proběhly volby, jejichž uspořádání stálo 400 milionů dolarů, celkově uspokojivým způsobem,

B.  vzhledem k tomu, že strana dosavadního prezidenta tvrdí, že došlo k závažným pochybením, která mohla změnit konečný výsledek voleb, přičemž její zástupci neměli údajně v některých krajích na severu země přístup do volebních místností,

C. vzhledem k tomu, že zjištění pozorovatelů a srovnání prvního a druhého kola voleb tato tvrzení o rozsáhlých podvodech, které mohly změnit konečný výsledek, vyvracejí,

D. vzhledem k tomu, že Ústavní rada má vůči lidu Pobřeží slonoviny povinnost dohlížet nad nestranným uplatňováním právních předpisů a ústavy a že jí zákon č. 2001-303 a článek 64 vyhlášky z roku 2008 svěřují pouze pravomoc zrušit prezidentské volby, aniž by jí dávaly možnost vyhlásit odlišné výsledky od výsledků Nezávislé volební komise,

E.  vzhledem k tomu, že dvě rezoluce OSN přijaté po mírové dohodě z roku 2005 svěřují OSN misi osvědčit výsledky, a to v Africe poprvé,

F.  vzhledem k tomu, že demokratická legitimita vychází vždy z všeobecných voleb, jejichž výsledky – osvědčené OSN – činí z Alassana Ouattary zvoleného prezidenta země,

G. vzhledem k tomu, že dosavadní prezident Laurent Gbagbo a ministři, jež jmenoval, nelegitimně zabírají úřední prostory, zejména pokud jde o správu finančních záležitostí a sídlo velkých státních podniků,

H. vzhledem k tomu, že současná situace v zemi zpochybňuje rovnováhu, kterou bylo obtížné nastolit,

I.   vzhledem k tomu, že národní armáda Pobřeží slonoviny byla nucena opustit sever země a ponechat kontrolu nad touto částí bývalým ozbrojeným povstaleckým silám,

J.   vzhledem k tomu, že veřejnoprávní rádiové a televizní vysílání v zemi se vyznačuje absencí pluralismu a že byly uzavřeny zahraniční informační kanály,

K. vzhledem k tomu, že zástupce žalobce Mezinárodního trestního soudu prohlásil, že pozorně sleduje situaci a monitoruje případné „trestněprávní incidenty“,

L.  vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti OSN odsuzuje „jakékoli úsilí zvrátit vůli lidu“,

M. vzhledem k tomu, že náklady na operaci na udržení míru v Pobřeží slonoviny (UNOCI) složenou z 9 150 modrých přileb a policistů a z 1 500 civilních zaměstnanců představovaly za šest let 2,26 miliard EUR,

N. vzhledem k tomu, že Světová banka, MMF a Africká rozvojová banka oznámily, že odmítají spolupracovat s vládou, která nebyla uznána OSN,

O. vzhledem k tomu, že odpuštění 3 miliard zahraničního dluhu Pobřeží slonoviny v rámci Iniciativy pro odpouštění dluhů silně zadluženým chudým zemím (HIPC) bylo podmíněno konáním demokratických voleb,

P.  vzhledem k tomu, že schválená rozvojová pomoc Evropské unie určená Pobřeží slonoviny činí 254,7 milionu EUR a že Světová banka spolufinancuje projekty za více než 740 milionů dolarů,

Q. vzhledem ke znepokojení hospodářských kruhů a k tomu, že současná situace může vést ke zchudnutí země, a tedy i jejích obyvatel a celé západní Afriky, neboť Pobřeží slonoviny představuje 40 % HDP Západoafrické hospodářské a měnové unie (UEMOA),

R.  vzhledem k tomu, že stabilita Pobřeží slonoviny je zásadní pro celou západní Afriku,

S.  vzhledem k tomu, že předseda Africké unie požádal dosavadního prezidenta, aby se stáhl, „respektoval vůli lidu“ a zamezil „krveprolití“; vzhledem k úsilí vyslance Africké unie Thaba M'Bekiho zabránit střetu a k rozhodnutí Africké unie pozastavit účast Pobřeží slonoviny na své činnosti, dokud se zvolený prezident neujme funkce,

T.  vzhledem k rozhodnutí Hospodářského společenství západoafrických států (CEDEAO) pozastavit účast Pobřeží slonoviny na všech svých činnostech,

U. vzhledem k tomu, že dosavadní prezident nese zodpovědnost za umožnění pokojného přechodu, který v zemi zaručí mír nezbytný pro budoucnost Pobřeží slonoviny, čehož může dosáhnout tím, že se stáhne, a zabrání tak dalšímu utrpení pro svůj lid a celou oblast,

1.  vyzývá všechny strany, a především dosavadního prezidenta a nelegitimní vládu, již jmenoval, aby respektovali vůli lidu a přijali výsledky voleb, jak je osvědčil zvláštní zástupce generálního tajemníka Organizace spojených národů;

2.  ujišťuje zvláštního zástupce generálního tajemníka OSN pověřeného osvědčením výsledků voleb o své důvěře;

3.  vyjadřuje hluboké politování nad rozhodnutím Ústavní rady Pobřeží slonoviny, jejíž všichni členové byli jmenováni dosavadním prezidentem, změnit výsledky vyhlášené Volební komisí, čímž porušila právní předpisy, jejichž dodržováním byla pověřena;

4.  vyjadřuje politování nad násilím, které vypuklo, a považuje ochranu civilistů za prioritu;

5.  žádá všechny strany o klid a vyzývá politické představitele, aby při dosahování svých cílů – včetně cílů legitimních – co nejméně uplatňovali silové prostředky;

6.  žádá všechny mezinárodní instituce, především finanční, aby i nadále uznávaly výhradně demokraticky zvoleného prezidenta a ministry, jež jmenoval;

7.  podporuje vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku v jejím úsilí o přijetí cílených opatření namířených proti těm, kteří překážejí demokratickému procesu;

8.  přeje si, aby Evropská unie a všechny mezinárodní organizace i nadále podporovaly rozvoj Pobřeží slonoviny za pomoci legitimní vlády;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, OSN a orgánům Pobřeží slonoviny.

Právní upozornění - Ochrana soukromí