Propunere de rezoluţie - B7-0039/2011Propunere de rezoluţie
B7-0039/2011

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la situația creștinilor în contextul libertății religioase

17.1.2011

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Niki Tzavela, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto în numele Grupului EFD

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0039/2011

Procedură : 2011/2521(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0039/2011
Texte depuse :
B7-0039/2011
Texte adoptate :

B7‑0039/2011

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația creștinilor în contextul libertății religioase

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind libertatea religioasă,

–   având în vedere articolul 18 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–   având în vedere Declarația ONU privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și de discriminare pe bază de religie și credință din 1981,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât promovarea democrației și a respectului față de drepturile omului și libertățile civile constituie principii fundamentale ale Uniunii Europene, figurează printre obiectivele acesteia și oferă o bază comună pentru dezvoltarea relațiilor cu țările terțe;

B.  întrucât, în conformitate cu dreptul internațional din domeniul drepturilor omului și cu articolul 18 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și la libertatea religioasă; întrucât acest drept presupune libertatea persoanei de a-și schimba religia sau confesiunea, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau a-și exprima confesiunea, individual sau în cadrul unei comunități, atât în public, cât și în particular, prin cult, îndeplinirea de rituri, practici și în cadrul educației;

C. întrucât comunitățile creștine din întreaga lume suferă din ce în ce mai mult ca urmare a intoleranței religioase;

D. întrucât un atentat sinucigaș cu bombă în timpul slujbei de anul nou în Alexandria (Egipt) a provocat moartea a 21 de creștini copți;

E.  întrucât Egipt, Pakistan, Palestina, Irak, Iran, Nigeria, China, Coreea de Nord, Vietnam, Malaezia, Birmania, Nepal sunt numai o parte dintre țările în care s-au înregistrat în ultimele săptămâni atentate împotriva creștinilor;

F.  întrucât intimidările și violența împotriva comunităților creștine, în special în Orientul mijlociu, urmăresc eliminarea prezenței acestora în regiune, iar prezența creștinilor a fost prezentată în mod repetat de anumite grupuri teroriste ca un simbol al Occidentului;

G. întrucât, potrivit Departamentului de stat al SUA, comunitatea înfloritoare a creștinilor irakieni, care locuiește în regiune de aproape 2000 de ani și care se ridica la un milion de persoane, s-a redus la numai 400 000;

H. întrucât în Liban, unde nu s-a mai realizat un recensământ oficial din 1932, populația creștină s-a redus la 30%, iar mulți creștini libanezi au părăsit țara în timpul războiului civil;

I.   întrucât în Cisiordania numărul creștinilor s-a redus la numai 2% din populația totală și guvernul israelian estimează că au mai rămas 210 000 creștini în Israel, Cisiordania și Gaza; întrucât în Betleem, locul nașterii lui Isus, creștinii reprezentau 80% din populație, iar astăzi constituie mai puțin de o treime;

J.   întrucât, la începutul secolului 20 creștinii formau aproximativ 20% din populația Orientului mijlociu, dar acum aceasta este estimată la mai puțin de 10%;

K. întrucât Creștinii din întreaga lume își îndreaptă privirile către Europa pentru sprijin, având în vedere că Europa este predominant creștină,

1.  subliniază faptul că libertatea de gândire, de conștiință și libertatea religioasă constituie drepturi fundamentale ale omului, garantate de instrumente juridice internaționale, și condamnă cu fermitate toate formele de violență, discriminare și intoleranță bazate pe criterii religioase sau confesionale îndreptate împotriva comunităților creștine din întreaga lume;

2.  condamnă recentele atacuri împotriva creștinilor copți din Egipt și își exprimă solidaritatea cu familiile victimelor; invită din nou guvernul egiptean să asigure siguranța personală și integritatea fizică a creștinilor copți și a membrilor altor minorități religioase din această țară; invită guvernul egiptean să garanteze creștinilor copți și membrilor altor comunități religioase și minorități posibilitatea de a-și exercita toate drepturile și libertățile fundamentale, inclusiv dreptul de a-și alege în mod liber și de a-și schimba religia, și să prevină orice discriminare împotriva acestor persoane;

3.  condamnă întreruperea brutală a slujbei de Crăciun celebrate în ziua de Crăciun de către cei 300 de creștini rămași în partea Ciprului aflată sub ocupația autorităților turce;

4.  invită Consiliul, Comisia și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să acorde o atenție deosebită situației minorităților religioase, în special a cultelor creștine, în cadrul relațiilor și cooperării UE cu țările terțe;

5.  îndeamnă toate autoritățile religioase să promoveze toleranța și să ia inițiative împotriva urii, a radicalizării violente și a extremismului;

6.  invită Serviciului de Acțiune Externă, creat recent, să stabilească un sistem permanent de monitorizare a situației creștinilor în contextul libertății religioase și să prezinte un raport anual Parlamentului European;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Guvernului și Parlamentului Egiptului, precum și Ligii Arabe.