Postopek : 2010/2960(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0029/2011

Predložena besedila :

B7-0029/2011

Razprave :

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0013

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 119kWORD 68k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0029/2011
12. 1. 2011
PE455.856/rev./v02-00
 
B7-0029/2011/rev

k vprašanju za ustni odgovor B7‑0670/2010

v skladu s členom 115(5) poslovnika


o mednarodnih posvojitvah v Evropski uniji


Roberta Angelilli, Manfred Weber, Simon Busuttil, Edit Bauer v imenu skupine PPE
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti

Resolucija Evropskega parlamenta o mednarodnih posvojitvah v Evropski uniji  
B7‑0029/2011

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki jo je generalna skupščina Združenih narodov sprejela 20. novembra 1989, zlasti njenega člena 21,

–   ob upoštevanju Konvencije o varstvu otrok in sodelovanju pri meddržavnih posvojitvah, podpisane v Haagu leta 1993, in Evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic z dne 25. januarja 1996 (ETS št. 160),

–   ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta o izboljšanju zakonodaje in sodelovanja med državami pri posvojitvah otrok (A4-0392/1996),

–   ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta o strategiji EU na področju otrokovih pravic z dne 16. januarja 2008 (2007/2093 (INI)),

–   ob upoštevanju vprašanja Komisiji z dne 16. decembra 2010 o mednarodnih posvojitvah v Evropski uniji (O-0193/2010 – B7 0670/2010),

–   ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker se mnenja med državami članicami o načelih, ki naj bi urejala posvojitve otrok, postopke posvojitve in pravne posledice posvojitev, razlikujejo,

B.  ker bi sprejetje skupnih revidiranih načel in praks v zvezi s posvojitvijo otrok pripomoglo k zmanjševanju težav, ki jih povzročajo razlike v nacionalnih zakonodajah in hkrati podprlo interese posvojenih otrok,

C. ker postaja vprašanje zapuščenih otrok v Evropi vse resnejše in nujno in je za reševanje teh nujnih razmer pomembno, da se zaščiti pravica otrok do posvojitve tudi na mednarodni ravni, ter tako prepreči, da bi otroci morali živeti v sirotišnicah,

D. ker obstajajo veljavne konvencije o varstvu otrok in starševskih odgovornostih, zlasti evropska konvencija o posvojitvah mladoletnih oseb iz leta 1967, katere namen je približati pravo držav članic v primerih, kjer se zaradi posvojitve otrok preseli iz ene države v drugo, in konvencija o varstvu otrok in sodelovanju pri meddržavnih posvojitvah iz leta 1993;

E.  ker je z začetkom veljave Lizbonske pogodbe Listina Evropske unije o temeljnih pravicah postala zavezujoča in imajo v skladu z njenim členom 24 otroci pravico do potrebnega varstva in skrbi za zagotovitev njihove dobrobiti. Poleg tega člen 3 Lizbonske pogodbe določa, da je varstvo otrokovih pravic eden od ciljev Unije,

F.  ker v EU kršitve otrokovih pravic, nasilje nad otroci, trgovina z njimi za namene nezakonite posvojite, prostitucije, nezakonitega dela, prisilne poroke, prosjačenja na ulici ali kateri koli drug nezakonit namen ostajajo težava,

G. ker so otrokove koristi najpomembnejše,

1.  poziva k raziskovanju možnosti za usklajevanje na evropski ravni politik in strategij, ki se nanašajo na instrument mednarodne posvojitve, v skladu s Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah in drugimi mednarodnimi standardi, za izboljšanje pomoči v obliki storitev informiranja, priprave za meddržavne posvojitve, obdelave prijavnih postopkov za mednarodno posvojitev ter storitev po posvojitvi, ob upoštevanju, da vse mednarodne konvencije o varovanju otrokovih pravic priznavajo pravico osirotelih ali zapuščenih otrok do družine in varstva;

2.  poziva k oblikovanju nadzornega mehanizma, ki bo na evropski ravni zagotavljal pregled delovanja nacionalnih sistemov;

3.  meni, da je treba izpeljati posvojitev v otrokovi izvorni državi ali najti družino s pomočjo mednarodne posvojitve v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo in mednarodnimi konvencijami in da se namestitev v zavod uporabi zgolj kot začasna rešitev; lahko bi se upoštevale alternative oblike družinske oskrbe, na primer rejništvo;

4.  poziva države članice in Komisijo, naj v sodelovanju s Haaško konferenco, Svetom Evrope in organizacijami, ki skrbijo za otroke, razvijejo okvir za zagotavljanje preglednosti in učinkovitega spremljanja razvoja zapuščenih in posvojenih otrok, ter naj svoje ukrepe usklajujejo, da bi preprečevale trgovino z otroki;

5.  spodbuja države članice, naj posebno pozornost namenijo otrokom s posebnimi potrebami, kot so otroci, ki potrebujejo zdravniško oskrbo, in invalidni otroci;

6.  priznava, da rojstni list pomaga zaščititi otroke pred kršitvami zaradi dvomov v njihovo starost ali identiteto; meni, da bi lahko zanesljiv sistem beleženja rojstev omejil nezakonite posvojitve;

7.  poziva institucije EU in vse države članice, naj dejavno sodelujejo v boju proti nezakonitim posvojitvam;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji ter parlamentom in vladam držav članic.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov